Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

§ ZKE.440.10.2019
05 maja 2020 r.
Udostępnienie danych, Mieszkalnictwo,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
§ ZKE.440.19.2019
08 maja 2020 r.
Udostępnienie danych, Bankowość,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
§ ZKE.440.13.2019
30 kwietnia 2020 r.
Zgodność z prawem, Sektor prywatny,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
§ DKN.5112.13.2020
24 sierpnia 2020 r.
Zgodność z prawem, Sektor publiczny,
Zgodnie z art. 15zzs ust. 9 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych organ w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID
§ ZKE.440.22.2019
23 kwietnia 2020 r.
Udostępnienie danych, Telekomunikacja,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
§ ZKE.440.5.2019
30 kwietnia 2020 r.
Udostępnienie danych, Bankowość,
Jednakże w związku z obowiązującym w dniu wydania decyzji stanem epidemii, zgodnie z art. 15zzr ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.
§ DKN.5101.25.2020
12 listopada 2020 r.
Bezpieczeństwo przetwarzania, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zabezpieczenie danych, Zdrowie, Sektor publiczny,
Konieczność pozyskania wnioskowanych danych osobowych uzasadniona była obawą przed narażaniem pracowników na zagrożenie w związku z COVID – 19; 3) odpowiedzi na wnioski złożone przez ww. podmioty przesyłane były drogą elektroniczną na wskazane przez nie adresy e-mail.