Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKN.5131.34.2022
20 grudnia 2023 r.
Administrator, Integralność i poufność, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Środki techniczne i organizacyjne, Sektor publiczny,
Zgodnie z polityką bezpieczeństwa ograniczono możliwości podpinania urządzeń zewnętrznych [pendrive, płyty CD, dyski zewnętrzne] do stacji roboczych. 3. Zaktualizowano reguły i polityki znajdujących się na F. minimalizujące ryzyko ponownego wystąpienia podobnej sytuacji. 4. Reinstalacja serwerów bazodanowych i realokacja zasobów. 5.
Wytyczne Grupy Roboczej ds.
§ ZSPR.421.2.2019 ZSPR.405.67.2019
17 stycznia 2024 r.
Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,
Politykę Ochrony Danych Osobowych w Morele.net. Sp. z o.o. oraz Instrukcję Zarządzania Systemem Informatycznym w Morele.net sp. z o.o. W nowej wersji dokumentów powielono istniejące wymagania dotyczące parametrów haseł i częstotliwości ich zmiany.
D „Polityki Bezpieczeństwa Ochrony Danych Osobowych Morele.net ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków” (…) Administrator Systemów Informatycznych, IOD, ADO dokumentuje każdy przypadek naruszenia bezpieczeństwa danych oraz sporządza raport według wzoru stanowiącego załącznik 6 do Polityki (…).
Ocena ryzyka i przestrzeganie procedur pozwalają na zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem przepisów RODO poprzez niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych nałożył administracyjną karę pieniężn
§ DKE.523.39.2021
26 lipca 2021 r.
Sektor prywatny, Umorzenie,
Do celów realizacji postanowień Umowy ramowej, Spółka opracowała Instrukcję operacyjną z 24 kwietnia 2013 r. dotyczącą doręczeń akcesoriów, umów (w tym umów  o świadczenie usług telekomunikacyjnych marki (…)) oraz innych dokumentów, wystawianych przez O.
Wobec braku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez D.
EROD przyjmuje wytyczne w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) podczas 66. posiedzenia plenarnego, które miało miejsce w dniach 14-15 czerwca, przyjęła wytyczne w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych i wiążącą decyzję na podstawie art. 65 w sprawie spo
§ DKN.5131.22.2021
13 lipca 2021 r.
Szyfrowanie, Bezpieczeństwo przetwarzania, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Zabezpieczenie danych, Sądy, Sektor publiczny,
W odpowiedzi Administrator pismem z dnia […] października 2020 r. wyjaśnił, iż przed wystąpieniem naruszenia wdrożył system ochrony danych osobowych w postaci zasad przetwarzania danych osobowych, które zostały określone w Polityce Bezpieczeństwa Sądu Rejonowego w Zgierzu i Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym
zdrowia lub dane dotyczące seksualności lub wyroków skazujących i naruszeń prawa lub związanych z tym środków bezpieczeństwa (…)”.
§ ZWAD.405.1383.2018
27 marca 2019 r.
Wysokie ryzyko, Sektor prywatny,
Procedura stosowana przez Spółkę została stworzona w oparciu o zalecenia dotyczące metodologii oceny wagi naruszenia wydane przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji, zwaną dalej również „ENISA”.
W piśmie, które wpłynęło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych […] lutego 2018 r., Spółka wskazuje, że wdrożyła i stosuje „Procedurę oceny i notyfikacji naruszeń ochrony danych osobowych”, opracowaną w oparciu o zalecenia dotyczące metodologii oceny wagi naruszenia wydane przez Agencję Unii Europejskiej ds.
Współpraca na rzecz bezpieczeństwa danych pacjentów
Atak ransomware połączony z wyciekiem danych z firmy ALAB poważnie zaniepokoił opinię publiczną, zarówno z uwagi na skalę wycieku, jak i potencjalny zakres danych, który może obejmować dane o zdrowiu wielu pacjentów. Dlatego Prezes UODO i Rzecznik Pr
Nowość: cykl porad nt. bezpieczeństwa danych osobowych w wirtualnym świecie
Od bieżącej, czyli XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego UODO „Twoje dane –Twoja sprawa”, uczniowie i nauczyciele systematycznie otrzymują porady nt. bezpieczeństwa danych osobowych w wirtualnym świecie, opracowane przez ekspertów UODO w fo