photo
02.10.2019

#RODO w edukacji w Rojowie

Zasady realizacji programu „Twoje dane – Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów i nauczycieli”, rola organu nadzorczego w zakresie edukacji oraz kluczowe aspekty stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych były m.in. omawiane podczas spotkania z cyklu „#RODO w edukacji”, które odbyło się 1 października 2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym z Oddziałami Integracyjnymi w Rojowie (woj. wielkopolskie).

Mirosław Sanek, Zastępca Prezesa UODO, otwierając spotkanie, zwrócił uwagę na dokonujący się skok cywilizacyjny i zagrożenia dla prywatności danych osobowych, jakie się z nim wiążą. - Najbardziej zagrożone na złe okoliczności rozwoju cywilizacyjnego w tym zakresie są dzieci. RODO zwraca na to szczególnie uwagę. Urząd jest także do tego zobowiązany - dodał. Jednocześnie zaapelował do nauczycieli, aby tematu ochrony danych osobowych nie traktowali jako dodatkowego. Prezentując program i rezultaty minionej edycji, stwierdził: To jest jedno z najciekawszych wyzwań, jakie możecie jako pedagodzy zaoferować dzieciom, które będzie owocować na ich korzyść w przyszłości.

Zazwyczaj spotkania pod hasłem „#RODO w edukacji” służą przybliżeniu nauczycielom i uczniom celu oraz zasad realizacji programu edukacyjnego UODO. Tym razem okazją do jego organizacji była również rozpoczynająca się nowa, jubileuszowa X edycję programu „Twoje dane – Twoja sprawa”. Do organizacji tego wydarzenia włączyli się także Łukasz Mikołajczyk, senator RP, przewodniczący Senackiego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Dzieci i Młodzieży w Świecie Wirtualnym oraz Patryk Jędrowiak, burmistrz Ostrzeszowa.

Spotkanie w Rojowie obok prezentacji programu edukacyjnego UODO umożliwiło przedstawienie w gronie ekspertów kluczowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych oraz działań, jakie podejmują zarówno przedstawiciele oświaty, jak i UODO w tym zakresie. Wśród omówionych tematów znalazły się także kwestie bezpieczeństwa uczniów w szkołach.

Ważnym elementem realizacji każdej edycji programu są inicjatywy edukacyjne przygotowane przez szkoły, które poprzez udział w programie promują ideę ochrony prywatności wśród uczniów i nauczycieli. W trakcie spotkania w Rojowie doświadczenia z udziału w minionych edycjach programu zaprezentowały trzy szkoły z Wielkopolski: Szkoła Podstawowa ze Świby, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Wielkopolskich z Nowych Skalmierzyc oraz XXXI Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca 56’ z Poznania.

Ta ostatnia została także dodatkowo wyróżniona podczas spotkania przez UODO za inicjatywę edukacyjną „Przygody jeżyka”. To przykład nowatorskiego przedsięwzięcia realizowanego w minionej edycji programu „Twoje dane –Twoja sprawa”, polegającego na współpracy między szkołami z różnych województw. Licealiści z Poznania przygotowali bowiem opowiadanie dla uczniów ze szkoły podstawowej w Starogardzie.

 

Patronat honorowy:

 

Patronat medialny:

Patroni medialni

Partner wspierający:

Patroni medialni

Podmiot udostępniający: Departament Orzecznictwa i Legislacji
Wytworzył informację:
user Adam Sanocki
date 2019-10-02
Wprowadził informację:
user Ewelina Janczylik-Foryś
date 2019-10-02 11:10:40
Ostatnio modyfikował:
user Edyta Madziar
date 2024-05-13 11:43:25

Galeria zdjęć

Zdjęcie na tle publiczności. W pierwszym rzędzie prelegenci spotkania Urszula Góral, Dyrektor zespołu Współpracy Międzynarodowej i Edukacji Urzędu Ochrony Danych Osobowych podczas prezentacji Paulina Dawidczyk, Dyrektor Zespołu do spraw Sektora Zdrowia, Zatrudnienia i Szkolnictwa Urzędu Ochrony Danych Osobowych podczas wystąpienia