photo
09.02.2011

Dzień Bezpiecznego Internetu - 8 lutego 2011 r.

„Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie” – pod takim hasłem 8 lutego 2011 r. obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu. GIODO przyłączył się do tej edukacyjno-informacyjnej akcji poprzez udział w specjalnych targach towarzyszących obchodom tego Dnia.

Targi, które odbyły się w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, przyciągnęły uwagę szerokiej rzeszy uczestników. Dużym zainteresowaniem cieszyły się udostępnione przez GIODO bezpłatne materiały edukacyjne poświęcone m.in. bezpiecznemu korzystaniu z Internetu, takie jak specjalne ulotki czy broszury z serii „ABC ochrony danych osobowych”.

Uświadamianie najmłodszych użytkowników sieci poprzez omawianie korzyści, a także ryzyka i zagrożeń spowodowanych używaniem komunikatorów internetowych, portali społecznościowych, gier on-line itp., to stały element działań edukacyjnych GIODO. Są one istotne, bo korzystające z Internetu dziecko pozostawione samo sobie nie jest w stanie właściwie oceniać zachowań i zdarzeń, których doświadcza w ramach obcowania z wirtualnym światem.

Dzień Bezpiecznego Internetu, obchodzony z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku ma na celu inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Tegoroczne hasło Dnia – „Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie”, szczególnie mocno zaakcentowało potrzebę ochrony najmłodszych w sieci. Jego celem było pokazanie młodym ludziom, że decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mogą mieć realny wpływ na ich życie. Miało także pomóc w znalezieniu odpowiedzi na pytania, czy właściwie kreują swój wizerunek w sieci, czy swoją aktywnością nie naruszają prywatności własnej i innych, czy publikowane dziś treści nie zaszkodzą im w przyszłości.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku jest organizowany przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu „Safer Internet”.

Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2011-02-09
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-15 08:05:09
Ostatnio modyfikował:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-15 08:21:01