Możliwość składania skarg i wniosków - formularze

Jednym z ważniejszych elementów Tarczy Prywatności jest mechanizm rozpatrywania skarg osób, których dane dotyczą.

Umowa Tarczy Prywatności nakłada na amerykańskich administratorów danych obowiązek zapewnienia możliwości rozpatrywania skarg składanych w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Osoba, której prawo do prywatności zostało naruszone, a której nie udało się wyjaśnić kwestii bezpośrednio u administratora, ma możliwość złożenia skargi do krajowego organu ochrony danych osobowych (w przypadku Polski - do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych). GIODO będzie mógł interweniować bezpośrednio w Departamencie Handlu USA w zakresie braku realizacji obowiązków wynikających z Tarczy Prywatności.

Z kolei w przypadku gdy ktokolwiek ma wątpliwości dotyczące przetwarzania jego danych osobowych przez amerykańskie organy wywiadowcze, może skorzystać z prawa złożenia wniosku do Rzecznik ds. Tarczy Prywatności.

Rzecznik ds. Tarczy Prywatności to nowy mechanizm ustanowiony na mocy Tarczy Prywatności w celu ułatwienia rozpatrywania i udzielania odpowiedzi na wnioski dotyczące możliwego dostępu amerykańskich organów wywiadowczych do danych osobowych przekazywanych z UE do USA w celach związanych z bezpieczeństwem narodowym.

W celu usprawnienia komunikacji i ułatwienia procesu zgłaszania naruszenia praw osoby, której dane dotyczą, Grupa Robocza Art. 29 ds. Ochrony danych utworzyła dwa formularze:

  • Formularz skarg na podmioty z sektora biznesu kierowanych do organów ochrony danych UE, który ma ułatwić zawiadomienie organu ochrony danych o potencjalnym naruszeniu danych osobowych albo praw osoby, której dane dotyczą, przez administratora danych zlokalizowanego na terytorium USA,
  • Formularz do składania wniosków do rzecznika ds. Tarczy Prywatności USA

Formularze zostały stworzone tak, aby zapewnić przekazanie organowi wszystkich danych niezbędnych z punktu widzenia rozpoznania sprawy. Korzystanie z nich nie jest obowiązkowe. Zgłoszenia można dokonać w dowolnej formie. Najistotniejsze jest przekazanie wskazanych w nich informacji, które pozwolą na rozpatrzenie sprawy.

Podmiot udostępniający: Zespół Analiz i Strategii
Wytworzył informację:
user Agnieszka Świątek - Druś
date 2017-10-05
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-15 12:05:32
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-07-18 12:15:21

Materiały do pobrania

Pobierz plik Formularz skarg związanych z biznesem kierowanych do organów ochrony danych UE
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-07-18 12:14:31
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-07-18 12:14:31
Pobierz plik Formularz do składania wniosków do rzecznika ds. Tarczy Prywatności USA
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-05-15 12:28:44
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-05-15 12:28:44