photo
06.11.2015

GIODO zawarł porozumienie o współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, 5.11.2015 r.

Współpraca GIODO z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego będzie dotyczyła prawnych aspektów ochrony prywatności i danych osobowych.

Działalność naukowo-badawcza, edukacyjna, a także dotycząca promocji i wydawnictw, to przewidywane obszary wspólnej aktywności obu stron porozumienia. Będzie ona dotyczyła m.in. takich zagadnień, jak: prowadzenie monitoringu krajowych i światowych rozwiązań ochrony prywatności, danych osobowych oraz tajemnic prawnie chronionych, współorganizowanie seminariów, sympozjów i konferencji naukowych. W ramach współpracy edukacyjnej i dydaktycznej będą prowadzone szkolenia z udziałem zarówno ekspertów z GIODO, jak i z UW. Planuje się również wspólną realizację projektów zewnętrznych (krajowych i unijnych) w obszarze ochrony prywatności, danych osobowych i tajemnic prawnie chronionych,. W obszarze zaś działalności wydawniczej przewidziane jest wspólne wydawanie monografii i materiałów konferencyjnych dotyczących ochrony prywatności i danych osobowych. Dodatkową wartością tej umowy jest zapowiedź utworzenia – przy merytorycznym i kadrowym wsparciu GIODO – studiów podyplomowych na Wydziale Prawa i Administracji UW.

Zacieśnienie i sformalizowanie współpracy między GIODO a Wydziałem Prawa i Administracji UW zapowiadane było już w maju 2015 r. podczas spotkania przedstawicieli obu instytucji. Obecnie weszło zaś w fazę realizacji.

Porozumienie zostało zawarte 5 listopada 2015 r. Podpisała je dr Edyta Bielak-Jomaa, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO) oraz prof. dr hab. Krzysztof Rączka, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji. Podczas uroczystości obecni byli także minister Andrzej Lewiński, zastępca GIODO oraz prof. dr hab. Tomasz Giaro, Prodziekan ds. współpracy z zagranicą i kadry naukowej.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Małgorzata Kałużyńska - Jasak
date 2015-11-06
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-06-07 09:06:28
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-12-29 10:04:58

Materiały do pobrania

Pobierz plik Porozumienie GIODO i WPiA (PDF 134 KB)
Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user GIODO
date 2018-06-07 09:22:26
Wprowadził informację:
user Grzegorz Cześnik
date 2018-06-07 09:22:26

Galeria zdjęć

Zdjęcie