Trzeci doroczny przegląd Tarczy Prywatności zakończony

Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła sprawozdanie dotyczące trzeciego rocznego przeglądu Tarczy Prywatności UE-USA. W swoim sprawozdaniu EROD z zadowoleniem odnotowuje poczynania dokonane przez amerykańskie organy związane z wdrożeniem Tarczy Prywatności, w szczególności w odniesieniu do nadzoru z urzędu i działań w zakresie egzekwowania prawa dotyczących aspektów komercyjnych oraz nominacji ostatnich brakujących członków Rady Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi (PCLOB) oraz stałego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności.

Jednakże pewne sprawy oczekują jeszcze na rozstrzygnięcie. Rada podkreśla, że znaczące kontrole zgodności z treścią zasad Tarczy Prywatności nadal wzbudzają niepokój. Inne obszary, którym należy poświęcić więcej uwagi, to stosowanie wymogów Tarczy Prywatności w odniesieniu do dalszego przekazywania danych, dane w zakresie zasobów ludzkich i podmioty przetwarzające oraz proces ponownej certyfikacji. Bardziej ogólnie członkowie zespołu rewizyjnego uzyskaliby szerszy dostęp do informacji niepublicznych dotyczących aspektów komercyjnych i toczących się postępowań.

Jeśli chodzi o gromadzenie danych przez organy publiczne, to EROD zachęca PCLOB do opracowywania i publikacji kolejnych sprawozdań, m.in. do przeprowadzania niezależnej oceny programów nadzoru realizowanych poza terytorium USA przy równoległym przekazywaniu danych z UE do USA. Rada stale powtarza, że jej eksperci posiadający odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa są przygotowani do przeglądu kolejnych dokumentów i omówienia dodatkowych niejawnych szczegółów.

Mimo że Rada z zadowoleniem przyjmuje pojawienie się nowych elementów w tegorocznym przeglądzie, to jednak wciąż nie może uznać, że Rzecznik ds. Tarczy Prywatności posiada wystarczające uprawnienia do dostępu do informacji i do usuwania niezgodności.

Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-12-17
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-12-17 13:12:49
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-12-17 13:25:29

Materiały do pobrania

Pobierz plik Tarcza Prywatności - III doroczny raport (wersja angielska)
Podmiot udostępniający: Departament Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-12-17 13:24:30
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-12-17 13:24:30