photo
17.03.2022

Wytyczne w sprawie mechanizmu kompleksowej współpracy przyjęte

EROD przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO, czyli współpracy między wiodącym organem nadzorczym a innymi organami nadzorczymi, których sprawa dotyczy.  Ponadto Rada przyjęła wytyczne w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów społecznościowych oraz zestaw narzędzi dotyczących podstawowych zabezpieczeń ochrony danych na potrzeby współpracy w zakresie egzekwowania prawa między organami nadzorczymi EOG a państwami trzecimi.

Europejska Rada Ochrony Danych  (EROD) podczas 62 posiedzenia plenarnego przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO. Opracowanie takich wytycznych jest częścią strategii i programu prac EROD na lata 2021-2022 w celu wspierania skutecznego egzekwowania prawa i skutecznej współpracy między krajowymi organami nadzorczymi. Wytyczne zawierają szczegółowy opis współpracy między organami nadzorczymi w ramach RODO i mają na celu dalsze zwiększenie spójnego stosowania przepisów prawa dotyczących mechanizmu kompleksowej współpracy. Wytyczne pomagają organom nadzorczym w interpretacji i stosowaniu własnych procedur krajowych w taki sposób, aby były zgodne ze współpracą w ramach mechanizmu kompleksowej współpracy i pasowały do niej.

EROD przyjęła wytyczne dotyczące tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów społecznościowych. „Dark patterns” to interfejsy i doświadczenia użytkowników wdrażane na platformach mediów społecznościowych, które powodują, że użytkownicy Ci podejmują niezamierzone, niechętne decyzje dotyczące przetwarzania ich danych osobowych. Decyzje te mogą wpływać na zachowania użytkowników i ich zdolność do skutecznej ochrony danych osobowych. Wytyczne zawierają konkretne przykłady rodzajów „dark patterns”, prezentują najlepsze praktyki w różnych przypadkach użycia i zawierają szczegółowe zalecenia dla projektantów interfejsów użytkownika, które ułatwiają skuteczne wdrożenie RODO.

Przygotowane wytyczne zawierają praktyczne zalecenia dla projektantów i użytkowników platform mediów społecznościowych dotyczące sposobu oceny, prezentują najlepsze praktyki, ale też wskazują jakie „dark patterns” w interfejsach mediów społecznościowych, naruszają wymogi RODO i należy ich unikać.

EROD przyjęła również zestaw narzędzi dotyczących podstawowych zabezpieczeń w zakresie ochrony danych na potrzeby współpracy w zakresie egzekwowania prawa między organami nadzorczymi EOG a państwami trzecimi. Zestaw narzędzi może być wykorzystywany zarówno do uzgodnień administracyjnych opracowanych w ramach EROD przez same organy nadzorcze, jak i do umów międzynarodowych negocjowanych przez Komisję Europejską. Publikacja ta obejmuje kluczowe tematy, takie jak egzekwowalne prawa osób, których dane dotyczą, zgodność z zasadami ochrony danych i sądowe środki zaskarżenia.

Ponadto EROD przyjęła wspólną opinię EROD i EIOD w sprawie wniosków dotyczących przedłużenia unijnego cyfrowego zaświadczenia COVID-19 . Odrębny komunikat prasowy na ten temat zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

Na stronie internetowej EROD opublikowano oświadczenie prasowe dotyczące posiedzenia plenarnego i przyjętych dokumentów.

Tłumaczenie oświadczenia w języku polskim dostępne jest w załączniku poniżej.

Porządek obrad 61. posiedzenia plenarnego EROD.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-03-17
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2022-03-23 15:03:36
Ostatnio modyfikował:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2022-05-31 10:13:25