Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

21. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 14.04.2020 r.
Podczas 21. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 14 kwietnia, Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła pismo dotyczące projektu wskazówek Komisji Europejskiej w sprawie aplikacji wspierających walkę z pandemią COVID-19, który stanowi uzupeł
20. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 7.04.2020 r.
Dwudzieste posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych - zakres przygotowywanych wskazówek dotyczących przetwarzania danych w walce z pandemią COVID-19 Podczas 20. posiedzenia plenarnego, które odbyło się 7 kwietnia Europejska Rada Ochrony
22. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 17.04.2020 r.
Przedmiotem 22. posiedzenia plenarnego Europejskiej Rady Ochrony Danych, które odbyło się 17 kwietnia 2020 r., był stan prac nad przygotowaniem wytycznych w sprawie przetwarzanie danych dotyczących zdrowia do celów badań naukowych w kontekście pandem
§ DKE.561.5.2020
09 września 2020 r.
Administrator, Sektor publiczny,
., dotycząca nieprawidłowości w prowadzonej przez strażników miejskich kontroli przestrzegania przez te osoby obowiązku pozostawania w kwarantannie związanej z pandemią SARS-CoV-2 („COVID-19”). Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą […].
Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.).
42. Międzynarodowa Konferencja Global Privacy Assembly, 2020
W dniach 13-15 października 2020 r. odbyła się sesja zamknięta Międzynarodowej Konferencji Global Privacy Assembly (GPA), po raz pierwszy w formie online. Gospodarzem wydarzenia był Sekretariat GPA, którego obsługę zapewnia Urząd Rzecznika Informacji
Szerokie uprawnienia GIS przy przetwarzaniu danych w związku z koronawirusem
Zalecenia GIS wydane na podstawie specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19 mogą stanowić podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych. Prezes UODO zaleca, by GIS, jak i organy Państwowej Inspekcji korzystali ze wsparcia swoich inspektorów
19. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 3.04.2020 r.
Europejska Rada Ochrony Danych wyda wytyczne dotyczące przetwarzania danych w ramach walki z COVID-19 Europejska Rada Ochrony Danych w odpowiedzi na kryzys COVID-19 przyspiesza prace nad wytycznymi. Jej comiesięczne posiedzenia plenarne zostały zast