Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Informacje ogólne

Rada Europy jest najstarszą, utworzoną w 1949 r., europejską organizacją polityczną zrzeszającą obecnie ponad 40 państw, w tym wiele państw z rejonu Europu Środkowej i Wschodniej. Jednym z celów ustanowienia Rady Europy była potrzeba ochrony praw człowieka, w tym prawa do prywatności. Od 1989 r. głównym zadaniem Rady Europy stało się pełnienie roli organu nadzorczego nad przestrzeganiem praw człowieka w europejskich demokracjach postkomunistycznych oraz dostarczanie wiedzy w zakresie ochrony praw człowieka. W dorobku Rady Europy znalazły się liczne prawnie wiążące europejskie traktaty i konwencje, z których wiele zostało otwartych do podpisu przez państwa niebędące członkami Rady Europy, poświęcone m.in. ochronie praw człowieka oraz ochronie danych osobowych, jak również skierowane do rządów zalecenia zawierające wytyczne w zakresie przyjęcia określonej praktyki działania.

Więcej informacji o Radzie Europy oraz jej działaniach w zakresie ochrony danych osobowych znaleźć można na stronie internetowej Rady Europy: http://www.coe.int/

2018-05-14 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację: Piotr Drobek 2011-08-12
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-14 11:05:48
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-08-01 11:49:32