Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Wymogi akredytacji podmiotów monitorujących kodeksy
W 2020 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przygotował i konsultował z zainteresowanymi podmiotami projekt wymogów akredytacji podmiotów monitorujących. Wskazanie w kodeksie postępowania, który ma być stosowany przez administratorów lub podmiot
Dodatkowe wymogi akredytacji podmiotów certyfikujących w Polsce (art. 43 ust. 3 RODO)
W 2021 roku Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadził prace nad projektem dodatkowych wymogów akredytacji podmiotów certyfikujących. Dokument ten został sporządzony m.in. w oparciu o Wytyczne 4/2018 w sprawie akredytacji podmiotów certyfikując
Wykaz podmiotów akredytowanych
Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzi publicznie dostępny wykaz podmiotów akredytowanych i dokonuje wpisu do tego wykazu niezwłocznie po udzieleniu akredytacji.
Opinia 3/2020 ws. projektu decyzji FR SA: zatwierdzenie wymogów akredytacji podmiotu monitorującego
Opinia 3/2020 w sprawie projektu wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania zgodnie z artykułem 41 RODO przedstawionego przez właściwy organ nadzorczy ds. ochrony danych Francji (w języku angielskim).
Opinia 1/2020 ws. projektu decyzji ES SA: zatwierdzenie wymogów akredytacji podmiotu monitorującego
Opinia 1/2020 w sprawie projektu wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania zgodnie z artykułem 41 RODO przedstawionego przez właściwy hiszpański organ nadzorczy ds. ochrony danych (w języku angielskim).
Opinia 5/2020 ws. projektu decyzji LU SA: zatwierdzenie wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego
Opinia 5/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Luksemburga dotyczącej zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 RODO (w języku angielskim).
Opinia 9/2019 ws. projektu decyzji AT SA: zatwierdzenie wymogów akredytacji podmiotu monitorującego
Opinia nr 9/2019 w sprawie projektu wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania zgodnie z art. 41 RODO austriackiego organu nadzorczego ds. ochrony danych (w języku polskim).
1 2 3 4 5