Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Oświadczenie Prezesa UODO w sprawie koronawirusa
W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi przetwarzania danych dotyczących zdrowia na skutek działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, Prezes UODO informuje, że kwestie z tym związane regulowane są w przepisach szczególnych, w t
Jak bezpiecznie korzystać z wideokonferencji?
Nowe technologie otworzyły zupełnie nowe możliwości. Podczas pracy zdalnej, a także kontaktów online z przyjaciółmi i rodziną spowodowanych obecną sytuacją związaną z ograniczeniem rozprzestrzeniania COVID-19, jednym z najczęściej wybieranych sposobó
32. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 16.06.2020 r.
Podczas 32. posiedzenia plenarnego, Europejska Rada Ochrony Danych przyjęła oświadczenie w sprawie interoperacyjności aplikacji do ustalania kontaktów zakaźnych, a także oświadczenie w sprawie otwarcia granic i prawa do ochrony danych. Rada przyjęła
43. Międzynarodowa Konferencja Global Privacy Assembly, 2021
Gospodarzem tegorocznego wydarzenia był organ ochrony danych osobowych Meksyku (INAI). W tej najważniejszej corocznej międzynarodowej konferencji poświęconej ochronie danych osobowych zrzeszającej organy ochrony danych i prywatności z całego świata w
Wyłączenia zaszczepionych z limitu osób na imprezach
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nie uprawniają podmiotów zobowiązanych do przestrzegania określonego tymi przepisami limi
47. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 30-31.03.2021 r.
Podczas 47. posiedzenia plenarnego w dniu 31 marca 2021 r. Europejska Rady Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) przyjęli wspólną opinię dotyczącą Wniosków w sprawie zielonego zaświadczenia cyfrowego. Celem zielonego zaś
Wspólna opinia EROD i EIOD w sprawie zielonego zaświadczenia cyfrowego
Podczas 47. posiedzenia plenarnego, które odbyło się w dniach 30-31 marca 2021 r., Europejska Rady Ochrony Danych (EROD) i Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) przyjęli wspólną opinię dotyczącą Wniosków w sprawie zielonego zaświadczenia cyfrowe
EROD: nowe terminy zakończenia konsultacji społecznych
Przewodniczący Europejskiej Rady Ochrony Danych (EROD) o sześć tygodni przedłuża konsultacje społeczne wytycznych, które aktualnie prowadzi.    Decyzja spowodowana trwającą pandemią COVID-19 dotyczy następujących wytycznych:   - wytyczne 1/2020 w
§ ZKE.440.87.2019
14 maja 2020 r.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Marketing,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
- w dniu następującym po ostatnim dniu obowiązywania przepisu art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy COVID-19, w przypadku jego uchylenia przed datą zakończenia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
§ DKE.561.3.2021
15 kwietnia 2021 r.
Sektor prywatny, Upomnienie,
W treści pisma wskazano, że brak odpowiedzi na wezwania spowodowały problemy w przepływie i obsłudze korespondencji w Spółce, wywołane redukcją liczby pracowników z uwagi na trudną sytuację finansową Spółki powodowaną przez trwający stan epidemii COVID-19.
W ocenie Prezesa UODO należy uznać, że brak odpowiedzi Spółki na jego wezwania, mogły spowodować wspomniane w piśmie pełnomocnika Spółki problemy w przepływie i obsłudze korespondencji, wywołane pośrednio skutkami stanu epidemii COVID-19.