photo
19.02.2024

45. posiedzenie plenarne Komitetu T-PD

W dniach 15-17 listopada 2023 r., w Strasburgu, odbyło się 45. posiedzenie plenarne Komitetu Konwencji nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych (Komitet T-PD), w którym udział wzięła Maria Owczarek, Zastępczyni Dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej
i Edukacji UODO.

Członkiem Komitetu T-PD z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Jednym z głównych punktów posiedzenia było dokonanie przez Republikę San Marino ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję 108, z okazji 35. rocznicy przystąpienia tego kraju do Rady Europy. Tym samym Republika San Marino stała się 31. państwem, które przystąpiło do zmodernizowanej Konwencji 108+.

Posiedzenie plenarne T-PD, które zgromadziło uczestników z około 70 krajów, instytucji krajowych i międzynarodowych, zaowocowało przyjęciem drugiego modułu wzorcowych klauzul umownych, dotyczącego międzynarodowego przekazywania danych osobowych od administratora do podmiotu przetwarzającego

Dokument uzupełnia pierwszy moduł wzorcowych klauzul umownych, który dotyczy międzynarodowego przekazywania danych osobowych od administratora do administratora, przyjęty przez Komitet T-PD 16 czerwca 2023 r. Dzięki drugiemu modułowi właściwe organy mogą wstępnie zatwierdzać międzynarodowe przekazywanie danych osobowych przy zapewnieniu spójności z globalnymi standardami ochrony danych. Komitet pracuje obecnie nad trzecim modułem poświęcony przekazywaniu danych osobowych od podmiotu przetwarzającego do podmiotu przetwarzającego.

T-PD kontynuowała prace nad wytycznymi dotyczącymi ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych do celów rejestracji wyborców i uwierzytelniania, a także nad interpretacją art. 11 zmodernizowanej Konwencji 108+. Podjęto również decyzję o rozpoczęciu prac nad ochroną danych w kontekście neuronauki, w ramach programu prac na lata 2022-2025.

Ponadto Komitet T-PD, po rezygnacji jednego z członków Biura w październiku 2023 r., wybrał Panią Virpi Koivu, reprezentującą rząd fiński w Komitecie T-PD Finlandii), na pozostałą część kadencji jej poprzednika, do listopada 2024 roku.

Więcej informacji o 45. posiedzeniu plenarnym T-PD

 

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2024-02-19
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-02-19 12:02:43
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-02-19 12:59:42