18. Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 11-12 maja 2016 r. w Sarajewie przedstawiciele Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych wzięli udział w 18. Spotkaniu Organów Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej (CEEDPA). Gospodarzem tegorocznego wydarzenia była Agencja Ochrony Danych Osobowych w Bośni i Hercegowinie. Wśród uczestników spotkania znaleźli się przedstawiciele 16 organów ochrony danych z następujących krajów: Albanii, Bośni i Hercegowiny, Bułgarii, Chorwacji, Czarnogóry, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Kosowa, Macedonii, Mołdawii, Polski, Republiki Czeskiej, Serbii, Słowacji, Słowenii, Węgier oraz przedstawiciel Rady Europy.

Pierwszego dnia spotkania odbyła się sesja ogólna, podczas której mowę powitalną wygłosił Dyrektor Agencji Ochrony Danych Osobowych oraz którą uświetniła prezentacja wideo Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Pierwsza sesja tematyczna dotyczyła kwestii wideo-nadzoru w sektorze publicznym i prywatnym, zaś druga sesja tematyczna poświęcona była następującym zagadnieniom: przetwarzaniu szczególnych kategorii danych osobowych przez instytucje opieki zdrowotnej, ochronie praw osób, których dane dotyczą oraz ochronie danych osobowych w sektorze publicznym.

W drugim dniu spotkania skupiono się na kwestii zbierania i przetwarzania danych biometrycznych oraz zagadnieniu transgranicznego przekazywania danych i środków ochrony stosowanych przy przetwarzaniu danych osobowych w różnych krajach.

W trakcie Spotkania przyjęto Deklarację w sprawie nowego członka Grupy Rzeczników Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej, na mocy której w poczet członków Grupy przyjęto Agencję Ochrony Danych Osobowych Armenii.

Została podjęta również decyzja, że 19 spotkanie CEEDPA odbędzie się w 2017 r. w Gruzji.

Więcej informacji o Grupie Państw Europy Środkowej i Wschodniej dostępnych jest na stronie: http://uodo.gov.pl/pl/62.

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2016-05-12
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-14 14:05:45
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-21 18:21:47