Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Opinia 17/2019 ws. projektu decyzji UK SA: zatwierdzenie wymogów akredytacji podmiotu monitorującego
Opinia 17/2019 w sprawie projektu wymogów akredytacji podmiotu monitorującego kodeks postępowania zgodnie z artykułem 41 RODO przedstawionego przez właściwy organ nadzorczy ds. ochrony danych Zjednoczonego Królestwa (w języku angielskim).
Podmioty certyfikujące oraz podmioty, które mogą wnioskować o udzielenie certyfikacji
W Polsce certyfikacja będzie udzielana przez podmioty certyfikujące, które posiadają stosowną akredytację udzielaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA). Akredytacja ta będzie odbywała się na podstawie: normy ISO/IEC 17065/2012 oraz dodatkowyc
Opinia 14/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Irlandii
Opinia 14/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Irlandii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 26/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Danii
Opinia 26/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Danii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 20/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Grecji
Opinia 20/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Grecji w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 16/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Republiki Czeskiej
Opinia 16/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Republiki Czeskiej w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 19/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Danii
Opinia 19/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Danii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO) (w języku angielskim)