Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Filtruj po dacie wydania
od:
do:
Według zagadnień
Według rodzaju instytucji
wybranych decyzji - 133

10 września 2019 r.
ZSPR.421.2.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę.

05 września 2019 r.
ZSOŚS.440.40.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

03 września 2019 r.
ZSOŚS.440.131.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Dyrektora Aresztu Śledczego.

03 września 2019 r.
ZSOŚS.440.137.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Sąd Rejonowy.

30 sierpnia 2019 r.
ZSZZS.440.786.2018 Administrator, Dane dotyczące zdrowia, Policja/prokuratura, Pracodawca, Pracownik, Służba Więzienna, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego, Wydziałowi Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji przez Zakład Karny (Pracodawcę).

29 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.38.2019 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie przetwarzanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).

22 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.41.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na niezgodne przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prokuraturę Regionalną.

09 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.25.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

09 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.146.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane genetyczne, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

09 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.157.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Prezesa Sądu Okręgowego.

09 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.60.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prokuraturę Rejonową oraz Komendanta Powiatowego Policji w zakresie sposobu doręczenia wezwania na badanie psychiatryczne.

29 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.55.2019 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Miejskiego Policji.

25 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.71.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.

17 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.64.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.

15 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.2.2019 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych z akt postępowania sądowego na rzecz osoby nieuprawnionej przez Prezesa Sądu Rejonowego.

11 lipca 2019 r.
ZSPR.440.985.2019 Ryzyko, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienia danych osobowych w zakresie imion, nazwisk oraz adresów użytkowników.

11 lipca 2019 r.
ZSZZS.440.790.2018 Sektor publiczny, Szkolnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia Szkole Podstawowej za nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, polegające na naruszeniu art. 6 ust. 1 RODO poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim pisma, zawierającego dane osobowe Skarżącej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

08 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.88.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Schengen,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Komendanta Głównego Policji.

03 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.56.2019 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na niezgodne z przepisami przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.

28 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.50.2019.II Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Zgoda,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów.

28 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.31.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.

27 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.793.2018 Pracodawca, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

27 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.794.2018 Administrator, Pracodawca, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie przez Przedsiębiorcę danych osobowych ZUS.

26 czerwca 2019 r.
ZSPR.440.1026.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienie przez Przedsiębiorcę danych osobowych w zakresie numeru IP komputera użytkownika.

18 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.11.2019 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego osobie nieuprawnionej przez sędziów lub pracowników Sądu Rejonowego.

18 czerwca 2019 r.
ZSPU.440.339.2018 Prawa osoby, której dane dotyczą, Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie osobie nieupoważnionej danych osobowych osoby sygnalizującej nieprawidłowości.

17 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.50.2019 Dane dotyczące zdrowia, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżących i ich dzieci przez Przychodnię do Państwowego Inspektora Sanitarnego.

17 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.108.2019 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku na nieudostępnienie przez Prezesa UKE danych osobowych.

14 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.33.2019 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Straż gminna (miejska),

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego zebranych w toku postępowania wyjaśniającego w sprawie o wykroczenie drogowe przez Straż Gminną/Miejską.

14 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.57.2019 Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na odmowę usunięcia danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).

11 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.592.2018 Anonimizacja, Sektor publiczny, Szkolnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie danych osobowych Skarżącej w zakresie imienia i nazwiska z zarządzenia Kuratora Oświaty, a w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku

10 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.9.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).

29 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.26.2019 Podstawy prawne, Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny, Straż gminna (miejska), Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych abonenta.

29 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.29.2019 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

23 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.50.2019 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym.

17 maja 2019 r.
ZSPU.440.705.2018 Fundacje/stowarzyszenia, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych (w tym ich publikacji) pozyskanych ze źródeł ogólnodostępnych.

17 maja 2019 r.
ZSPU.440.156.2019 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez wspólnotę mieszkaniową i jej zarządcę.

15 maja 2019 r.
ZSPU.440.423.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie wykorzystania danych osobowych przez Prezydenta Miasta pozyskanych w związku z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego w postępowaniu karnym.

