Organizacje pracujące nad kodeksami

Projekty kodeksów postępowania, które nie zostały jeszcze przedłożone organowi nadzorczemu do zatwierdzenia, ale trwają nad nimi prace:

  • Kodeks postępowania dla branży fotograficznej – twórca: Krajowy Cech Fotografów (https://fotograf.org.pl/, adres e-mail: weronika@soinlaw.com)
  • Kodeks postępowania w zakresie ochrony danych dla branży sportowej – twórca: Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy (www.insp.pl),
  • Kodeks postępowania z danymi osobowymi w jednostkach samorządu terytorialnego (dla jednostek samorządu terytorialnego) – twórca: Instytut Szkoleniowo – Doradczy, 93-453 Łódź, ul. Gdańska 116/7 (adres e-mail:magdalena@kuszmider.com.pl) oraz Związek Województw RP, ul. Świętojerska 5/7, 00-236 Warszawa (www.polskieregiony.pl),
  • Kodeks postępowania w sądach powszechnych [obejmujący czynności niewchodzące w zakres wymiaru sprawiedliwości] – twórcy: grupa inspektorów ochrony danych z sądów apelacyjnych i okręgowych (adres e-mail: kodeks@ms.gov.pl),
  • Kodeks postępowania dla branży badań medycznych - twórcy: INFARMA. Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych (www.infarma.pl),

Powyższa lista nie obejmuje projektów kodeksów postępowania, które zostały przedłożone organowi nadzorczemu do zatwierdzenia. Ich lista znajduje się tutaj.

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2023-07-21
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-07-21 14:07:41
Ostatnio modyfikował:
user Łukasz Kuligowski
date 2024-02-26 11:14:54