Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Opinia 24/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Słowacji
Opinia 24/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Słowacji dotyczącej zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO).
Opinia 10/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Węgier
Opinia 10/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Węgier dotyczącej zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO).
Opinia 13/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Włoch
Opinia 13/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Włoch w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 12/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Portugalii
Opinia 12/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Portugalii dotyczącej zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43. ust. 3 (RODO).
Mechanizmy monitorowania kodeksów
Projekt kodeksu musi zawierać propozycje mechanizmów umożliwiających monitorowanie przestrzegania jego przepisów przez podmioty, które podjęły się jego stosowania. Dotyczy to zarówno kodeksów dla sektora publicznego, jak i dla sektora prywatnego. Pr
Opinia 22/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Grecji
Opinia 22/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Grecji w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 30/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Austrii
Opinia 30/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Austrii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 23/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Włoch
Opinia 23/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Włoch w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 18/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Holandii
Opinia 18/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Holandii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 31/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Polski
Opinia 31/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Polski w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO) (w języku angielskim)