Drugi doroczny przegląd Tarczy Prywatności zakończony

W dniu 22 stycznia 2019 r., podczas posiedzenia plenarnego, Członkowie Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) przyjęli raport dotyczący drugiego rocznego przeglądu Tarczy Prywatności UE-USA.

EROD z zadowoleniem przyjęła wysiłki podjęte przez władze Stanów Zjednoczonych i przez Komisję w celu wdrożenia Tarczy Prywatności, w szczególności te w obrębie dostosowania procesu wstępnej certyfikacji, rozpoczęcia z urzędu działań nadzorczych i w zakresie egzekwowania prawa oraz wysiłki zmierzające do opublikowania szeregu istotnych dokumentów (na przykład decyzji sądu FISA), między innymi poprzez zniesienie klauzuli tajności, a także mianowanie nowego przewodniczącego i trzech nowych członków Rady Nadzoru nad Prywatnością i Wolnościami Obywatelskimi (PCLOB) oraz niedawno ogłoszone powołanie stałego Rzecznika ds. Tarczy Prywatności.

W świetle ustaleń drugiego rocznego przeglądu nadal istnieją obawy dotyczące wdrożenia Tarczy Prywatności. Obejmują one obawy wyrażone już przez poprzednika EROD – Grupę Roboczą Art. 29, dotyczące braku konkretnych zapewnień, że wykluczone jest masowe gromadzenie oraz dostęp do danych osobowych dla celów bezpieczeństwa narodowego. Ponadto w oparciu o dotychczasowe informacje EROD nie może obecnie uznać, że Rzecznikowi ds. Tarczy Prywatności przysługują wystarczające uprawnienia do usunięcia niezgodności. Ponadto EROD zauważa, że kontrole dotyczące zgodności z istotą zasad Tarczy Prywatności nie są wystarczająco silne.

Ponadto EROD ma pewne dodatkowe obawy co do koniecznych kontroli w celu spełnienia wymogów dotyczących dalszego przekazywania danych, zakresu znaczenia danych dotyczących zasobów ludzkich i procesu ponownej certyfikacji, a także wykazu pozostałych kwestii podniesionych po pierwszym przeglądzie, które wciąż są w toku.

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-03-18
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-03-19 09:03:47
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2019-03-19 09:35:58

Materiały do pobrania

Pobierz plik Tarcza Prywatności - II doroczny raport (wersja angielska)
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2019-03-19 09:34:40
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2019-03-19 09:34:40