Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Wytyczne w sprawie mechanizmu kompleksowej współpracy przyjęte
EROD przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO, czyli współpracy między wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy.  Ponadto Rada przyjęła wytyczne w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów społ
(WP 243) Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych
W świetle RODO DPO ma kluczowe znaczenie w procesie administrowania danymi w związku z czym w rozporządzeniu określono warunki jego powołania, status i opis zadań. Założeniem niniejszych wytycznych jest wyjaśnienie stosownych zapisów RODO celem ułatw
Wytyczne dotyczące certyfikacji i kryteriów certyfikacji (język angielski)
Wytyczne 1/2018 dotyczące certyfikacji i identyfikacji kryteriów certyfikacji zgodnie z art. 42 i 43 rozporządzenia 2016/679.
Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z RODO, WP250 rev.01
Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679, WP250 rev.01 (w języku polskim).
Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z RODO
Wytyczne 1/2019 dotyczące kodeksów postępowania i podmiotów monitorujących zgodnie z rozporządzeniem 2016/679.
§ DKN.5130.3114.2020
22 kwietnia 2021 r.
Administrator, Podmiot przetwarzający, Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Zabezpieczenie danych, Telekomunikacja, Sektor prywatny,
Obowiązki administratorów związane z naruszeniami ochrony danych osobowych oraz Wytyczne dotyczące zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem 2016/679 Grupy Roboczej art. 29 (zwane dalej także „Wytycznymi”). Oznacza to, że Spółka miała możliwość zapoznania się z tymi dokumentami.
Spółka wskazała, że dokonała oceny wagi naruszeń ochrony danych osobowych według metodologii oceny stopnia naruszenia ochrony danych opracowanej przez Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).
Wytyczne Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczące terytorialnego zakresu stosowania RODO
Do 18 stycznia 2019 r. trwają publiczne konsultacje Wytycznych Europejskiej Rady Ochrony Danych dotyczących terytorialnego zakresu stosowania RODO. Podczas listopadowej sesji plenarnej (16 listopada 2018 r.) Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) prz
§ DKN.5131.56.2021
14 czerwca 2022 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Analiza ryzyka, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Środki techniczne i organizacyjne, Zdrowie,
Czy administrator danych opracowałwdrożył jakiekolwiek procedury bezpieczeństwa, a jeśli tak, to w jaki sposób następuje weryfikacja ich przestrzegania.
Co prawda Administrator w „Polityce bezpieczeństwa ochrony danych osobowych C.
Status prawny Administratora Bezpieczeństwa Informacji
Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych mają przyjemność zaprosić Państwa na konferencję naukową pod tytułem: „Administrator Bezpieczeństwa Informacji gwarantem właściwego stosowania przepisów o ochro