Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Wykaz podmiotów, którym udzielono certyfikacji
Na podstawie art. 23 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych prowadzi wykaz podmiotów, którym: udzielono certyfikacji i tym którym cofnięto certyfikację, wraz ze wskazaniem przyczyny. Ob
Opinia 24/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Słowacji
Opinia 24/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Słowacji dotyczącej zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO).
Opinia 10/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Węgier
Opinia 10/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Węgier dotyczącej zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO).
Opinia 13/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Włoch
Opinia 13/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Włoch w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 11/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Norwegii
Opinia 11/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Norwegii dotyczącej zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO).
Opinia 12/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Finlandii
Opinia 12/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Finlandii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 15/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Republiki Federalnej Niemiec
Opinia 15/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 13/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Rumunii
Opinia 13/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Rumunii dotyczącej zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43. ust. 3 (RODO).
Opinia 23/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Republiki Czeskiej
Opinia 23/2021 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Republiki Czeskiej dotyczącej zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO).