Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ ZWAD.405.153.2018
21 grudnia 2018 r.
Wysokie ryzyko, Ubezpieczyciele,
zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami naruszenia i wskazał następujące przykłady: możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej; zasugerowanie osobom ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu
Zauważyć należy, że wbrew przeciwnemu stanowisku T., możliwe jest uzyskanie przez osoby trzecie, na szkodę osób, których dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych, ponieważ wiele takich instytucji – w celu pozyskania jak największej liczby klientów umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy, szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie
§ ZWAD.405.9.2018
20 listopada 2018 r.
Wysokie ryzyko, Ubezpieczyciele,
zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami naruszenia i wskazał następujące przykłady: możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej; zasugerowanie osobie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu
Zauważyć należy, że wbrew przeciwnemu stanowisku T. możliwe jest uzyskanie przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych, ponieważ wiele takich instytucji – w celu pozyskania jak największej liczby klientów umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy, szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie
§ ZWAD.405.154.2018
21 grudnia 2018 r.
Wysokie ryzyko, Ubezpieczyciele,
zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami naruszenia i wskazał następujące przykłady: możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej; zasugerowanie osobie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu
Zauważyć należy, że wbrew przeciwnemu stanowisku T., możliwe jest uzyskanie przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych, ponieważ wiele takich instytucji – w celu pozyskania jak największej liczby klientów umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy, szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie
§ ZWAD.405.11.2018
20 listopada 2018 r.
Wysokie ryzyko, Ubezpieczyciele,
zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami naruszenia i wskazał następujące przykłady: możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej; zasugerowanie osobie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu
Zauważyć należy, że wbrew przeciwnemu stanowisku T. możliwe jest uzyskanie przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych, ponieważ wiele takich instytucji – w celu pozyskania jak największej liczby klientów umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy, szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie
§ ZKE.440.34.2019
23 grudnia 2019 r.
Prawa osoby, której dane dotyczą, Marketing,
., dane osobowe Skarżącej w zakresie: numeru telefonu, imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miejscowości) Spółka pozyskała z ogólnodostępnej bazy numerów dostępnej w sieci Internet. Nadto, w dniu […]  marca 2014 r., pracownik T. Sp. z o.o., Pani W.
Oba ww. podmioty przetwarzały wprawdzie dane osobowe Skarżącej w zakresie jej imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz miejsca zamieszkania – co do których ustalono, iż dane te pozyskane zostały z ogólnodostępnej bazy numerów z sieci Internet – a nadto w zakresie adresu zamieszkania oraz daty urodzenia, udostępnionych przedstawicielowi
§ ZWAD.405.23.2018
20 listopada 2018 r.
Wysokie ryzyko, Ubezpieczyciele,
zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami naruszenia i wskazał następujące przykłady: możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej; zasugerowanie osobie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu
Zauważyć należy, że wbrew przeciwnemu stanowisku T., możliwe jest uzyskanie przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych, ponieważ wiele takich instytucji – w celu pozyskania jak największej liczby klientów umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy, szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie
§ ZWAD.405.27.2018
20 listopada 2018 r.
Wysokie ryzyko, Ubezpieczyciele,
zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami naruszenia i wskazał następujące przykłady: możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej; zasugerowanie osobie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu
Zauważyć należy, że wbrew przeciwnemu stanowisku T., możliwe jest uzyskanie przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych, ponieważ wiele takich instytucji – w celu pozyskania jak największej liczby klientów umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy, szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie
§ ZWAD.405.26.2018
20 listopada 2018 r.
Wysokie ryzyko, Ubezpieczyciele,
zabezpieczenia się przed negatywnymi skutkami naruszenia i wskazał następujące przykłady: możliwość założenia konta w systemie informacji kredytowej i gospodarczej celem monitorowania swojej aktywności kredytowej; zasugerowanie osobie ostrożności przy podawaniu danych osobowych innym osobom, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu
Zauważyć należy, że wbrew przeciwnemu stanowisku T., możliwe jest uzyskanie przez osoby trzecie, na szkodę osoby, której dane naruszono, kredytów w instytucjach pozabankowych, ponieważ wiele takich instytucji – w celu pozyskania jak największej liczby klientów umożliwia uzyskanie pożyczki lub kredytu w łatwy, szybki sposób np. przez Internet lub telefonicznie
§ ZSOŚS.440.124.2018
18 grudnia 2018 r.
Podstawy prawne, Zgodność z prawem, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Udostępnienie danych, Sądy,
Oznacza to, że tak jak w przedmiotowej sprawie, przy sporządzaniu pism procesowych pełnomocnik procesowy będzie korzystał z dostępnych zasobów Internetu, które bez trudu pozwalają na wyszukiwanie orzeczeń wydanych w sprawach o podobnym stanie faktycznym i prawnym.
§ ZSOŚS.440.125.2018
03 kwietnia 2019 r.
Podstawy prawne, Udostępnienie danych, Sektor prywatny, Policja/prokuratura,
Sp. z o.o.) w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług dostawy sieci Internet z dnia [...] września 2011 r. Realizując postanowienie prokuratora Y. Sp. z o.o. przekazała dane osobowe Skarżącej w związku z treścią art. 159 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.