Informacje ogólne

Europejski Inspektor Ochrony Danych jest organem powołanym na podstawie Rozporządzenia (WE) Nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich danych, zwanego dalej Rozporządzeniem, odpowiedzialnym za zapewnienie, że podstawowe prawa i wolności osób fizycznych, w szczególności prawo do prywatności są respektowane przez instytucje i organy wspólnotowe w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych.

Parlament Europejski i Rada powołuje Europejskiego Inspektora Ochrony Danych w drodze wspólnego Porozumienia na okres pięciu lat, na podstawie listy ustalonej przez Komisję po ogłoszeniu publicznego naboru dla kandydatów. W tej samej procedurze i na taki sam okres powoływany jest Zastępca Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Wybór dokonywany jest spośród osób, których niezależność jest niekwestionowana i o których wiadomo, że mają doświadczenie i umiejętności wymagane do spełniania obowiązków Europejskiego Inspektora Ochrony Danych. Po upływie pięcioletniej kadencji ta sama osoba może zostać ponownie wybrana na stanowisko Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Europejski Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w sposób całkowicie niezależny. Ma on jednocześnie obowiązek powstrzymania się od wszelkich czynności niezgodnych ze swoimi obowiązkami i podczas swojej kadencji nie wykonuje żadnej innej zarobkowej lub niezarobkowej działalności zawodowej.

Adres Europejskiego Inspektora Ochrony Danych:
Europejski Inspektor Ochrony Danych
Rue Wiertz 60
B-1047 Brussels

http://www.edps.europa.eu

2018-05-15 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Rzecznika Prasowego Biura GIODO
Wytworzył informację: Tomasz Soczyński 2011-04-29
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-15 14:05:48
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-05-25 09:04:16