Logo biura

Infolinia Urzędu 606-950-000

Infolinia Urzędu 606-950-000

Filtruj po dacie wydania
od:
do:
Według zagadnień
Według rodzaju instytucji
wybranych decyzji - 386

03 listopada 2022 r.
DKN.5131.18.2022 Analiza ryzyka, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Sektor prywatny, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na P4 Sp. z o.o. za niezawiadomienie organu nadzorczego o naruszeniu danych osobowych w terminie 24 godzin od wykrycia naruszenia danych osobowych oraz braku niezwłocznego powiadomienia o naruszeniu danych osobowych abonenta.

02 listopada 2022 r.
DKN.5131.8.2022 Administrator, Analiza ryzyka, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Sektor publiczny, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże za przetwarzanie danych osobowych w sposób niezapewniający odpowiedniego bezpieczeństwa danych osobowych.

27 września 2022 r.
DKE.561.22.2022 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Spółki, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do danych osobowych niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

19 września 2022 r.
DKE.561.17.2022 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Przedsiębiorcy za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

07 września 2022 r.
DKN.5131.29.2022 Środki techniczne i organizacyjne, Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na Sułkowicki Ośrodek Kultury za powierzenie przetwarzania danych bez zawartej na piśmie umowy powierzenia oraz bez przeprowadzenia weryfikacji, czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych by przetwarzanie spełniało wymogi rozporządzenia 2016/679 i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

31 sierpnia 2022 r.
DKE.561.19.2022 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Przedsiębiorcy polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

18 lipca 2022 r.
DKE.561.8.2022 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Spółki, za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

06 lipca 2022 r.
DKN.5131.27.2022 Analiza ryzyka, Negatywne skutki naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Ryzyko, Sektor publiczny, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca na Głównego Geodetę Kraju administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz niezawiadomieniu o naruszeniu osób, których dane dotyczą.

06 lipca 2022 r.
DKN.5131.34.2021 Środki techniczne i organizacyjne, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zdrowie, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego za niezgłoszenie Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz niezawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki osoby, której dane dotyczą.

06 lipca 2022 r.
DKE.561.15.2022 Fundacje/stowarzyszenia, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Spółki, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do danych osobowych niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

23 czerwca 2022 r.
DKN.5131.11.2022 Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Ryzyko, Sektor publiczny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO upominająca administratora za dobór nieskutecznych zabezpieczeń systemu informatycznego oraz braku odpowiedniego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych.

23 czerwca 2022 r.
DKN.5131.14.2022 Sektor prywatny, Upomnienie, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób,

Decyzja Prezesa UODO upominająca administratora za nieprzekazanie bez zbędnej zwłoki osobom, których dane dotyczą, zawiadomień o naruszeniu ochrony ich danych osobowych.

14 czerwca 2022 r.
DKN.5131.56.2021 Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Ryzyko, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO upominająca i nakazująca administratorowi dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów rozporządzenia 2016/679.

06 czerwca 2022 r.
DKN.5110.12.2021 Sektor prywatny, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie do UODO naruszenia ochrony danych osobowych polegającego na utracie świadectwa pracy pracownika.

02 czerwca 2022 r.
DKN.5131.23.2022 Umorzenie, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO upominająca administratora za nieprzekazanie bez zbędnej zwłoki osobie, której dane dotyczą, zawiadomienia o naruszeniu ochrony jej danych osobowych.

01 czerwca 2022 r.
DKN.5131.2.2022 Administrator, Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ryzyko, Sektor publiczny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia administratorowi za niezastosowanie odpowiednich środków organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych przy użyciu przenośnych nośników pamięci, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

31 maja 2022 r.
DKN.5131.51.2021 Administrator, Podstawy prawne, Sektor publiczny, Zgodność z prawem,

decyzja nakładająca administracyjną karę pieniężną na Stołeczny Ośrodek dla Osób Nietrzeźwych za naruszenie polegające na nagrywaniu i utrwalaniu dźwięku w zainstalowanym w systemie monitoringu.

25 maja 2022 r.
DKN.5131.14.2021 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia administratorowi i nakazująca mu dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów rozporządzenia 2016/679.

25 maja 2022 r.
DKE.561.6.2022 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Przedsiębiorcy, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do danych osobowych niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

23 maja 2022 r.
DKE.561.9.2022 Fundacje/stowarzyszenia, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - upomnienie za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

13 maja 2022 r.
DKE.561.13.2022 Sektor publiczny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Wojewody za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

25 marca 2022 r.
DKE.561.4.2022 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do danych osobowych niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji tych zadań.

25 marca 2022 r.
DKE.561.7.2022 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO – upomnienie dla Spółki za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

23 marca 2022 r.
DKE.561.3.2022 Sektor prywatny, Umorzenie,

Decyzja Prezesa UODO - umorzenie postępowania w przedmiocie nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na Spółkę za nieudzielenie informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy związanej ze zgłoszonym naruszeniem ochrony danych osobowych polegającym na nieautoryzowanym dostępie do systemu informatycznego Spółki.

20 stycznia 2022 r.
DKE.561.24.2021 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Spółki, za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz na niezapewnieniu dostępu do danych osobowych niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

19 stycznia 2022 r.
DKE.561.14.2021 Telekomunikacja, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO – upomnienie dla Spółki, za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

19 stycznia 2022 r.
DKN.5131.33.2021 Publiczny komunikat, Sektor prywatny, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezawiadomienie o naruszeniu ochrony danych osobowych, bez zbędnej zwłoki osób, których dane dotyczą.

