Działania edukacyjne UODO w zakresie certyfikacji

W związku z zatwierdzeniem 8 grudnia br. Dodatkowych wymogów akredytacji podmiotów certyfikujących przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i ich opublikowaniem na stronie internetowej UODO, będą prowadzone działania edukacyjne poświęcone certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO.

Pierwsze webinarium z serii „Certyfikacja w ochronie danych”

Spis treści nagrania:

00:03 – Jakub Groszkowski, Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – powitanie i wstęp do tematyki webinarium

05:19 – Krzysztof Król, Naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji – informacja o działaniach Urzędu dot. certyfikacji w ochronie danych osobowych na forum europejskim i krajowym

09:36 – Piotr Drobek, Radca UODO – wystąpienie pt. „Certyfikacja w ochronie danych osobowych” – prezentacja

  • 11:07 – ramy prawne certyfikacji i dokumenty przyjęte przez EROD, cel certyfikacji
  • 33:16 – mechanizmy certyfikacji, znaki jakości i oznaczenia
  • 40:12 – rodzaje mechanizmów certyfikacji
  • 44:46 – rola organów nadzorczych w procesie udzielania certyfikacji
  • 51:19 – przedmiot certyfikacji (kryteria oceny operacji przetwarzania danych)
  • 58:39 – zakres mechanizmu certyfikacji
  • 01:05:00 – opinie EROD w sprawie kryteriów certyfikacji 

01:09:35 – sesja pytań i odpowiedzi 


 

W ramach działań edukacyjnych poświęconych certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych w rozumieniu RODO odbyło się kolejne webinarium z serii „Certyfikacja w ochronie danych” w trakcie którego Agnieszka Kociełkiewicz z Wydziału Kodeksów i Certyfikacji UODO oraz Krzysztof Król Naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji UODO przybliżyli słuchaczom szczegóły związane z mechanizmem certyfikacji oraz procedurami zatwierdzania kryteriów certyfikacji.

Drugie webinarium z serii „Certyfikacja w ochronie danych” odbyło się 30 stycznia 2024 r. – nagranie dostępne jest poniżej.

Spis treści nagrania:

00:05 – Krzysztof Król, Naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji – powitanie, informacja o działaniach Urzędu dot. certyfikacji w ochronie danych osobowych i wstęp do tematyki webinarium

02:30 – Agnieszka Kociełkiewicz, Starszy Specjalista z Wydziału Kodeksów i Certyfikacji

  • 02:47 – przypomnienie najważniejszych kwestii omówionych podczas pierwszego webinarium o certyfikacji
  • 06:10 – wyjaśnienie czym są mechanizmy certyfikacji i kryteria certyfikacji, które stanowią ich integralną część
  • 17:52 - omówienie procedury zatwierdzenia kryteriów certyfikacji, w tym jej przebiegu na poziomie EROD

00:31:30 – sesja pytań i odpowiedzi26 lutego br. odbyło się kolejne webinarium z serii „Certyfikacja w ochronie danych”, które otworzył Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Mirosław Wróblewski. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom uczestników poprzedniego spotkania, które odbyło się 30 stycznia br., podczas trzeciego webinarium zostały porównane kodeksy postępowania i certyfikacja oraz omówiono stan prac nad kodeksami i zakres współpracy ze środowiskami, które pracują nad kodeksami postępowania, ale jeszcze nie złożyły wniosku o ich zatwierdzenie. Nagranie trzeciego webinarium dostępne jest poniżej.

Spis treści nagrania:

00:03 – Mirosław Wróblewski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – powitanie i wstęp do tematyki webinarium

04:29 – Krzysztof Król, Naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji – przedstawienie tematyki webinarium i pracowników UODO, którzy będą je prowadzić

08:27 – Piotr Drobek, Radca UODO oraz Agnieszka Kociełkiewicz, Starszy Specjalista z Wydziału Kodeksów i Certyfikacji – Kodeksy postępowania i certyfikacja – ich najważniejsze cechy, różnice, zalety. Odpowiedzi na pytania uczestników

01:35:46 – Krzysztof Król, Naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji – Stan prac nad kodeksami i zakres współpracy z inicjatywami

01:43:04 – zakończenie webinarium.


27 marca br. odbyło się czwarte webinarium z serii „Certyfikacja w ochronie danych”. Wydarzenie po raz kolejny otworzył Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Mirosław Wróblewski, a szczegóły w zakresie opracowywania i zatwierdzania kryteriów certyfikacji przedstawili pracownicy Wydziału Kodeksów i Certyfikacji w Departamencie Orzecznictwa i Legislacji. W webinarium wziął również udział przedstawiciel Polskiego Centrum Akredytacji, które zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781) będzie udzielało akredytacji podmiotom ubiegającym się o uprawnienie do certyfikacji w zakresie ochrony danych osobowych, o której mowa w RODO.  

Nagranie czwartego webinarium dostępne jest poniżej.

Spis treści nagrania:

00:03 – Mirosław Wróblewski, Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych – powitanie i wstęp do tematyki webinarium

01:50 – Krzysztof Król, Naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji – przedstawienie tematyki spotkania oraz prelegentów, a także planowego przebiegu webinarium

03:39 – Agnieszka Kociełkiewicz, Starszy Specjalista w Wydziale Kodeksów i Certyfikacji  – wystąpienie pt. „Certyfikacja w ochronie danych osobowych – Jak przygotować kryteria certyfikacji” – prezentacja

05:25 – wyjaśnienie pojęcia kryteriów certyfikacji oraz przedstawienie procedur związanych z certyfikacją

29:05 – omówienie jak należy przygotować kryteria certyfikacji na przykładzie mechanizmu certyfikacji RODO CARPA, opracowanego przez luksemburski organ nadzorczy

50:26 – podsumowanie procedury przed EROD dotyczącej przyjmowania opinii ws. kryteriów certyfikacji i omówienie przedmiotu tej opinii

56:08 – Krzysztof Król, Naczelnik Wydziału Kodeksów i Certyfikacji – zarys praktycznych aspektów związanych z procedurą certyfikacji

59:46 – Paweł Mazur, Kierownik Działu Akredytacji Inspekcji, Certyfikacji Wyrobów i Osób, Polskie Centrum Akredytacji – przedstawienie roli PCA w procesie zatwierdzania kryteriów certyfikacji

01:04:18 – Zakończenie webinarium i zaproszenie do udziału w kolejnych wydarzeniach poświęconych certyfikacji


Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Monika Krasińska
date 2023-12-27
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2023-12-27 11:12:39
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-04-22 08:44:54

Materiały do pobrania

Pobierz plik Certyfikacja w ochronie danych osobowych (PDF 9,71 MB)
Podmiot udostępniający: Departament Komunikacji Społecznej
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2024-01-29 12:36:54
Wprowadził informację:
user Edyta Madziar
date 2024-01-29 12:36:54