Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Opinia 21/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Holandii
Opinia 21/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Holandii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO) (w języku angielskim)
Ile maksymalnie podmiotów będzie mógł obsługiwać jeden IOD?
Ani przepisy rozporządzenia ogólnego, ani ich interpretacje wydawane np. przez Grupę Roboczą Art. 29 w postaci wytycznych, nie dają odpowiedzi na takie pytanie. Stosowanie tego rozwiązania będzie mogło jednak następować jedynie w uzasadnionych przypa
Opinia 11/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Irlandii
Opinia 11/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Irlandii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 10/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Republiki Federalnej Niemiec
Opinia 10/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Republiki Federalnej Niemiec w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO) (w języku angielskim
Opinia 26/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Danii
Opinia 26/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Danii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 14/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Irlandii
Opinia 14/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Irlandii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 19/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Danii
Opinia 19/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Danii w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu monitorującego przestrzeganie kodeksu postępowania zgodnie z art. 41 (RODO) (w języku angielskim)
Opinia 16/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Republiki Czeskiej
Opinia 16/2020 w sprawie projektu decyzji właściwego organu nadzorczego Republiki Czeskiej w sprawie zatwierdzenia wymogów akredytacji podmiotu certyfikującego zgodnie z art. 43 ust. 3 (RODO) (w języku angielskim)