07 maja 2019 r.
ZSPR.440.301.2018 Ubezpieczyciele, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na bezprawne przetwarzanie danych osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń

25 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.469.2018 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez zarządcę nieruchomości danych osobowych skarżącego jednostce budżetowej miasta na potrzeby windykacji należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu

25 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.5.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego żądania usunięcia przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych skarżącego z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) oraz z bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

25 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.13.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku o usunięcie przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych Skarżącego z KSIP.

25 kwietnia 2019 r.
ZSPR.440.43.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Fundacje/stowarzyszenia, Integralność i poufność, Sektor prywatny, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę.

23 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.129.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych przez służbę więzienną w związku z realizacją wniosku o uzyskanie widzenia z osobą pozbawioną wolności.

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.153.2019 Administrator, Integralność i poufność, Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie publikacji danych osobowych na klatce schodowej

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.435.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych danych osobowych skarżącego w treści decyzji administracyjnej.

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.799.2018 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w przedmiocie udostępnienia danych osobowych przez Spółdzielnię.

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.803.2018 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiającą uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię.

17 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.47.2019 Podstawy prawne, Sektor publiczny, Straż gminna (miejska), Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez urząd gminy danych osobowych skarżącej straży gminnej w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie o wykroczenie drogowe

16 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.636.2018 Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku.

16 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.131.2019 Mieszkalnictwo, Powierzenie przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej.

16 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.71.2019 (II) Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję, która dotyczyła udostępnienia danych osobowych przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej na rzecz banku w związku z utworzeniem rachunków wirtualnych do obsługi płatności wspólnoty.

15 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.200.2019 Prawo dostępu do danych, Samorząd,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie dotyczącej ewentualnych nieprawidłowości w zakresie umożliwienia dostępu do zbyt szerokiego zakresu danych pracownikom urzędu miasta

15 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.146.2019 Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na upublicznienie przez spółdzielnię mieszkaniową kserokopii obwieszczenia o licytacji komorniczej mieszkania

12 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.512.2018 Podstawy prawne, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej prywatnych danych osobowych Skarżącego, wobec zaistnienia pomyłki pracownika – dane zostały już usunięte.

12 kwietnia 2019 r.
ZSZZS.440.659.2018 Dane dotyczące zdrowia, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienia danych osobowych na rzecz osoby trzeciej.

12 kwietnia 2019 r.
ZSZZS.440.672.2018 Dane dotyczące zdrowia, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez NFZ.

11 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.840.2018 Mieszkalnictwo, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieuprawnione udostępnienie danych osobowych skarżących przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

10 kwietnia 2019 r.
ZWAD.405.1981.2018 Sektor publiczny, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie niezgodnego z art. 34 RODO poinformowania osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony ich danych

10 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.489.2018 Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową, tj. na bezprawne ich udostępnienie na liście lokatorów oraz przy domofonach, a także na odmowę wglądu do dokumentacji spółdzielni.

10 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.23.2019 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku o usunięcie przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych Skarżącego z KCIK.

06 kwietnia 2019 r.
ZSPU.421.2.2018 Obowiązek informacyjny, Rejestr czynności przetwarzania, Samorząd, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca prezydentowi miasta skorygowanie dopełnienia obowiązku informacyjnego poprzez uzupełnienie zakresu informacji przekazywanych osobom realizującym obowiązek meldunkowy, a także nakazująca uzupełnienie rejestru czynności przetwarzania związanych z prowadzeniem rejestru mieszkańców, i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

05 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.156.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z uwagi, iż prywatne dane osobowe Skarżącego zostały usunięte z listy osób posiadających licencję syndyka.

03 kwietnia 2019 r.
ZSPU.421.8.2018 Obowiązek informacyjny, Ograniczenie przechowywania, Samorząd, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca burmistrzowi uzupełnienie klauzuli informacyjnej dla osób realizujących obowiązek meldunkowy, a także dostosowanie okresu przechowywania dokumentów do obowiązujących przepisów prawa i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

03 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.125.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi Skarżącej na udostepnienie przez podmiot telekomunikacyjny danych osobowych prokuraturze w związku z toczącym się postepowaniem.

01 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.28.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych skarżącego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego bez podstawy prawnej

28 marca 2019 r.
ZWAD.405.1274.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, w której informacje o przyznaniu świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia zostały udostępnione osobie nieuprawnionej.

27 marca 2019 r.
ZSZZS.440.60.2018 Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie przez powiatowy inspektorat sanitarny numeru telefonu osoby, która wnioskowała do inspektoratu o usunięcie wszelkich danych, które dotyczą jej oraz jej małoletnich dzieci, pozyskanych od podmiotu leczniczego i w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku

27 marca 2019 r.
ZWAD.405.1383.2018 Sektor prywatny, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO

25 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.3.2019 Charakter naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych przez sąd rejonowy z powodu niestwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych

22 marca 2019 r.
ZSZZS.440.660.2018 Prawo dostępu do danych, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na byłego pracodawcę dotyczącej nieprawidłowości w realizacji prawa dostępu do danych i udostępnienia ich kopii.

21 marca 2019 r.
ZSPR.440.195.2019 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienie Skarżącej numeru IP i adresów e-mail.

20 marca 2019 r.
ZSZZS.440.727.2018 Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez pracodawcę danych osobowych osobom nieuprawnionym

20 marca 2019 r.
ZSPR.440.493.2019 Bankowość, Podstawy prawne, Prawo do bycia zapomnianym, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia danych osobowych Skarżącej z Banku oraz z Biura Informacji Kredytowej.

19 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.24.2019 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny, Straż gminna (miejska), Telekomunikacja, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące skargi Komendanta Straży Miejskiej na odmowę udostępnienia danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego

19 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.61.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)

18 marca 2019 r.
ZSZZS.440.842.2018 Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca pracodawcy przekazanie skarżącej kopii jej danych osobowych znajdujących się w jej aktach osobowych.

15 marca 2019 r.
ZSPR.421.3.2018 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,

Decyzja nakazująca dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz nakładająca karę.

11 marca 2019 r.
ZWAD.405.85.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące niepoinformowania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych

11 marca 2019 r.
ZSPR.440.1052.2018 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

06 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.147.2018 Bankowość, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Rekrutacja, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z powodu usunięcia przez administratora strony internetowej danych osobowych skarżących przetwarzanych w związku z postępowaniem upadłościowym na skutek ich żądania

19 lutego 2019 r.
ZSZZS.440.658.2018 Pracodawca, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania adresu mailowego i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

30 stycznia 2019 r.
ZSZZS.440.370.2018 Prawa osoby, której dane dotyczą, Rekrutacja, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca urzędowi celno-skarbowemu usunięcie danych osobowych skarżącego umieszczonych na stronie internetowej urzędu w związku z przeprowadzoną rekrutacją

30 stycznia 2019 r.
ZSPU.440.574.2018 Fundacje/stowarzyszenia, Obowiązek informacyjny, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie przez fundację danych osobowych skarżącego pochodzących z rejestrów publicznie dostępnych dla potrzeb serwisu internetowego w którym dane te są udostępniane

25 stycznia 2019 r.
ZSPU.421.1.2018 Obowiązek informacyjny, Rejestr czynności przetwarzania, Samorząd, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania przez burmistrza danych osobowych w rejestrze mieszkańców.

23 stycznia 2019 r.
ZWAD.405.158.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

19 stycznia 2019 r.
ZSZZS.440.104.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Udostępnienie danych dotyczących stanu zdrowia przez pracodawcę.

18 stycznia 2019 r.
ZSPR.440.998.2018 Sektor prywatny, Ubezpieczyciele, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku o nakazanie ubezpieczycielowi zaprzestania przetwarzania danych skarżącego

04 stycznia 2019 r.
ZSPR.440.631.2018 Administrator, Minimalizacja danych, Prawo do bycia zapomnianym, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie na internetowej giełdzie długów danych osobowych dłużnika w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości i ulicy.

04 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.106.2018 Charakter naruszenia, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez komendanta stołecznego policji sądowi rejonowemu danych osobowych policjanta ze względu na nieodwracalność sytuacji

21 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.854.2018 Bankowość, Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca zaprzestania przetwarzania danych osobowych i w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku.

21 grudnia 2018 r.
ZWAD.405.153.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

21 grudnia 2018 r.
ZWAD.405.154.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

20 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.370.2018 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę w celu dochodzenia spłaty zadłużenia od następców prawnych spadkodawcy

20 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.148.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania nakazania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)

20 grudnia 2018 r.
ZWAD.405.88.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

18 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.69.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP)

18 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.124.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Udostępnienie danych, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz radcę prawnego będącego pełnomocnikiem prezesa danych osobowych skarżącego jako niezbędnych do dochodzenia prawa przed sądem

17 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.23.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP).

17 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.51.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) ze względu na ich usunięcie

14 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.913.2018 Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca spełnienie obowiązku informacyjnego poprzez podanie Skarżącemu treści jego danych osobowych

13 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.126.2018 Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawo dostępu do danych, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na Komendanta Głównego Policji w związku z odmową udostępnienia informacji o przetwarzaniu danych osobowych skarżącego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP)

12 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.195.2018 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca Bankowi zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

11 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.92.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania oraz na odmowę udzielenia informacji odnośnie do danych osobowych skarżącego zgromadzonych i przetwarzanych w KSIP

10 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.783.2018 Bankowość, Obowiązek informacyjny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na odmowę spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na pozyskiwanie dodatkowych danych osobowych na potrzeby weryfikacji tożsamości wnioskodawcy.

07 grudnia 2018 r.
ZSZZS.440.780.2018 Pracownik, Szkolnictwo,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi byłego pracownika na niewłaściwe zabezpieczenie i przechowywanie jego danych osobowych przez przedszkole

23 listopada 2018 r.
ZSZZS.440.736.2018 Podstawy prawne, Szkolnictwo,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję (dot. skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Uczelnię).

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.140.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.115.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Schengen, Zgodność z prawem,

Decyzja umarzająca postępowanie.

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.53.2018 Dane dotyczące zdrowia, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez Komendanta Powiatowego Policji jako pracodawcę sprawozdania z postępowania dyscyplinarnego osobom nieuprawnionym.

21 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.75.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

21 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.121.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.9.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.29.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.28.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.27.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.26.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.25.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.23.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.22.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.11.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.10.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

15 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.40.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

15 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.5.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania

29 października 2018 r.
ZSZZS.440.717.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie opublikowania na jej stronie internetowej skanu podpisu, znajdującego się we wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i autoreferacie.

26 października 2018 r.
ZSOŚS.440.62.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Schengen,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) z powodu usunięcia tych danych przez sąd .

22 października 2018 r.
ZSPU.440.379.2018 Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie nr PESEL przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

18 października 2018 r.
ZSOŚS.440.57.2018 Dane dotyczące zdrowia, Dane genetyczne, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na ujawnienie świadkowi przez sąd rejonowy informacji o nieprawomocnym skazaniu skarżącego.

18 października 2018 r.
ZSOŚS.440.113.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z powodu wycofania skargi dotyczącej przetwarzania przez prezesa sądu rejonowego wizerunku skarżącego

11 października 2018 r.
ZSOŚS.440.60.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Straż Graniczna, Straż miejska/policja, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na odmowę usunięcia danych osobowych skarżącego z baz danych Straży Granicznej, ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa

24 września 2018 r.
ZSOŚS.440.80.2018 Charakter naruszenia, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieudostępnienie danych osobowych właściciela psa przez Komendanta Rejonowego Policji.

14 września 2018 r.
ZSOŚS.440.45.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Służba Więzienna,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych skarżącego przez areszt śledczy z powodu stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania

24 sierpnia 2018 r.
ZSOŚS.440.9.2018 Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO