12. Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 17 – 20 maja 2010 r. w Sopocie odbyło się 12 Spotkanie Grupy Rzeczników Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej, którego gospodarzem był Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W tegorocznym spotkaniu po raz pierwszy udział wzięły delegacje Albanii i Mołdawii.

Podczas Spotkania nowi uczestnicy zaprezentowali krajowe ustawodawstwo o ochronie danych osobowych oraz rolę i funkcjonowanie reprezentowanych przez siebie organów ochrony danych osobowych. Natomiast pozostali uczestnicy przedstawili najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w poszczególnych krajach po ostatnim Spotkaniu w 2009 r.

W trakcie poszczególnych sesji poruszone została problematyka ochrony danych osobowych w stosunkach pracy oraz wyzwania związane z szybkim rozwojem mediów elektronicznych. Ponadto, w związku z nowymi wyzwaniami dla ochrony danych osobowych przedstawiono nowe możliwości współpracy pomiędzy organami ochrony danych osobowych tej części Europy.

W trakcie Spotkania przyjęto dwie deklaracje:

Pierwsza z nich dotyczyła dalszego rozwoju współpracy i wspierania nowych członków Grupy. W deklaracji, wyrażając radość z uczestnictwa Albanii i Mołdawii, zaproszono także do współpracy nowo powstałe organy z innych krajów oraz przedstawicieli tych krajów, w których prace nad przepisami prawa z dziedziny ochrony danych dopiero się rozpoczynają.

Druga z przyjętych deklaracji odnosiła się do trwających prac nad zmianą dyrektywy 95/46/WE Rady i Parlamentu Europejskiego o ochronie osób w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz ich swobodnym przepływem. Rzecznicy zadeklarowali w niej chęć współpracy w trakcie prac nad nowymi ramami prawnymi ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Zdecydowano również, że kolejne spotkanie Rzeczników Ochrony Danych Państw Europy Środkowej i Wschodniej odbędzie się w przyszłym roku na Węgrzech.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2010-05-26
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-15 11:05:43
Ostatnio modyfikował:
user Kacper Sokołowski
date 2021-12-20 11:51:43