19 stycznia 2022 r.
DKN.5130.2215.2020 Analiza ryzyka, Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny, Współadministrator, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na administratora za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych, skutkującym naruszeniem ich poufności, oraz na braku weryfikacji podmiotu przetwarzającego oraz na podmiot przetwarzający za za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych

13 stycznia 2022 r.
DKE.561.10.2021 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, za naruszenie przepisu polegającego na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

23 grudnia 2021 r.
DKE.561.19.2021 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO - kara pieniężna na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

22 grudnia 2021 r.
DKE.561.13.2021 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, polegającą na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

16 grudnia 2021 r.
DKE.561.20.2021 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO – upomnienie dla osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą za naruszenie polegające na niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

09 grudnia 2021 r.
DKN.5130.2559.2020 Analiza ryzyka, Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Ryzyko, Sektor publiczny, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych, Zawiadomienie osób,

Decyzja Prezesa UODOI nakładająca administracyjną karę pieniężną na Politechnikę Warszawską za niezrealizowanie obowiązków ciążących na administratorze, wynikających z rozporządzenia 2016/679.

03 grudnia 2021 r.
DKE.523.25.2021 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję z 18 maja 2017 r. (sygn. DOLiS/DEC-604/17) w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącej, w szczególności w zakresie jej stanu zdrowia, bez upoważnienia.

01 grudnia 2021 r.
DKE.561.16.2021 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie nałożenia na Pactum Poland Sp. z o.o. z kary pieniężnej za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

14 października 2021 r.
DKN.5131.16.2021 Analiza ryzyka, Bankowość, Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Ryzyko, Sektor prywatny, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych oraz niezawiadomieniu o incydencie osób, których dane dotyczą.

07 października 2021 r.
DKE.561.9.2021 Fundacje/stowarzyszenia, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - upomnienie dla Stowarzyszenia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnieniu dostępu do danych osobowych niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

24 września 2021 r.
DKE.523.26.2021 Marketing, Umorzenie,

Decyzja Prezesa UODO - umorzenie postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych w zakresie numer telefonu do celów marketingowych

17 września 2021 r.
DKE.523.33.2021 Marketing, Podstawy prawne,

Decyzja Prezesa UODO - odmowa uwzględnienia wniosku w sprawie bezprawnego przetwarzania danych osobowych Skarżącego do celów marketingowych

15 września 2021 r.
DKE.523.38.2021 Marketing, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO - odmowa uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącego do celów marketingowych.

13 września 2021 r.
DKE.523.23.2021 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO - odmowa uwzględnienia wniosku w sprawie udostępnienia przez Fundusz danych osoby Skarżącego na stronach internetowych.

10 września 2021 r.
DKE.523.22.2021 Analiza ryzyka, Ubezpieczyciele,

Decyzja Prezesa UODO - umorzenie postępowania w sprawie przetwarzania bez podstawy prawnej danych osobowych znajdujących się na kopii dowodu osobistego.

07 września 2021 r.
DKE.561.12.2021 Upomnienie, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO - udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania jego zadań oraz nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań

06 września 2021 r.
DKE.561.22.2021 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO- udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania jego zadań oraz nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań

01 września 2021 r.
DKE.561.28.2020 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - udzielenie upomnienia za nieprzestrzeganie nakazu orzeczonego przez organ nadzorczy na podstawie art. 58 ust. 1 lit. g)

23 lipca 2021 r.
DKE.523.30.2021 Marketing, Umorzenie,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowania w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącej do celów marketingowych.

13 lipca 2021 r.
DKN.5131.22.2021 Analiza ryzyka, Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Sądy, Sektor publiczny, Szyfrowanie, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca karę pieniężną za niewdrożenie przez Prezesa Sądu Rejonowego w Zgierzu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych przy użyciu przenośnych pamięci zewnętrznych.

01 lipca 2021 r.
DKE.523.29.2021 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja nakazująca udostępnienie danych osobowych autora artykułu zamieszczonego na stronie internetowej w zakresie daty powstania artykułu oraz adresu IP komputera z którego artykuł został utworzony.

01 lipca 2021 r.
DKE.561.8.2021 Sektor prywatny, Umorzenie postępowania o nałożenie kary za niewykonanie nakazu decyzji,

Decyzja umarzająca postępowanie o nałożenie kary pieniężnej za niewykonanie nakazu decyzji Prezesa UODO.

30 czerwca 2021 r.
DKN.5131.11.2020 Środki techniczne i organizacyjne, Charakter naruszenia, Fundacje/stowarzyszenia, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca na Fundację Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej Lex Nostra administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki oraz niezawiadomieniu o incydencie osób, których dane dotyczą.

21 czerwca 2021 r.
DKN.5131.3.2021 Charakter naruszenia, Ubezpieczyciele,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przez Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. przepisów polegających na niezgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych naruszenia ochrony danych osobowych przez co nadał administracyjną karę pieniężną w wysokości 159.176 PLN.

16 czerwca 2021 r.
ZKE.440.71.2019 Sektor prywatny, Umorzenie,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w zakresie wniosku złożonego przez jednego ze Skarżących z uwagi na jego śmierć w toku postępowania oraz umarzająca postępowanie w pozostałym zakresie.

