photo
27.12.2021

21. Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 16–17 grudnia 2021 roku odbyło się 21. Spotkanie Grupy Organów Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej (CEEDPA). Gospodarzem tegorocznego wydarzenia był organ polski – Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Wśród uczestników zorganizowanego online spotkania znaleźli się przewodniczący oraz przedstawiciele organów ochrony danych z państw członkowskich CEEDPA, zarówno należących do Unii Europejskiej, jak i spoza niej.

Uczestnicy w trakcie dwudniowej konferencji dyskutowali przede wszystkim na temat dotychczasowych osiągnięć i dalszych wyzwań, które stawia przed organami ochrony danych pandemia COVID-19. Ponadto mieli możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk podczas dyskusji na temat kluczowych aspektów dotyczących ochrony danych osobowych. Program wydarzenia podzielono na cztery sesje tematyczne.

Przedmiotem dyskusji panelowych pierwszego dnia spotkania była kwestia narzędzi rozliczalności (accountability mechanisms). Dyskutowano również, jak chronić dane osobowe oraz prywatność w świecie dotkniętym pandemią koronawirusa – teraz i w przyszłości.

Podczas drugiego dnia organy dyskutowały nad zagadnieniem wdrażania standardów Unii Europejskiej i Rady Europy dotyczących ochrony danych osobowych oraz potencjalnych wyzwań transgranicznych z tym związanych.

Istotny temat stanowiły ponadto kluczowe kwestie i wyzwania związane z zapewnieniem ochrony danych osobowych dzieci.

Dyskusje podczas obu dni spotkania pozwoliły uczestnikom podzielić się dotychczasową praktyką ich organów, a także przedstawić plany i wyzwania na kolejne lata w obszarze ochrony danych osobowych.

Wydarzenie dopełnił stworzony we współpracy z przedstawicielami zagranicznych organów ochrony danych osobowych film, promujący zarówno 21. Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej, jak i całokształt współpracy.


Wybór Urzędu Ochrony Danych Osobowych jako gospodarza spotkania oraz daty konferencji nie był przypadkowy. W tym roku CEEDPA obchodzi bowiem dwudziestolecie istnienia Grupy. Pod koniec 2001 roku Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zainicjował międzynarodową współpracę między organami ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej w celu wspierania rozwoju ochrony prywatności na tym obszarze. W trakcie zorganizowanego 17 grudnia 2001 roku przez GIODO spotkania podpisana została Deklaracja Końcowa, w której przedstawiciele organów ochrony danych osobowych z Czech, Węgier, Litwy, Słowacji, Estonii, Łotwy oraz Polski zadeklarowali chęć współpracy i wzajemnej pomocy w zakresie niezbędnym do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych w swoich krajach.

Spotkania organów ochrony danych osobowych z państw Europy Środkowej i Wschodniej, których celem jest wspieranie państw kandydujących do Unii Europejskiej oraz będących nowymi członkami, dzielenie się informacjami i doświadczeniami, podnoszenie poziomu świadomości tego, jak ważną kwestią jest ochrona danych osobowych, a ponadto, co najważniejsze, dalsza harmonizacja przepisów krajowych z prawem Unii Europejskiej, przybrały postać organizowanych w poszczególnych państwach cyklicznych konferencji i bieżącej – w zależności od aktualnych potrzeb – współpracy.

Więcej informacji o Grupie Państw Europy Środkowej i Wschodniej dostępnych jest na stronie: https://uodo.gov.pl/pl/62.

Poniżej prezentujemy program grudniowego wydarzenia.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2021-12-27
Wprowadził informację:
user Kacper Sokołowski
date 2021-12-20 11:12:48
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-05 12:54:42

Materiały do pobrania

Pobierz plik Program 21. Spotkania Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2021-12-27 13:34:08
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2021-12-27 13:34:08