Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Rekomendacja R(91) 10 z dnia 9 września 1991 r.

Przekazywanie, zwłaszcza drogą elektroniczną, danych osobowych osobom trzecim przez instytucje publiczne, powinno odbywać się z poszanowaniem prywatności oraz być uregulowane przepisami prawa krajowego. Dane wrażliwe nie mogą być przechowywane w warunkach umożliwiających dostęp do nich osobom trzecim. W przypadku przekazywania osobom trzecim danych, w posiadaniu których są instytucje publiczne, należy stworzyć wszelkiego rodzaju zabezpieczenia tak, aby nie naruszyć prywatności podmiotu danych. Przekazanie tych danych może mieć miejsce w następujących sytuacjach:

- zezwala na to specjalna ustawa,
- społeczeństwo ma dostęp do tych danych zgodnie z przepisami o dostępie do informacji urzędowej,
- jest to zgodne z krajowym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych osobowych,
- podmiot danych wyraził na to zgodę. 

Zbiory częściowo, bądź całkowicie dostępne dla osób trzecich, nie powinny zawierać danych wrażliwych. Rekomendacja zabrania łączenia zbiorów przechowywanych przez instytucje publiczne, chyba że prawo krajowe zapewnia odpowiednie zabezpieczenie chroniące podmiot danych. Reguluje również zasady przepływu danych za granicę oraz zasady współpracy instytucji publicznych w zakresie wymiany danych.

2018-09-11 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-09-11
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-09-11 10:09:37
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-05-09 11:46:37

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-09-11
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-09-11 10:13:33