08 czerwca 2021 r.
DKN.5131.10.2020 Charakter naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Ryzyko, Sektor prywatny, Telekomunikacja, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca karę pieniężną za naruszenie, polegające na niezawiadamianiu Prezesa Urzędu Ochrony Danych o naruszeniach danych osobowych w terminie.

28 maja 2021 r.
DKE.523.5.2021 Prawa osoby, której dane dotyczą, Telekomunikacja,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego w celach związanych z realizacją umowy oraz w celach marketingowych.

21 maja 2021 r.
DKE.523.11.2021 Podstawy prawne, Ubezpieczyciele,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnia wniosku w sprawie rzekomo nieuprawnionego pozyskania danych osobowych Skarżącej przez agenta Towarzystwa Ubezpieczeniowego

21 maja 2021 r.
DKE.523.27.2019 Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi dotyczącej przetwarzania danych osobowych do celów windykacji należności.

27 kwietnia 2021 r.
DKE.561.23.2020 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną na PNP Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie związku z brakiem współpracy z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz w związku z niezapewnieniem przez Spółkę dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań, to jest do rozstrzygnięcia sprawy

22 kwietnia 2021 r.
DKN.5130.3114.2020 Administrator, Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Podmiot przetwarzający, Sektor prywatny, Telekomunikacja, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych przetwarzanych we współpracy z podmiotem świadczącym usługi kurierskie.

21 kwietnia 2021 r.
DKE.440.28.2021 Telekomunikacja, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie bezprawnego udostępnienia danych osobowych Skarżącego w Internecie.

15 kwietnia 2021 r.
DKE.561.3.2021 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja - udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania jego zadań oraz nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

15 kwietnia 2021 r.
DKE.523.10.2021 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w tym ich udostępniania instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 prawa bankowego, ponieważ jest ono niezbędne dla zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa

14 kwietnia 2021 r.
DKE.523.1.2021 Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie zagubienia kserokopii dowodu osobistego Skarżącej, którą przekazała kurierowi w związku z zawarciem umowy.

14 kwietnia 2021 r.
DKE.523.9.2021 Fundacje/stowarzyszenia, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia danych osobowych Skarżącej przetwarzanych przez Fundację i Spółkę

09 kwietnia 2021 r.
DKE.523.7.2021 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w tym ich udostępniania instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 prawa bankowego, ponieważ przetwarzanie danych niezbędne dla zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa

09 kwietnia 2021 r.
DKE.523.8.2021 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie usunięcia danych osobowych Skarżących przetwarzanych w systemie monitoringu wizyjnego

26 marca 2021 r.
DKE.561.2.2021 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia za nieprzestrzeganie oraz uchylanie się od wykonania decyzji Prezesa UODO nakazującej usunięcie danych osobowych ze strony internetowej.

19 marca 2021 r.
DKE.561.25.2020 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca na Funedę Spółkę z o.o. z siedzibą w Łodzi administracyjną karę pieniężną w związku z brakiem współpracy z organem nadzorczym w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz w związku z niezapewnieniem przez Spółkę dostępu do informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań, to jest do rozpatrzenia skargi.

19 marca 2021 r.
DKE.561.22.2020 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

05 marca 2021 r.
DKE.523.3.2021 Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącego do celów windykacji wierzytelności.

01 marca 2021 r.
DKE.561.8.2020 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego swoich zadań oraz niezapewnieniu Prezesowi UODO dostępu do danych osobowych i informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

11 lutego 2021 r.
DKN.5130.2024.2020 Środki techniczne i organizacyjne, Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Sektor publiczny, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO dot. nałożenia administracyjnej kary pieniężnej na Krajową Szkołę Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.

11 stycznia 2021 r.
DKN.5130.2815.2020 Środki techniczne i organizacyjne, Integralność i poufność, Sektor prywatny, Zabezpieczenie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie polegające na doborze nieskutecznych zabezpieczeń systemu informatycznego oraz braku odpowiedniego testowania, mierzenia i oceniania skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych w systemach informatycznych

11 stycznia 2021 r.
DKN.5131.7.2020 Administrator, Analiza ryzyka, Prawidłowość, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za niezgłoszenie do organu nadzorczego naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki

05 stycznia 2021 r.
DKN.5131.6.2020 Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Charakter naruszenia, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja w sprawie nałożenia kary w związku z brakiem zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz brakiem zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dotyczyło naruszenie, przez Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach

05 stycznia 2021 r.
DKE.561.11.2020 Kara pieniężna za niewykonanie decyzji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca niewykonanie - przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą - nakazu decyzji administracyjnej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

05 stycznia 2021 r.
DKE.561.16.2020 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakładająca administracyjną karę pieniężną za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niedostarczeniu wszelkich informacji potrzebnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań, to jest do rozpatrzenia skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych.

29 grudnia 2020 r.
DKE.561.10.2020 Administrator, Fundacje/stowarzyszenia,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie polegające na braku współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzieleniem informacji niezbędnych do realizacji jego zadań.

18 grudnia 2020 r.
DKE.561.17.2020 Administrator, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia za brak współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzielenie informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

17 grudnia 2020 r.
DKN.5130.1354.2020 Administrator, Środki techniczne i organizacyjne, Podmiot przetwarzający, Sektor prywatny, Zabezpieczenie danych, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie nałożenia kary pieniężnej w związku z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych.

16 grudnia 2020 r.
DKE.561.24.2020 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem w ramach wykonywania przez ten organ jego zadań oraz nieudzielenia informacji Prezesowi w postępowaniu, niezbędnych do realizacji jego zadań

09 grudnia 2020 r.
DKN.5131.5.2020 Analiza ryzyka, Środki techniczne i organizacyjne, Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja w sprawie nałożenia kary pieniężnej w związku z brakiem zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych Prezesowi UODO oraz brakiem zawiadomienia o naruszeniu ochrony danych osobowych osób, których dotyczyło naruszenie.

09 grudnia 2020 r.
DKE.561.13.2020 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie nałożenia kary pieniężnej za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

04 grudnia 2020 r.
DKE.561.9.2020 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa UODO - udzielenie upomnienia za naruszenie polegające na braku współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych w ramach wykonywania jego zadań oraz nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi UODO do realizacji jego zadań.

04 grudnia 2020 r.
DKE.561.12.2020 Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

04 grudnia 2020 r.
DKE.561.14.2020 Administrator, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

04 grudnia 2020 r.
DKE.561.15.2020 Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na nieudzieleniu w postępowaniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

03 grudnia 2020 r.
DKN.5112.1.2020 Środki techniczne i organizacyjne, Telekomunikacja,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca naruszenia przez administratora przepisów rozporządzenia 2016/679 polegające na niewdrożeniu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku przetwarzania danych za pomocą systemów informatycznych służących do rejestracji danych osobowych abonentów.

26 listopada 2020 r.
DKE.561.20.2020 Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za naruszenie polegające na nieudzieleniu informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

19 listopada 2020 r.
DKE.561.21.2020 Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za brak współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzielenie informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

12 listopada 2020 r.
DKN.5101.25.2020 Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor publiczny, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych, Zawiadomienie osób, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca kara upomnienia za ujawnienie listy osób, które są na kwarantannie.

30 września 2020 r.
ZKE.440.32.2019 Marketing, Prawo do sprzeciwu,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku

25 września 2020 r.
ZKE.440.61.2019 Bankowość, Podstawy prawne,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącego w zakresie podstawy wpisu do Rejestru w kontekście wykonania obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 105a ust. 3 Prawa bankowego.

23 września 2020 r.
DKE.561.4.2020 Sektor publiczny, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umarzająca postępowanie w sprawie.

23 września 2020 r.
ZKE.440.25.2019 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie bezprawnego upublicznienia - w miejscu zamieszkania i zameldowania Skarżącej - jej danych osobowych wraz z informacją o konieczności pilnej spłaty pożyczki

22 września 2020 r.
ZWAD.405.31.331.2019 Środki techniczne i organizacyjne, Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor publiczny, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie nadawania upoważnień w zakresie przetwarzania danych osobowych

09 września 2020 r.
DKE.561.6.2020 Administrator, Sektor prywatny, Upomnienie,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych udzielająca upomnienia za brak współpracy z Prezesem UODO w ramach wykonywania przez niego jego zadań oraz nieudzielenie informacji niezbędnych Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych do realizacji jego zadań.

09 września 2020 r.
DKE.561.5.2020 Administrator, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umarzająca postępowanie w sprawie Straży Miejskiej i obowiązku pozostawiania w kwarantannie związanej z pandemią SARS-CoV-2.

24 sierpnia 2020 r.
DKN.5112.13.2020 Sektor publiczny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za naruszenie zasady zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych oraz udostępnianie w sposób umyślny bez podstawy prawnej na portalu GEOPORTAL2 danych osobowych w postaci numerów ksiąg wieczystych pozyskanych z ewidencji gruntów i budynków.

21 sierpnia 2020 r.
ZSOŚS.421.25.2019 Środki techniczne i organizacyjne, Charakter naruszenia, Negatywne skutki naruszenia, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zabezpieczenie danych, Zgłaszanie naruszeń,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych nałożona na SGGW.

07 sierpnia 2020 r.
ZKE.440.42.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącej w celu dochodzenia należności pieniężnych.

23 lipca 2020 r.
ZKE.440.83.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącej w tym ich udostępnienia do instytucji upoważnionej m.in. do zbierania informacji o wierzytelnościach, gdyż przetwarzanie tych danych jest niezbędne dla zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa

17 lipca 2020 r.
ZKE.440.81.2019 Administrator, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję, w której Skarżący sprzeciwił się na umieszczenie kamer na sąsiedniej działce.

03 lipca 2020 r.
ZKE.440.58.2019 Obowiązek informacyjny, Telekomunikacja,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca operatorowi telefonii komórkowej spełnienie wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego

02 lipca 2020 r.
DKE.561.3.2020 Prawo dostępu do danych, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za niezapewnienie w trakcie kontroli dostępu do pomieszczeń, sprzętów i środków służących do przetwarzania danych osobowych oraz dostępu do danych osobowych i informacji.

30 czerwca 2020 r.
DKN.5112.7.2020 Rzetelność i przejrzystość, Szkolnictwo,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie upomnienia Dyrektora szkoły za przetwarzanie danych uczniów w ankiecie szkolnej

17 czerwca 2020 r.
ZKE.440.35.2019 Bankowość, Powierzenie przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku ponieważ dane osobowe Skarżącego zostały udostępnione przez Bank w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tj. w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartą w celu windykacji wierzytelności.

08 czerwca 2020 r.
ZKE.440.80.2019 Marketing, Umorzenie,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca umorzenia postępowania w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego w celach marketingowych oraz niespełnienie żądania usunięcia jego danych.

05 czerwca 2020 r.
ZKE.440.38.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazująca udostępnienie danych osobowych i odmawiająca uwzględnienia wniosku w pozostałym zakresie

05 czerwca 2020 r.
ZKE.440.52.2019 Bankowość, Podstawy prawne,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego pozyskiwania przez Bank informacji o kraju rezydencji podatkowej Skarżącego oraz jego statusu rezydenta podatkowego w innych krajach, gdyż Bank - jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, naliczanego od uzyskiwanych przez Skarżącego dochodów z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na jego rachunku bankowym - jest zobowiązany do pozyskiwania tych danych celem wypełnienia ciążącego na nim obowiązku płatniczego oraz sprawozdawczego.

03 czerwca 2020 r.
DKE.561.2.2020 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za nieudzielenie informacji.

29 maja 2020 r.
DKE.561.1.2020 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca kary pieniężnej za nieudzielenie informacji.

27 maja 2020 r.
ZKE.440.74.2019 Powierzenie przetwarzania, Ubezpieczyciele,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej dotyczące przetwarzania jej danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeń

27 maja 2020 r.
ZKE.440.6.2019 Powierzenie przetwarzania, Ubezpieczyciele,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej, która dotyczyła przetwarzania jej danych osobowych przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe

27 maja 2020 r.
ZKE.440.66.2019 Powierzenie przetwarzania, Ubezpieczyciele,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględniania wniosku w sprawie udostępnienia w Internecie danych osobowych Skarżącej w zakresie jej imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz informacji o wysokości obciążającego ją zadłużenia, gdyż udostępnienie to było niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu administratora danych jakim jest podejmowanie działań zmierzających do zawarcia umowy sprzedaży wierzytelności.

19 maja 2020 r.
ZKE.440.53.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Bank przetwarzał dane osobowe skarżącego zgodnie z przepisami prawa

14 maja 2020 r.
ZKE.440.87.2019 Marketing, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych umarzająca postępowanie w sprawie, ponieważ dane Skarżącej zostały usunięte z bazy Fundacji

13 maja 2020 r.
ZKE.440.11.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Bank przetwarzał dane osobowe skarżącego zgodnie z przepisami prawa

08 maja 2020 r.
ZKE.440.31.2019 Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Bank przetwarzał dane skarżącej zgodnie w przepisami prawa

08 maja 2020 r.
ZKE.440.19.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarza dane skarżącego na podstawie przepisów prawa

08 maja 2020 r.
ZKE.440.30.2019 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję z dnia 20 kwietnia 2016 r. (sygn. DOLiS/DEC-295/16/32477,32453) w przedmiocie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego zawartych we wniosku o zapomogę oraz informacji o wypłaconej zapomodze związkowej

05 maja 2020 r.
ZKE.440.10.2019 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie z uwagi na śmierć Skarżącego, a w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącej z uwagi na brak bezprawnego udostępnienia bądź ujawnienia jej danych osobowych przez Zarządcę Wspólnoty Mieszkaniowej.

30 kwietnia 2020 r.
ZKE.440.13.2019 Sektor prywatny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nakazująca przywrócenie stanu zgodnego z prawem przez usunięcie z serwisu internetowego danych osobowych Skarżącego w zakresie jego imienia i nazwiska, sprawowanej przez niego funkcji, miejscowości zamieszkania oraz podpisu.

30 kwietnia 2020 r.
ZKE.440.63.2019 Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarzał dane skarżącego zgodnie z przepisami prawa

30 kwietnia 2020 r.
ZKE.440.5.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarzał dane skarżącego zgodnie z przepisami prawa.

23 kwietnia 2020 r.
ZKE.440.65.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarzał dane osobowe skarżącego zgodnie z przepisami prawa

23 kwietnia 2020 r.
ZKE.440.22.2019 Telekomunikacja, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku z uwagi na fakt, że dane osobowe nie są aktualnie przetwarzane przez Spółkę, ani podmioty z nią współpracujące w celu marketingu usług i produktów własnych, a jedynie w celu wykonania ciążących na niej obowiązków prawnych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie wymaga jej zgody.

23 kwietnia 2020 r.
ZKE.440.79.2019 Bankowość, Obowiązek informacyjny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie zrealizowania przez Bank w stosunku do Skarżącej obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 32 ust. 1 ustawy z 1997 r. o ochronie danych, ponieważ Bank nie przetwarza obecnie danych osobowych Skarżącej do celów marketingowych.

09 kwietnia 2020 r.
ZKE.440.47.2019 Marketing, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję z 12 maja 2017 r. (sygn. DOLiS/DEC-570/17) umarzającą postępowanie w przedmiocie skargi na przetwarzanie w celach marketingowych danych osobowych Skarżącego w zakresie jego numeru telefonu.

13 marca 2020 r.
ZKE.440.95.2019 Telekomunikacja, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieudostępnienie danych osobowych użytkownika IP, który w ocenie Skarżącego naruszył jego dobra osobiste publikując obraźliwy wpis na jego temat na stronie internetowej.

09 marca 2020 r.
ZSPR.421.19.2019 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor prywatny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów poprzez niezapewnienie dostępu do danych osobowych i innych informacji oraz pomieszczeń, skutkujące uniemożliwieniem Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeprowadzenia czynności kontrolnych niezbędnych do realizacji jego zadań.

20 lutego 2020 r.
ZKE.440.67.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank usunął „firma nie istnieje” na „podmiot wpisany do bazy w celu dalszego monitorowania”

20 lutego 2020 r.
ZKE.440.89.2019 Obowiązek informacyjny, Telekomunikacja,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca Spółce spełnienie wobec Skarżącego obowiązku informacyjnego poprzez podanie mu na piśmie informacji, o których mowa w art. 15 Rozporządzenia 2016/679 oraz odmawiająca uwzględniania wniosku w pozostałym zakresie (zawiadomienia Prokuratury), gdyż strona postępowania administracyjnego może domagać się od Prezesa UODO wyłącznie wydania decyzji administracyjnej, a nie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, o konieczności złożenia którego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych decyduje z urzędu.

18 lutego 2020 r.
ZSZZS.440.768.2018 Dane biometryczne, Minimalizacja danych, Sektor publiczny, Szkolnictwo,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów poprzez przetwarzanie danych biometrycznych dzieci podczas korzystania przez nie z usług stołówki szkolnej.

10 lutego 2020 r.
ZKE.440.36.2019 Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca spełnienie obowiązku informacyjnego oraz usunięcie danych pozyskanych w związku z założeniem konta w serwisie.

30 stycznia 2020 r.
ZKE.440.24.2019 Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Spółka przetwarzała dane osobowe skarżącej zgodnie z prawem

23 stycznia 2020 r.
ZKE.440.23.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w przedmiocie niedochowania przez Bank oraz Spółkę staranności w przechowywaniu danych osobowych oraz ich udostępnieniu przez Spółkę osobom nieupoważnionym.

22 stycznia 2020 r.
ZKE.440.45.2019 Marketing, Obowiązek informacyjny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, z uwagi, iż dane osobowe Skarżącej nigdy nie były oraz nie są obecnie przetwarzane w celach marketingowych przez administratora portalu internetowego.

09 stycznia 2020 r.
ZKE.440.41.2019 Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Fundusz przetwarzał dane osobowe skarżącego zgodnie z prawem

09 stycznia 2020 r.
ZKE.440.84.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż Bank przetwarzał dane Skarżącego zgodnie z przepisami prawa

07 stycznia 2020 r.
ZKE.440.64.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca odmowy uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych przez Bank w tym na ich udostępnienie

30 grudnia 2019 r.
ZKE.440.94.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie ograniczenia strefy zasięgu monitoringu domowego oraz usunięcia danych osobowych w postaci nagrań video pochodzących z monitoringu, na którym uwieńczono wizerunek Skarżącej

30 grudnia 2019 r.
ZKE.440.15.2019 Prawo do sprostowania danych, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie sprostowania danych małoletniej w zakresie jej daty urodzenia

24 grudnia 2019 r.
ZKE.440.57.2019 Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ na dzień wydania decyzji dane osobowe Skarżącego przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami, m.in. w związku z postępowaniem prowadzonym przed Prezesem UODO.

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.73.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Kancelaria przetwarzała dane Skarżących zgodnie z przepisami prawa

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.4.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, w której Spółka pobierała datę urodzenia od rodziców w celu wyrobienia karty dziecka

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.75.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Telekomunikacja,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, w której Skarżąca zarzuciła Spółce, że przesyła jej nakazy zapłaty wierzytelności, a miała to samo nazwisko osoby, co do której Spółka prowadziła wierzytelność, dlatego Spółka nie przesyła Skarżącej tych nakazów

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.86.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Ubezpieczyciele,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania danych przez P. S.A. i umarzająca postępowanie w zakresie przetwarzania danych przez I. Sp. z o.o.

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.88.2019 Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż bank w sposób niezamierzony, udostępnił Skarżącemu reklamę pożyczkową. Obecnie bank nie przetwarza danych osobowych Skarżącego w celach marketingowych

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.17.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż dane osobowe Skarżącej nie są już obecnie przetwarzane do celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a jedynie do celów stosowania metod statystycznych, co zgodne jest z obowiązującymi przepisami prawa i nie wymaga jej zgody.

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.34.2019 Marketing, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie, ponieważ dane osobowe zostały trwale usunięte z baz danych Spółki oraz podmiotu ją reprezentującego.

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.70.2019 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ przetwarzanie przez Spółkę (w tym udostępnianie w serwisie internetowym) publicznie dostępnych danych osobowych Skarżącej związanych z jej dobrowolnym uczestnictwem w podmiocie podlegającym wpisowi do KRS, nie naruszało i nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.37.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Ubezpieczyciele,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, ponieważ dane osobowe Skarżącego w zakresie wzrostu i koloru oczu pozyskane przez towarzystwo ubezpieczeń w trakcie likwidacji szkody zostały trwale usunięte z fotografii dowodu osobistego.

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.46.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia danych osobowych Skarżącego, ponieważ są one niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce jakim jest obowiązek przechowywania danych zawartych na fakturze sprzedaży, gdyż stanowią one dokument księgowy, a Spółka jako podatnik jest zobowiązana do przechowywania ksiąg i związanych z ich prowadzeniem dokumentów do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego tj. z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.56.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Telekomunikacja,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględniania wniosku, ponieważ stan naruszenia polegający na wysłaniu do Skarżącej smsa dotyczącego usług telekomunikacyjnych co do których Skarżąca nie zawierała umowy, był wynikiem omyłki, miał charakter jednorazowy i w obecnej chwili już nie istnieje.

23 grudnia 2019 r.
DKE.440.72.2019 Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania danych osobowych Skarżącego za pomocą systemu monitoringu, ponieważ przetwarzanie danych osobowych Skarżącego za pomocą monitoringu odbywa się w celu zapewnienia bezpieczeństwa Skarżonym, obejmuje teren ich prywatnej posesji, a nie przestrzeni publicznej, w związku z tym należy go oceniać, jako mieszczący się w ramach czynności o charakterze czysto osobistym i domowym, a ponadto dane osobowe Skarżącego przetwarzane są przez Skarżonych będących osobami fizycznymi, które nie posiadają statusu administratora danych osobowych, ponieważ przetwarzają jego dane osobowe w celach nie związanych z prowadzoną przez siebie działalnością zarobkową czy zawodową.

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.9.2019 Marketing, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie udostępniania Biuru Maklerskiemu danych osobowych Skarżącego do celów marketingowych.

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.59.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi dotyczącej bezprawnego przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w tym ich udostępniania instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego.

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.40.2019 Podstawy prawne, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania bez podstawy prawnej i bez dopełnienia obowiązku informacyjnego danych osobowych Skarżącej w związku z dochodzeniem roszczeń cywilnoprawnych z tytułu naprawienia szkody wyrządzonej bezprawnym rozpowszechnianiem utworu

23 grudnia 2019 r.
ZKE.440.7.2019 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie („nielegalne obracanie, przechowywanie, udostępnianie i sprzedawanie”) bez podstawy prawnej danych osobowych Skarżącej pozyskanych z jawnych i publicznie dostępnych rejestrów CEIDG i REGON oraz na niedopełnienie obowiązku informacyjnego

05 grudnia 2019 r.
ZKE.440.49.2019 Bankowość, Prawo do sprzeciwu,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż bank i spółka przetwarzali dane osobowe zgodnie z prawem

29 listopada 2019 r.
ZKE.440.69.2019 Fundacje/stowarzyszenia, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie udostępnienia na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń zaległości na terenie ogrodu działkowego

29 listopada 2019 r.
ZKE.440.29.2019 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ organ nie dysponuje instrumentami prawnymi, które umożliwiałyby zniwelowanie skutków dokonanego już, nieuprawnionego udostępnienia danych osobowych Skarżących związanych z prowadzonymi przeciw nim czynnościami windykacyjnymi.

29 listopada 2019 r.
ZKE.440.14.2019 Bankowość, Prawo do sprzeciwu,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględniania wniosku w sprawie przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w celach marketingu produktów i usług własnych oraz w celach marketingu produktów i usług podmiotów należących do grupy kapitałowej.

27 listopada 2019 r.
ZKE.440.33.2019 Marketing, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UUODO utrzymująca w mocy decyzję z dnia 7 lutego 2017 r. (sygn. DOLiS/DEC-130/17) umarzającą postępowanie w sprawie, ponieważ Skarżąca nie przedstawiła żadnych nowy okoliczności faktycznych, które wskazywałyby na przetwarzanie jej danych osobowych przez Spółkę w celach marketingowych.

25 listopada 2019 r.
ZKE.440.20.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku z uwagi na fakt, że dane osobowe nie są już obecnie przetwarzane do celów oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, a jedynie do celów stosowania metod statystycznych, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i nie wymaga zgody Skarżącego.

20 listopada 2019 r.
ZKE.440.54.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie ze strony internetowej danych osobowych Skarżącego pozyskanych bezpośrednio z Monitora Sądowego i Gospodarczego i udostępnionych w serwisie internetowym jako dane osoby fizycznej w upadłości likwidacyjnej.

06 listopada 2019 r.
ZKE.440.44.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie zaprzestania przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w zakresie numeru umowy kredytowej oraz ich usunięcia przez instytucję upoważnioną m.in. do zbierania i udostępniania informacji o wierzytelnościach, gdyż przetwarzanie przez Bank danych osobowych Skarżącego jest niezbędne dla zrealizowania obowiązku prawnego wynikającego z przepisu prawa.

29 października 2019 r.
ZKE.440.93.2019 Bankowość, Zgoda,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, ponieważ Bank obecnie nie przetwarza danych osobowych Skarżącej do celów marketingu bezpośredniego z uwagi na wycofaną przez Skarżącą zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych do tychże celów.

21 października 2019 r.
ZKE.440.68.2019 Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie usunięcia danych osobowych Skarżącego przez Bank ponieważ dane te są niezbędne Bankowi do wypełnienia prawnie usprawiedliwionego celu jakim jest konieczność udokumentowania korespondencji ze Skarżącym w sprawie złożonej przez niego skargi

18 października 2019 r.
ZSPU.421.3.2019 Integralność i poufność, Rozliczalność, Sektor publiczny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie m.in. zasady przetwarzania zgodnie z prawem i zasady poufności oraz nakazująca dostosowanie operacji przetwarzania do przepisów o ochronie danych osobowych.

