photo
13.10.2022

EROD przyjmuje m.in. „listę życzeń” dotyczącą aspektów proceduralnych, które chciałaby zharmonizować

EROD podczas 70. posiedzenia plenarnego przyjęła wykaz aspektów krajowego prawa proceduralnego, które chciałaby zharmonizować na szczeblu UE w celu ułatwienia egzekwowania RODO.

Ta „lista życzeń” jest jednym z kluczowych działań określonych w deklaracji wiedeńskiej EROD w sprawie współpracy w zakresie egzekwowania prawa. Wykaz aspektów krajowego prawa proceduralnego, który dotyczy m.in. statusu i praw stron postępowania administracyjnego, terminów proceduralnych, a także wymogów dotyczących dopuszczalności lub oddalenia skarg został przesłany do rozpatrzenia Komisji Europejskiej. 

Przewodnicząca EROD, Andrea Jelinek, powiedziała: „Europejska Rada Ochrony Danych podjęła istotne kroki w celu promowania skutecznej współpracy w celu zdecydowanego i szybkiego egzekwowania RODO. Zidentyfikowaliśmy pewne przeszkody wykraczające poza zakres naszych kompetencji, które mogą wymagać inicjatywy ustawodawczej. Obecna mozaika krajowych procedur i praktyk ma szkodliwy wpływ na współpracę między organami ochrony danych”.

Kryteria certyfikacji Europrivacy

EROD przyjęła także opinię w sprawie zatwierdzenia przez Radę kryteriów certyfikacji Europrivacy przedłożonych przez luksemburski organ ochrony danych. Niniejsza opinia oznacza zatwierdzenie przez EROD pierwszego  europejskiego znaku jakości ochrony danych zgodnie z art. 42 ust. 5 RODO.

Mechanizm certyfikacji Europrivacy jest ogólnym systemem, który dotyczy wielu różnych operacji oraz zawiera szczegółowe kryteria, które sprawiają, że jest skalowalny i może mieć zastosowanie do określonych operacji przetwarzania lub sektorów działalności. Zgoda na przyjęcie tych kryteriów jest kolejnym krokiem w kierunku większej zgodności z RODO.

Oświadczenie w sprawie cyfrowego euro

Na koniec EROD przyjęła oświadczenie w sprawie cyfrowego euro. W swoim oświadczeniu EROD ponownie podkreśla znaczenie zapewnienia w tym projekcie uwzględnienia ochrony prywatności i ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych, a także ostrzega przed stosowaniem systematycznej walidacji i śledzenia wszystkich transakcji dokonywanych przy użyciu cyfrowego euro.

 

Agenda 70. posiedzenia plenarnego EROD.

 

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2022-10-13
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2022-10-13 13:10:44
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2022-10-13 14:13:09