Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Rekomendacja R(85) 20 z dnia 25 października 1985 r.

Definiuje termin "marketing bezpośredni", jako ogół działań i wszelkich usług pomocniczych związanych z oferowaniem produktów i  usług, bądź przekazywaniem informacji za pośrednictwem kurierów, telefonów lub innych bezpośrednich środków, w celu poinformowania bądź wywołania reakcji ze strony osoby zainteresowanej. Rekomendacja określa zasady gromadzenia danych dla potrzeb marketingu bezpośredniego. W granicach przewidzianych przez prawo krajowe, każda osoba winna dysponować możliwością gromadzenia danych osobowych dla potrzeb marketingu bezpośredniego za pomocą publicznie dostępnych kartotek lub innych publikacji. Zbieranie danych pod pretekstem innym niż stosunki z klientami nie powinno być dopuszczalne, chyba, że jest to zaznaczone wyraźnie w czasie zbierania danych. Rekomendacja określa zasady udostępniania list osobom trzecim oraz prawa osoby, której dane dotyczą. Zaleca, aby w ramach marketingu bezpośredniego stymulować rozwój wewnętrznych procedur zabezpieczających, związanych z ochroną danych osobowych potencjalnych klientów, a zwłaszcza związanych z procedurą wycofywania nazwisk z list marketingowych.

2018-09-11 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-09-11
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-09-11 10:09:00
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2019-05-09 11:52:19

Załączone pliki

Podmiot udostępniający: Zespół Współpracy Międzynarodowej i Edukacji
Wytworzył informację: Urszula Góral 2018-09-11
Wprowadził‚ informację: Kacper Sokołowski 2018-09-11 10:33:07