9. Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Bułgarii, Czech, Chorwacji, Węgier, Litwy, Polski, Estonii, Łotwy, Macedonii, Rumunii, Słowacji oraz Słowenii, uczestniczącej w charakterze obserwatora. Powitano również przedstawicieli Bośni i Hercegowiny, którzy wzięli udział w obradach w roli obserwatorów.

Kilka ważnych i interesujących dla wszystkich uczestników tematów, poruszanych w czasie spotkania koncentrowało się wokół następujących kwestii:

  • Wprowadzenie dorobku prawnego Schengen i kryteria jego wprowadzania;
  • Ochrona danych w 3 filarze UE;
  • Przejrzystość procesu przetwarzania danych;
  • Elektroniczne karty zdrowia;
  • Nowe technologie, itp.

Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że istnieje konieczność rozwijania przyszłej współpracy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z powyższymi tematami oraz innymi sprawami stanowiącymi przedmiot wspólnego zainteresowania.

Rzecznicy stwierdzili również, że powinni nadal spotykać się raz do roku w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w dziedzinie ochrony danych osobowych. Delegacje wyrażają swoją wdzięczność dla organizatorów, Pana Franjo Lacko, Dyrektora Chorwackiej Agencji Ochrony Danych Osobowych oraz jego pracowników. Przekazują również gratulacje za bardzo dobrą organizację spotkania w Zadarze.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Piotr Drobek
date 2009-09-21
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-15 11:05:03
Ostatnio modyfikował:
user Kacper Sokołowski
date 2021-12-20 11:52:15