Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie, 21.02.2023 r.

Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie i Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych podjęli oficjalną współpracę na rzecz rozwoju nauki i ochrony danych osobowych, podpisując 21 lutego 2023 r. list intencyjny w tej sprawie.

Współpraca obejmować będzie prowadzenie wspólnych przedsięwzięć o charakterze naukowo-badawczym, rozwojowym i edukacyjnym, a także organizację konferencji, szkoleń czy warsztatów. W planach jest wdrażanie nowych kierunków studiów oraz wprowadzanie zagadnień z zakresu prawa do prywatności i ochrony danych osobowych do treści nauczanych przedmiotów. Głównym celem podpisanego porozumienia jest wzajemne świadczenie pomocy w ramach swoich kompetencji. Szczegółowe zasady współpracy oraz wspólnych przedsięwzięć podejmowanych na podstawie listu intencyjnego, zostaną uregulowane w odrębnych umowach pomiędzy Stronami.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-09-01
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-09-01 13:09:30
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-09-01 13:39:16

Materiały do pobrania

Pobierz plik List intencyjny UODO i AEH (PDF, 107 MB)
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-09-01 13:37:48
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-09-01 13:37:48