Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKN.5131.16.2021
14 października 2021 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Zabezpieczenie danych, Bankowość, Sektor prywatny,
Podkreślić jednocześnie należy,  że w Wytycznych WP250, na które powołuje się Administrator, znajdują się rekomendacje Grupy Roboczej Art. 29 dotyczące wymogu zgłaszania naruszeń organowi nadzorczemu.
ich bezpieczeństwo.
Pierwszy w Polsce kodeks postępowania zgodnego z RODO zatwierdzony
Prezes UODO zatwierdził „Kodeks postępowania dotyczącego ochrony danych osobowych przetwarzanych w małych placówkach medycznych” opracowany przez Federację Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie. Organ nadzorczy udzielił rów
Jakie gwarancje niezależności zostały przyznane IOD w przepisach RODO?
Inspektorzy ochrony danych – bez względu na to, czy są pracownikami administratora, czy też nie – powinni być w stanie wykonywać swoje obowiązki i zadania w sposób niezależny (motyw 97 RODO). W celu zapewnienia niezależności inspektorowi ochrony dan
§ ZSOŚS.440.26.2018.I
04 września 2018 r.
Dane dotyczące zdrowia, Prawa osoby, której dane dotyczą, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Charakter naruszenia, Sądy,
Ponadto we wniosku zawarte zostały dane dotyczące wyroku skazującego wydanego wobec S. K. W konsekwencji, jak twierdzi Skarżąca, ujawnienie jej danych osobowych stanowiło naruszenie przepisów prawa.
S. z dnia […] listopada 2014 roku o sygnaturze […], wyjaśnień Wicedyrektora Departamentu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji P. W. z dnia […] grudnia 2014 r. o sygnaturze […], wyjaśnień Przewodniczącego Rady Miejskiej w O. J.
Oświadczenie EROD dotyczące rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej
Oświadczenie EROD 03/2021 dotyczące rozporządzenia w sprawie prywatności i łączności elektronicznej (wersja w języku angielskim)
Rozpoczęto konsultacje wytycznych EROD ws. „dark patterns”
Europejska Rady Ochrony Danych do 2 maja 2022 r. przyjmuje uwagi do Wytycznych 03/2022 w sprawie tzw. „dark patterns” w interfejsach platform społecznościowych: Jak je rozpoznawać i jak ich unikać. Wytyczne, które przyjęto 14 marca 2022 r. (w wersji