10. Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej

Prywatność dzieci w Internecie oraz wpływ rozszerzenia strefy Schengen na zadania organów ochrony danych osobowych to jedne z głównych tematów obrad rzeczników ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej, którzy od 2 do 4 czerwca 2008 r. debatowali w Kazimierzu Dolnym.

Uczestnicy spotkania podsumowali 7 lat działalności organów ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej - CEEDP (Central and Eastern Europe Data Protection Authorities) oraz przedstawili jej najnowsze osiągnięcia. Zajęli się także kwestią kwalifikacji, zadań i uprawnień administratorów bezpieczeństwa informacji, a ponadto przyjęli dokumenty dotyczące przyszłej współpracy i uczestnictwa w działaniach instytucji Unii Europejskiej.

Jedna z deklaracji potwierdziła chęć rozwijania współpracy w ramach CEEDP oraz pomocy innym państwom z tego obszaru w budowaniu ustawodawstwa w zakresie ochrony danych. W drugiej uczestnicy spotkania zaapelowali o równe traktowanie języków wszystkich państw członkowskich UE poprzez zapewnienie na nie tłumaczenia podczas obrad instytucji zajmujących się ochroną danych.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Piotr Drobek
date 2009-09-21
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-15 11:05:51
Ostatnio modyfikował:
user Kacper Sokołowski
date 2021-12-20 11:52:07