Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
XV Dzień Ochrony Danych Osobowych
Wielkimi krokami zbliża się XV Dzień Ochrony Danych Osobowych. Z tej okazji Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych organizuje konferencję online „Realna ochrona danych w zdalnej rzeczywistości”. Obchody zaplanowano na 28 stycznia 2021 roku. Całość s
XI edycja konkursu UODO dla studentów
Już po raz XI Prezes UODO zaprasza studentów kierunków prawa i administracji III-V roku studiów jednolitych oraz I-III roku studiów drugiego stopnia, do udziału w konkursie na esej pt. „Skanowanie tęczówki oka jako sposób identyfikacji studentów podc
§ ZKE.440.30.2019
08 maja 2020 r.
Udostępnienie danych, Sektor prywatny,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
obowiązywania przepisu art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy COVID-19, w przypadku jego uchylenia przed datą zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
62. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 22.02.2022 r.
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO, wytyczne w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów społecznościowych, zestaw narzędzi dotyczących podstawowych zabezpieczeń ochrony danych na potrzeby w
Nabór do udziału w XI edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa" rozpocznie się 1 września
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zaprasza szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do uczestnictwa w XI edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Program skierowany do uczniów i nauczycieli służy pozyskaniu pra
§ DKE.561.21.2020
19 listopada 2020 r.
Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,
Także sytuacja związana z pandemią COVID-19 doprowadziły Panią L. Cz. do strachu nad prawidłowym zapewnieniem bezpieczeństwa zarówno rodziny, gości a także finansów Spółki. W piśmie z […] października 2020 r. Pani L.
. […], poprosiła o zrozumienie trudnej dla niej sytuacji związanej z ww. zdarzeniem (zakup i wdrożenie nowych dysków), a także uwzględnienia jej trudnej sytuacji rodzinnej i finansowej, w szczególności związaną z epidemią COVID-19.
Prezes UODO zajmie się wyciekiem, z Sanepidu, danych aktywistki. Cofa skargę kasacyjną poprzednika.
Sprawa dotyczy ujawnienia danych osobowych aktywistki przez TVP Info w 2020 r. Wówczas poprzedni Prezes UODO z przyczyn proceduralnych odmówił zajęcia się tą sprawą. Kiedy po wniosku RPO sąd go do tego zobowiązał, złożył skargę kasacyjną. Tę skargę M
§ DKE.561.24.2021
20 stycznia 2022 r.
Sektor prywatny, Upomnienie,
Dodatkowo, co podniósł pełnomocnik Spółki, w okresie pandemii COVID-19 „[…] w Spółce sugerowanym, a znaczną część czasu wymaganym modelem pracy była praca zdalna, zaś korespondencja do pełnomocnika trafiać miała w formie skanu, co mogło wpłynąć na wystąpienie omyłek i opóźnień”.
W szczególności dostrzega, że naruszenie miało charakter nieumyślny; wynikało z błędów ludzkich i niedociągnięć organizacyjnych związanych z przepływem informacji i dokumentów w Spółce oraz między Spółką i jej pełnomocnikiem, a które to niedociągnięcia spowodowane były wdużym stopniu pandemią COVID-19.
§ DKE.561.3.2021
15 kwietnia 2021 r.
Sektor prywatny, Upomnienie,
W treści pisma wskazano, że brak odpowiedzi na wezwania spowodowały problemy w przepływie i obsłudze korespondencji w Spółce, wywołane redukcją liczby pracowników z uwagi na trudną sytuację finansową Spółki powodowaną przez trwający stan epidemii COVID-19.
W ocenie Prezesa UODO należy uznać, że brak odpowiedzi Spółki na jego wezwania, mogły spowodować wspomniane w piśmie pełnomocnika Spółki problemy w przepływie i obsłudze korespondencji, wywołane pośrednio skutkami stanu epidemii COVID-19.
§ ZKE.440.31.2019
08 maja 2020 r.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Bankowość,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15 zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji