Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Wytyczne 04/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO
Wytyczne 04/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO
Wytyczne 9/2022 w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z RODO
Wytyczne 9/2022 w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z RODO
§ DKN.5131.42.2022
19 grudnia 2023 r.
Administrator, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Zawiadomienie osób, Sądy,
Trybunał uznał w tym wyroku, że „sprawowanie wymiaru sprawiedliwości” obejmuje „politykę informacyjną sądu” w celu zapewnienia relacji medialnej danej sprawy.
3) Kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie [art. 83 ust. 2 lit. g) rozporządzenia 2016/679].
Prezes UODO ponownie ukarał spółkę Morele.net
Prezes UODO jeszcze raz przeanalizował naruszenie przepisów RODO w Morele.net w związku z dużym wyciekiem danych i ponownie ukarał administratora. Tym razem kara wyniosła ponad 3,8 mln zł  Po tym jak Naczelny Sąd Administracyjny 9 lutego 2023 r. uc
§ DKE.523.39.2021
26 lipca 2021 r.
Sektor prywatny, Umorzenie,
Do celów realizacji postanowień Umowy ramowej, Spółka opracowała Instrukcję operacyjną z 24 kwietnia 2013 r. dotyczącą doręczeń akcesoriów, umów (w tym umów  o świadczenie usług telekomunikacyjnych marki (…)) oraz innych dokumentów, wystawianych przez O.
Wobec braku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez D.
Oświadczenie EROD dotyczące końca okresu przejściowego Brexit
Oświadczenie Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące końca okresu przejściowego Brexit.