photo
11.04.2017

Porozumienie GIODO z Państwową Strażą Pożarną, 11.04.2017 r.

Podejmowanie wspólnych działań na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy o ochronie prywatności i danych osobowych oraz wymiana doświadczeń to główne cele porozumienia między GIODO i PSP.

Uroczyste podpisanie dokumentu odbyło się podczas konferencji naukowo-szkoleniowej „Ochrona danych osobowych oraz wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle RODO w Państwowej Straży Pożarnej”, która 11 i 12 kwietnia 2017 r. miała miejsce w Józefowie pod Warszawą.

Ze strony PSP porozumienie podpisali: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbryg. Leszek Suski, Komendant-Rektor Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, st. bryg. dr hab. inż. Paweł Kępka oraz dyrektor Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy, bryg. dr hab. inż. Dariusz Wróblewski. Swój podpis pod tym dokumentem złożyła też dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych osobowych (GIODO).

Współpraca obejmować będzie kilka obszarów:

  • działalność naukowo-badawczą,
  • działalność edukacyjną i szkoleniową,
  • działalność promocyjną,
  • działalność wydawniczą
  • działalność organizacyjną,
  • wykonywanie obowiązków przez inspektorów ochrony danych.

Porozumienie przewiduje m.in.: realizację wspólnych projektów, prowadzenie monitoringu krajowych i zagranicznych rozwiązań innowacyjnych w zakresie ochrony danych osobowych, współorganizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych, a także praktyk studenckich i studiów podyplomowych.

Walor edukacyjno-szkoleniowy oraz promocyjny porozumienia podkreśla dodatkowo deklaracja współpracy przy organizacji kursów o charakterze organizacyjnym i zarządczym, podejmowaniu wspólnych działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży czy realizacji wspólnych przedsięwzięć na rzecz bezpieczeństwa danych osobowych w cyberprzestrzeni i w Internecie.

Zarówno GIODO, jak i przedstawiciele straży pożarnej zadeklarowali wzajemną pomoc ekspercką dotyczącą szczegółowych aspektów ich działań, a także stałą wymianę informacji i analiz w tym zakresie, celem zwiększenia poziomu wiedzy i bezpieczeństwa danych osobowych.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Agnieszka Świątek-Druś
date 2017-04-11
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-06-07 11:06:35
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 10:31:37

Materiały do pobrania

Pobierz plik Treść porozumienia (PDF 325 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Urszula Góral
date 2018-06-07 11:41:59
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-06-07 11:41:59

Galeria zdjęć

Zdjęcie Zdjęcie