Przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735, z późn. zm.);
  • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r., poz. 46).

W sprawach skarg i wniosków Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub wyznaczeni przez Prezesa zastępcy przyjmują obywateli:

  • w poniedziałki od godziny 9:00 do godziny 17:00,
  • od wtorku do czwartku w godzinach od 9:00 do 15:00,

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem komórki organizacyjnej Urzędu właściwej merytorycznie w zakresie przedmiotu skargi lub wniosku.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-12-19
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-19 12:12:30
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-12-19 12:57:55