Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Warsztaty dotyczące wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
W dniu 16 marca 2016 r. Piotr Drobek, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej, uczestniczył w warsztatach pt. „W kierunku skutecznego i spójnego wdrożenia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”, które zo
Ikona pliku docx Ochrona danych dzieci w środowisku edukacyjnym - Wytyczne PL (1).docx
Polska wersja Wytycznych dotyczących ochrony danych dzieci w środowisku edukacyjnym dostępna
Zobacz także rezolucję Zgromadzenia Parlamentarnego 2010(2014) „Przyjazny dziecku wymiar sprawiedliwości dla nieletnich: od retoryki do rzeczywistości” oraz wytyczne dotyczące promowania i wspierania wdrożenia Wytycznych w sprawie wymiaru sprawiedliwości przyjaznego dzieciom przez Europejski Komitet Współpracy Prawnej (CDCJ(2014)15)] 6.2.5.
Informacje dotyczące prywatności i inne opublikowane warunki, polityki i standardy społeczności muszą być zwięzłe i napisane jasnym językiem odpowiednim dla dzieci.
(WP 242) Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych
Niniejsza opinia zawiera wytyczne co do sposobu interpretacji i wdrożenia prawa do przenoszenia danych, zgodnie z RODO. Jej celem jest omówienie prawa do przenoszenia danych i jego zakresu. W opinii wyjaśniono warunki, pod jakimi to nowe prawo ma zas
Ikona pliku pdf WP 253 – Wytyczne w sprawie stosowania i ustalania administracyjnych kar pieniężnych do celów rozporządzenia nr 2016-679.pdf
(WP 253) Wytyczne w sprawie stosowania i ustalania administracyjnych kar pieniężnych do celów
zdrowia lub dane dotyczące seksualności lub wyroków skazujących i naruszeń prawa lub związanych z tym środków bezpieczeństwa; jeżeli oceniane są czynniki osobowe, w szczególności analizowane lub prognozowane aspekty dotyczące efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji lub zainteresowań, wiarygodności lub zachowania, lokalizacji
 Czy na odpowiednim poziomie zarządzania w organizacji są znane i stosowane właściwe procedury/polityki ochrony danych (art. 24)?
Ikona pliku pdf Wskazówki i wyjaśnienia dotyczące obowiązku z art. 30 ust. 1 i 2 RODO.pdf
Rejestrowanie czynności przetwarzania
Jest to uzasadnione zwłaszcza w przypadkach, gdy koncepcje te obejmują wiele elementów i rozwiązań, które uszczegółowione są w innym miejscu, np. konkretnej dokumentacji, polityce lub procedurach.
bezpieczeństwa, takie jak lokalne rejestry zbiorów prowadzone przez administratorów bezpieczeństwa danych czy wykazy danych, które są przekazywane między poszczególnymi systemami bądź zbiorami danych.
Ikona pliku pdf wp259 rev 0.1_PL.PDF
(WP 259) Wytyczne dotyczące zgody
item_type=1358&tpa_id=6936 17/PL WP259 rev.01 Grupa Robocza Art. 29 Wytyczne dotyczące zgody na mocy rozporządzenia 2016/679 Przyjęte dnia 28 listopada 2017 r. Ostatnio zmienione i przyjęte dnia 10 kwietnia 2018 r. GRUPA ROBOCZA DS.
Jak wskazano w sekcji 3.1 dotyczącej warunku świadomej zgody, administrator musi poinformować osobę, której dane dotyczą, o prawie 49 Zob. wytyczne GR29 w sprawie przejrzystości.
Ikona pliku pdf Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego (WP 244).pdf
(WP 244) Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub
Strona internetowa: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm 16/PL WP 244 rev.01 Wytyczne dotyczące ustalania wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego Przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 r.
W niektórych przypadkach właściwe organy nadzorcze zwrócą się do administratora o przedstawienie jednoznacznych dowodów – zgodnie z wytycznymi Europejskiej Rady Ochrony Danych – potwierdzających, gdzie znajduje się jego główna jednostka organizacyjna lub gdzie podejmowane są decyzje dotyczące określonej czynności przetwarzania danych.
Ikona pliku pdf Wytyczne 3-2020 EROD w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście pandemii COVID-19.pdf
23. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 21.04.2020 r.
Niniejsze wytyczne mają na celu wyjaśnienie najbardziej palących aspektów prawnych budzących wątpliwości, takich jak podstawa prawa, wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń dla przetwarzania danych dotyczących zdrowia oraz wykonywanie praw osób, których dane dotyczą. 3.
W związku z tym, biorąc pod uwagę przedstawione powyżej wysokie ryzyko, należy wdrożyć odpowiednie najnowsze środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa. 51.
Ikona pliku pdf Wytyczne 3-2020 EROD w sprawie przetwarzania danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście pandemii COVID-19.pdf
EROD przyjmuje dalsze wytyczne w sprawie COVID-19
Niniejsze wytyczne mają na celu wyjaśnienie najbardziej palących aspektów prawnych budzących wątpliwości, takich jak podstawa prawa, wdrożenie odpowiednich zabezpieczeń dla przetwarzania danych dotyczących zdrowia oraz wykonywanie praw osób, których dane dotyczą. 3.
W związku z tym, biorąc pod uwagę przedstawione powyżej wysokie ryzyko, należy wdrożyć odpowiednie najnowsze środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia wystarczającego poziomu bezpieczeństwa. 51.