13. Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 28 – 29 kwietnia 2011 r. w Budapeszcie odbyło się 13 Spotkanie Organów Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej (CEEDPA). Gospodarzem wydarzenia był Węgierski Parlamentarny Rzecznik Ochrony Danych Osobowych i Wolności Informacji. Tegoroczne spotkanie było poświęcone roli i kompetencjom krajowych organów ochrony danych.

W spotkaniu udział wziął dr Wojciech Wiewiórowski, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, który wygłosił wystąpienie na temat zadań Generalnego Inspektora po wejściu w życie nowelizacji polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz pracach nad przyszłymi zmianami ustawodawstwa o ochronie danych osobowych w Polsce.

Po raz pierwszy w spotkaniu uczestniczył również Pan Jacob Kohnstamm, Przewodniczący Grupy Roboczej Artykułu 29 ds. Ochrony Danych, który w swoim wystąpieniu poruszył m.in. kwestie dotyczące roli organów ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej w pracach Grupy.

W trakcie spotkania w poczet członków Grupy przyjęto organy ochrony danych z Serbii i Ukrainy, których przedstawiciele po raz pierwszy uczestniczyli w tym wydarzeniu. Podjęto również decyzję o organizacji kolejnego spotkania w 2012 r. na Ukrainie.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2012-03-12
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-15 11:05:58
Ostatnio modyfikował:
user Kacper Sokołowski
date 2021-12-20 11:50:20