Ceremonia otwarcia do podpisu Protokołu zmieniającego Konwencję 108

Traktat Rady Europy wzmacniający ochronę danych otwartych do podpisu

Strasburg, 10.10.2018

Dwadzieścia jeden państw podpisało 10 października 2018 r. traktat Rady Europy, mający na celu wzmocnienie zasad i reguł ochrony danych osobowych na szczeblu międzynarodowym.

Protokół aktualizuje Konwencję Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, zwaną również Konwencją 108, która jest jedynym istniejącym traktatem międzynarodowym, dotyczącym prawa jednostek do ochrony ich danych osobistych.

Dokument został podpisany podczas ceremonii w Strasburgu przez 20 państw członkowskich Rady Europy – Austrię, Belgię, Bułgarię, Czechy, Estonię, Finlandię, Francję, Niemcy, Irlandię, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Monako, Holandię, Norwegię, Portugalię, Rosję, Hiszpanię, Szwecję i Wielką Brytanię – oraz Urugwaj – jedno z sześciu państw pozaeuropejskich, które dotychczas przystąpiły do Konwencji nr 108.

Sekretarz generalny Thorbjørn Jagland powiedział: „Zmodernizowana konwencja pozwoli państwom na dzielenie się solidnym zestawem zasad i reguł ochrony danych osobowych oraz zapewni unikalne forum współpracy w tej dziedzinie na poziomie globalnym. Państwa-sygnatariusze Konwencji 108 powinni podpisać i ratyfikować protokół, aby mógł on wejść w życie tak szybko, jak to możliwe.”

Protokół ten wzmacnia zasady ochrony danych Konwencji 108 i obejmuje dodatkowe zabezpieczenia w celu sprostania wyzwaniom związanym z ochroną danych osobowych wynikającym z nowych technologii i praktyk. Rozszerza również rolę Komitetu Konwentu, który będzie monitorował, czy Strony skutecznie wdrażają postanowienia zaktualizowanego traktatu.

Zmodernizowana konwencja, którą eksperci w dziedzinie ochrony danych nazywają Konwencją 108+, ma na celu zapewnienie, że przekazywanie danych osobowych przez granice odbywa się za pomocą odpowiednich zabezpieczeń oraz że jest ona zgodna z normatywnymi ramami na całym świecie, w tym z Europejskim Ustawodawstwem Unii. Zmieniony traktat zapewnia również możliwość przystąpienia Unii Europejskiej i organizacji międzynarodowych.

Niektóre z innowacji zawartych w protokole są następujące:

  • Mocniejsze wymogi dotyczące zasad proporcjonalności i minimalizacji danych oraz zgodności z prawem przetwarzania
  • Rozszerzenie rodzajów danych wrażliwych, które będą teraz obejmować dane genetyczne i biometryczne, przynależność do związków zawodowych i pochodzenie etniczne
  • Obowiązek zgłaszania naruszeń danych
  • Większa przejrzystość przetwarzania danych
  • Nowe prawa dla osób w kontekście podejmowania decyzji algorytmicznych, które są szczególnie istotne w związku z rozwojem sztucznej inteligencji
  • Większa odpowiedzialność administratorów danych
  • Wymóg stosowania zasady „poszanowania prywatności od samego początku”
  • Stosowanie zasad ochrony danych do wszystkich działań związanych z przetwarzaniem, w tym ze względów bezpieczeństwa narodowego, z ewentualnymi wyjątkami i ograniczeniami, z zastrzeżeniem warunków określonych przez Konwencję, a w każdym razie z niezależną i skuteczną kontrolą i nadzorem
  • Jasny reżim transgranicznych przepływów danych
  • Wzmocnione uprawnienia i niezależność organów ochrony danych oraz poprawa podstaw prawnych dla współpracy międzynarodowej.

Otwarta do podpisu w 1981 r. Konwencja o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych liczy obecnie 53 Państwa-Strony: 47 państw członkowskich Rady Europy, Cabo Verde, Mauritius, Meksyk, Senegal, Tunezja i Urugwaj. Kolejne trzy kraje - Argentyna, Burkina Faso i Maroko - zostały zaproszone do przystąpienia do traktatu. Wiele innych krajów wykorzystało go jako wzór dla nowych przepisów dotyczących ochrony danych i uczestniczy w charakterze obserwatorów w Komitecie Konwencji, który skupia prawie 70 krajów ogółem.

Schemat podpisów i ratyfikacji Protokołu zmieniającego Konwencję o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych dostępny jest tutaj:
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/223/signatures

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-10-18
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2018-10-18 13:10:12
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2019-05-09 12:42:59