Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych, 21.12.2023 r.

Urząd Ochrony Danych Osobowych zawarł porozumienie z Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych, którego założeniem jest współpraca przy inicjatywach, mających poszerzać wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych.

„Podpisaliśmy kolejne porozumienie z bardzo ważnym samorządem zawodowym. Służba zdrowia na co dzień ma do czynienia z ogromną ilością bardzo wrażliwych danych osobowych. I to właśnie pielęgniarki i położne poprzez swoją jakże odpowiedzialną i ważną pracę są grupą zawodową, która ma z nimi najczęściej do czynienia. Dlatego nasza współpraca będzie opierała się na wypracowaniu najwyższych standardów w tym zakresie” – powiedział Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa UODO.

Porozumienie zawarte 21 grudnia 2023 r. ma na celu promowanie i ochronę wspólnych wartości oraz udział w organizowanych przez obie instytucje projektach. Zakłada partnerstwo UODO i NIPiP w działaniach podejmowanych na rzecz edukacji prawnej dotyczącej ochrony danych osobowych i pogłębiania świadomości prawnej każdej osoby o przysługujących jej prawach i środkach ochrony danych osobowych. Obie instytucje mają wymieniać się wiedzą, informacjami i doświadczeniami, aby  stworzyć i ulepszyć sieć profesjonalistów, zajmujących się ochroną danych osobowych.

Podpisane porozumienie zakłada, że obie instytucje będą informowały się nawzajem o organizowanych spotkaniach, kongresach, seminariach, odnoszących się do ochrony danych osobowych. Ponadto będą angażować się wspólnie w kursy i szkolenia oraz wspierać się w badaniach, publikacjach i ekspertyzach, które w przyszłości przysłużą się do wypracowania spójnych i przemyślanych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.

Mariola Łodzińska, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych oraz Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych podpisując dokument wyrazili nadzieję na owocną współpracę w realizacji wspólnych celów w dziedzinie ochrony danych osobowych.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-12-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-12-27 09:12:30
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2023-12-27 09:48:05

Materiały do pobrania

Pobierz plik Porozumienie pomiędy Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych i Urzędem Ochrony Danych Osobowych (PDF, 1.87 MB)
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Anna Dudkowska
date 2023-12-27 09:38:45
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-12-27 09:38:45