20. Spotkanie Grupy Państw Europy Środkowej i Wschodniej

W dniach 27-29 listopada 2018 r. odbyło się 20. Spotkanie Organów Ochrony Danych Osobowych Państw Europy Środkowej i Wschodniej (CEEDPA) w Kijowie. Gospodarzem tegorocznego wydarzenia był Sekretariat ukraińskiego Komisarza ds. Praw człowieka. Zgodnie z nowelizacją ukraińskiej ustawy o ochronie danych osobowych, wprowadzonej w 2014 r., sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych zostało powierzone ukraińskiemu Komisarzowi ds. Praw człowieka.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się przewodniczący i przedstawiciele organów ochrony danych z państw członkowskich CEEDPA. Uczestnicy mieli możliwość wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk podczas dyskusji na temat kluczowych aspektów dotyczących ochrony danych osobowych, dotychczasowych osiągnięć i wyzwań.

Przedmiotem dyskusji panelowych były następujące kwestie: podsumowanie pierwszych sześciu miesięcy praktycznego stosowania rozporządzenia ogólnego o ochronie danych, zmodernizowana konwencja w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych czy też wymiana praktycznych doświadczeń zdobytych dzięki stosowaniu przepisów w dziedzinie ochrony danych osobowych. Swoimi doświadczeniami szerzej w odrębnym panelu podzielili się gospodarze spotkania.

Podczas spotkania debatowano także na temat wewnętrznych zasad CEEDPA i przyszłej współpracy.

Została podjęta również decyzja, że 21. spotkanie CEEDPA odbędzie się w 2019 r. w Polsce.

Więcej informacji o Grupie Państw Europy Środkowej i Wschodniej dostępnych jest na stronie: http://uodo.gov.pl/pl/62.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-12-10
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2018-12-10 12:12:22
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2018-12-10 12:17:37