photo
01.07.2024

Konsultacje społeczne dotyczące stosowania ustawy o ochronie sygnalistów

Szanowni Państwo!

Dnia 24 czerwca 2024 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Ochrona danych osobowych jest istotnym elementem systemu ochrony sygnalistów (oraz innych osób, których dotyczą przepisy). Jednocześnie przepisy w wielu aspektach mogą rodzić wątpliwości (o czym pisalismy w komunikacie dostępnym pod linkiem: https://uodo.gov.pl/pl/138/3136).

W związku z powyższym prosimy o zgłaszanie pytań / wątpliwości, które dotyczą stosowania tych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych. 

Na podstawie przesłanych uwag, pytań i wątpliwości Prezes UODO oraz pracownicy Urzędu przy wsparciu Społecznego Zespołu Ekspertów przygotują wyjaśnienia, które zostaną przedstawione w ramach otwartego spotkania (w formie seminarium). 

Seminarium planowane jest na pierwszą połowę sierpnia, co pozwoli podmiotom prawnym na skorzystanie z wiedzy uzyskanej podczas seminarium jeszcze przed terminem wejścia w życie ustawy.

Publikacja zgłoszonych uwag, pytań i wątpliwości wiąże się z podaniem danych, dzięki czemu będzie można uznać autorstwo przesłanych zgłoszeń. W przypadku instytucji będziemy się ograniczać do ich nazw, w przypadku osób fizycznych – jeżeli wyrażą na to zgodę - do imienia i nazwiska, wraz z ewentualną afiliacją.

Uwagi proszę przesyłać na maila: konsultacjesygnalisci@uodo.gov.pl

Na uwagi, pytania i komentarze czekamy do 22.07.2024 r.

Uwagi przesyłane w innym trybie nie będą uwzględnianie w konsultacjach.

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o wpisywanie uwag w treści maila i niewysyłanie załączników.

Czekamy na uwagi!


Informacja o przetwarzaniu danych (pełna informacja znajduje się w załączniku):

Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, dane kontaktowe: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.  

Będziemy przetwarzali Państwa dane osobowe w celu przygotowania otwartego seminarium (organizowanego przez Prezesa UODO przy wsparciu Społecznego Zespołu Ekspertów) dotyczące ustawy z 14 czerwca 2024 r. o ochronie sygnalistów. Dodatkowo jeżeli wyrażą Państwo zgodę, opublikujemy Państwa imiona i nazwiska jako autorów uwag i sugestii, zgłoszonych w ramach konsultacji, na stronie internetowej UODO. 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych mają Państwo prawo: dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych, usunięcia danych, w sytuacji gdy wcześniej wyrazili Państwo zgodę na ich przetwarzanie, żądania ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do Prezesa UODO.

Więcej informacji na temat przetwarzania Państwa danych osobowych znajduje się klauzuli informacyjnej. 

Jeżeli jako osoby prywatne, zgadzają się Państwo na upublicznienie swoich imion i nazwisk, prosimy, by do przesłanych uwag dołączyć poniższe oświadczenie zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Prezesa UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, moich danych osobowych, jako autora/ki uwag i sugestii zgłoszonych w ramach konsultacji poradników UODO, w celu publikacji ich na stronie internetowej UODO”.                                                                                             

Mają Państwo prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-07-01
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-07-01 12:07:11
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-07-19 15:27:40

Materiały do pobrania

Pobierz plik Obowiązek informacyjny [PDF, 1.31 MB]
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Karol Witowski
date 2024-07-01 12:37:36
Wprowadził informację:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-07-01 12:37:36