Politechnika Śląska, 5.03.2018

Podczas posiedzenia Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, które z udziałem Pana Mirosława Sanka, Zastępcy Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się 4-6 marca 2018 r. w Gliwicach, podpisane zostało porozumienie GIODO z Politechniką Śląską o współpracy w zakresie ochrony prywatności i danych osobowych.

Zasadniczym celem podpisanego porozumienia jest wymiana doświadczeń w obszarach związanych z zapewnieniem skutecznej ochrony danych osobowych, poprzez wspólne inicjatywy o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, naukowo-badawczym, organizacyjnym i promocyjnym, czy też wydawniczym.

W przekonaniu Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, absolwenci różnych kierunków studiów powinni – oprócz wiedzy specjalistycznej – posiadać również wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych. Nowe wyzwania edukacyjne wynikające z rozwoju nowoczesnych technologii informatycznych, stwarzają konieczność zintensyfikowania działań edukacyjnych skierowanych do społeczeństwa, zwłaszcza przyszłych administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI), a także do kadr naukowo-dydaktycznych w zakresie ochrony danych osobowych i prawa do prywatności. Dlatego tak ważne jest, aby w parze z innowacyjnymi przedsięwzięciami podejmowanymi przez szkoły, szły treści edukacyjne z zakresu ochrony danych osobowych w programach nauczania studentów i słuchaczy, a także szkolenia dla kadry wynikające z konieczności wypracowania polityki ochrony danych osobowych w danej placówce – zarówno w sferze administrowania nią, jak i organizacji pracy naukowej, badawczej oraz dydaktycznej.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-05-18
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-06-07 12:06:34
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 10:54:58

Materiały do pobrania

Pobierz plik Porozumienie GIODO z Politechniką Śląską (PDF 860 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user DESiWM
date 2018-06-07 12:39:30
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-06-07 12:39:30