photo
02.02.2024

Zastępczyni Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

2 lutego 2024 r. Agnieszka Grzelak została powołana przez Prezesa UODO Mirosława Wróblewskiego na funkcję Zastępczyni Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Agnieszka Grzelak jest prawniczką, członkinią Izby Adwokackiej w Warszawie, specjalizującą się w prawie europejskim, doktorem habilitowanym nauk prawnych, profesorką Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jest też członkinią Rady Naukowej Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych SABI, korpusu ekspertów NCN, Rady Programowej Review of International, European and Comparative Law oraz członkinią redakcji Europejskiego Przeglądu Sądowego (więcej w zakładce o nas).

Pełniła funkcję zastępczyni dyrektora Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Była ekspertem ds. legislacji w Biurze Studiów i Ekspertyz  ̶  Biura Analiz Sejmowych, Kancelarii Sejmu oraz członkiem Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego.

Obecnie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma dwoje zastępców, Jakub Groszkowski pełni funkcję Zastępcy Prezesa UODO od 1 listopada 2022 r.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-02-02
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-02-02 12:02:29
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-02-08 09:56:39

Galeria zdjęć

Zdjęcie Zdjęcie Mirosława Wróblewskiego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Agnieszki Grzelak, Zastępczyni Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz Jakuba Groszkowskiego, Zastępcy Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych