photo
01.04.2019

#RODO w edukacji: uczniowie chcą chronić swoją prywatność

Słuchowisko, rapowana piosenka czy przedstawienie ─ uczniowie z Siedlec na wiele sposobów potrafią opowiedzieć o ochronie danych osobowych. Ich nauczyciele zgodnie podkreślają, że uczniowie chcę chronić swoją prywatność, dlatego z zaangażowaniem biorą udział w programie „Twoje dane –Twoja sprawa”.

Za nami drugie spotkanie z cyklu "#RODO w edukacji". W Siedlcach, 29 marca 2019 r., eksperci UODO wyjaśniali m.in. jak szkoła powinna postępować, zbierając i wykorzystując dane osobowe uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych czy nauczycieli. Uczestnicy spotkania poznali także na przykładzie dwóch siedleckich szkół, jak placówki edukacyjne mogą promować ideę ochrony prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Ochrona danych osobowych w szkołach powinna stanowić kluczowy element dobrego i właściwego zarządzania placówką, z uwagi na bezpieczeństwo uczniów i wszystkich pracowników. Szkoła przetwarza różne rodzaje danych, także te szczególnie wrażliwe, dlatego ta ochrona jest bardzo ważna ─ podkreślił Mirosław Sanek, zastępca Prezesa UODO, otwierając spotkanie w Siedlcach.

Zwrócił uwagą na współczesny wpływ technologii i związane z tym szanse oraz zagrożenia dla dzieci i młodzieży, podkreślając przy tym rolę systemu ochrony danych i obowiązującego prawa.

Do kwestii cyberbezpieczeństwa odniosła się także prof. dr hab. Tamara Zacharuk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, współgospodarz spotkania. W jej ocenie trudno jest pozbawić młode pokolenie kontaktu z Internetem, dlatego szczególnie ważne jest kształtowanie prawidłowych postaw poprzez zwiększanie świadomości w zakresie bezpiecznego korzystania z nowych technologii.

UODO upowszechnia wiedzę o prywatności wśród uczniów

Spotkanie w Siedlcach to drugie wydarzenie z cyklu „#RODO w edukacji. Mazowieckie spotkanie z ochroną danych osobowych w szkole”. Tego typu spotkania stanowią dodatkowe wsparcie merytoryczne i eksperckie oraz są inspiracją dla szkół do działań w obszarze ochrony danych osobowych uczniów. Jednocześnie eksperci UODO zachęcali do uczestnictwa w zbliżającej się X edycji programu edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli", która będzie realizowana w nowym roku szkolnym 2019/2020.

 

Ponadto minione spotkanie było kolejną okazją do omówienia przez Paulinę Dawidczyk, dyrektora Zespołu ds. Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa w UODO, kluczowych problemów z obszaru ochrony danych osobowych w szkole. Wśród wątków poruszonych tym razem znalazły się m.in. zasady stosowania monitoringu wizyjnego. Ekspert  UODO omówiła wskazówki dotyczące realizacji obowiązku informacyjnego. Wyjaśniła także, na czym polegają naruszenia w ochrony danych osobowych.

Eksperci UDOD potwierdzili także, że trwają prace nad kolejną częścią poradnika „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”.

Dodatkowo spotkanie takie jak w Siedlcach umożliwia szkołom bliższe poznanie uczestników programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”.

Jak ocenia Jolanta Duk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach, uczestnictwo jej szkoły w bieżącej edycji programu stworzyło okazję do tego, aby o ochronie danych osobowych rozmawiać nie tylko z uczniami, ale także z ich rodzicami oraz pracownikami niepedagogicznymi. Ma to ogromne znaczenie dla współpracy w tym środowisku.

Ponadto uczestnictwo w programie przyczynia się do profesjonalizacji kadry poprzez kilka czynników.

Wzrost wiedzy nauczycieli o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce. Poniesienie kompetencji nauczycieli w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności. Poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli – wymienia Jolanta Duk. W jej ocenie szkoła stała się jeszcze bardziej bezpiecznym miejscem.

… i przestrzega, aby nie rozdawali swoich danych jak cukierków

Z kolei Danuta Sowińska, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach także dostrzega wiele korzyści z udziału w programie.

Utrwaliliśmy wiedzę naszych uczniów na temat zagrożeń, jakie niesie nieprzemyślane udostępnianie danych osobowych. Zwróciliśmy uwagę społeczności szkolnej na właściwe zachowania podczas korzystania z Internetu – wymienia Danuta Sowińska.

Także w tej szkole udało się zainteresować tematem rodziców.

Formuła programu stwarza także okazję do realizacji przez dzieci i młodzież oryginalnych pomysłów na działania przybliżające środowisku szkolnemu ideę ochrony danych osobowych. Mogli się o tym przekonać uczestnicy siedleckiego spotkania.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej z Siedlec zaprezentowali słuchowisko i miniprzedstawienie, które tematycznie nawiązują do idei programu. Ich atrakcyjna i nietypowa forma przyciągnęły uwagę szkolnej społeczności, ale także dorosłych uczestników spotkania. Podobnie jak piosenka w stylu rap. Treść prezentacji dowodzi, że uczniowie tej szkoły w praktyce stosują hasło przewodnie siedleckiego spotkania – nie rozdają danych osobowych jak cukierków!

Podmiot udostępniający: Zespół Prasowy
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2019-04-01
Wprowadził informację:
user Iwona Jeleń
date 2019-04-01 13:04:57
Ostatnio modyfikował:
user Iwona Jeleń
date 2019-04-01 16:04:13

Galeria zdjęć

Zdjęcie ilustracyjne Na zdjęciu Mirosław Sanek, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zdjęcie ilustracyjne Na zdjęciu prof. dr hab. Tamarą Zacharuk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Mirosław Sanek, zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (z lewej) rozmawia z prof. dr hab. Tamarą Zacharuk, rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach Na zdjęciu Marta Mikołajczyk z Zespołu Edukacji i Współpracy Międzynarodowej w UODO. Zdjęcie ilustracyjne przedstawiające prezentację Jolanty Duk, dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Siedlcach. Zdjęcie ilustracyjne przedstawiające prezentację Danuty Sowińskiej, zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 10 im. Księżnej Aleksandry Ogińskiej w Siedlcach