photo
26.05.2017

19. Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 17-18 maja 2017 r. Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wziął udział w 19. Spotkaniu Organów Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej (CEEDPA) w Tbilisi. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia był Urząd Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Gruzji.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się przewodniczący i przedstawiciele organów ochrony danych z państw członkowskich CEEDPA. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk podczas dyskusji na temat kluczowych aspektów dotyczących ochrony danych osobowych, dotychczasowych osiągnięć i wyzwań. Przedmiotem dyskusji panelowych były m.in. następujące kwestie: systemy nadzoru w sektorze egzekwowania prawa w różnych państwach członkowskich; ochrona danych osobowych i Internet; skutecznie kampanie podnoszenia świadomości na temat ochrony danych i strategie komunikacyjne; oraz praktyki dotyczące ujawniania decyzji sądowych i różne podejścia w poszczególnych państwach członkowskich. Podczas spotkania uczestnicy omówili także wewnętrzne zasady funkcjonowania CEEDPA, formy współpracy oraz dalszy rozwój CEEDPA.

Została podjęta również decyzja, że 20. spotkanie CEEDPA odbędzie się w 2018 r. na Ukrainie.

Więcej informacji o Grupie Państw Europy Środkowej i Wschodniej dostępnych jest na stronie: http://uodo.gov.pl/pl/62.

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2017-05-26
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-14 14:05:00
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-21 18:21:55