17 października 2019 r.
ZKE.440.48.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowania w sprawie. Portal, który udostępniał na swojej stronie kartę długu obejmującą następujący zakres danych: imię i nazwisko, numer NIP oraz informację o wysokości długu już tych danych nie umieszcza

17 października 2019 r.
ZKE.440.43.2019 Bankowość, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie usunięcia przez Bank danych osobowych Skarżącego, ponieważ dalsze przetwarzanie danych osobowych Skarżącego jest niezbędne: do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Bank, tj. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń w związku z prowadzoną działalnością Banku, oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Banku, tj. obowiązku przechowywania danych osobowych klientów związanych z posiadanymi przez nich produktami bankowymi

16 października 2019 r.
ZKE.440.76.2019 Marketing, Obowiązek informacyjny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca spełnienie obowiązku informacyjnego poprzez podanie na piśmie informacji o treści danych osobowych, celu, zakresie i sposobie ich przetwarzania, źródle z którego pochodzą i sposobie ich udostępniania, w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane są udostępniane

16 października 2019 r.
ZSPR.421.7.2019 Środki techniczne i organizacyjne, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów poprzez niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz poprzez przetwarzanie bez podstawy prawnej danych osób i nakładająca karę.

08 października 2019 r.
ZSPU.440.296.2019 Sektor publiczny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez komornika sądowego, jako danych dłużnika.

03 października 2019 r.
ZKE.440.21.2019 Marketing, Prawo do sprzeciwu,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, ponieważ administrator danych nie funkcjonuje w obrocie gospodarczym na terenie RP.

30 września 2019 r.
ZSOŚS.440.46.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Sąd Rejonowy.

27 września 2019 r.
ZKE.440.28.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie przetwarzania przez Bank danych osobowych Skarżącego w tym ich udostępniania instytucji utworzonej na podstawie art. 105 ust. 4 prawa bankowego.

27 września 2019 r.
ZSOŚS.440.149.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Prezesa Sądu Okręgowego.

26 września 2019 r.
ZKE.440.51.2019 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienie danych osobowych obejmujących numer IP komputera użytkownika forum internetowego, który umieścił wpis naruszający dobra osobiste Skarżącego.

25 września 2019 r.
ZSOŚS.440.102.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącej przez Prokuraturę Rejonową.

23 września 2019 r.
ZSOŚS.440.82.2019 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie osobie nieuprawnionej danych osobowych Skarżącego przez Prokuraturę Okręgową.

19 września 2019 r.
ZSZZS.440.801.2018 Administrator, Pracodawca, Pracownik, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca PIP usunięcie danych osobowych zawartych w PIT

19 września 2019 r.
ZSOŚS.440.20.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

13 września 2019 r.
ZKE.440.55.2019 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku, gdyż wspólnik wysyłając korespondencję o pogarszającej się sytuacją finansową spółki na adres domowy innego wspólnika przetwarzał te dane w celach osobistych, domowych

13 września 2019 r.
ZSOŚS.440.102.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) przez Komendanta Głównego Policji oraz przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Miejskiego Policji.

13 września 2019 r.
ZSOŚS.440.74.2019 Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny, Straż gminna (miejska), Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

11 września 2019 r.
ZSOŚS.440.76.2019 Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) oraz w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

10 września 2019 r.
ZSPR.421.2.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę.

10 września 2019 r.
ZSOŚS.440.140.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor prywatny, Zgoda,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego w celach marketingowych.

09 września 2019 r.
ZKE.440.27.2019 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych przez Bank.

06 września 2019 r.
ZSOŚS.440.37.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

05 września 2019 r.
ZSOŚS.440.40.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie w Krajowym Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

03 września 2019 r.
ZSOŚS.440.131.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Dyrektora Aresztu Śledczego.

03 września 2019 r.
ZSOŚS.440.137.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi dotyczącej nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Sąd Rejonowy.

30 sierpnia 2019 r.
ZSZZS.440.786.2018 Administrator, Dane dotyczące zdrowia, Policja/prokuratura, Pracodawca, Pracownik, Służba Więzienna, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego, Wydziałowi Postępowań Administracyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji przez Zakład Karny (Pracodawcę).

29 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.38.2019 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie przetwarzanych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).

29 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.30.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prezesa Sądu Rejonowego.

28 sierpnia 2019 r.
ZSOSS.440.13.2018.II Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Naczelny Sąd Administracyjny.

22 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.41.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na niezgodne przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prokuraturę Regionalną.

20 sierpnia 2019 r.
ZSPU.440.486.2019 Administrator, Kościoły/związki wyznaniowe,

Decyzja Prezesa UODO dotycząca przetwarzania danych osobowych przez związek wyznaniowy

09 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.25.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie.

09 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.146.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane genetyczne, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne.

09 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.157.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Prezesa Sądu Okręgowego.

09 sierpnia 2019 r.
ZSOŚS.440.60.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prokuraturę Rejonową oraz Komendanta Powiatowego Policji w zakresie sposobu doręczenia wezwania na badanie psychiatryczne.

29 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.55.2019 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Miejskiego Policji.

25 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.71.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.

24 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.39.2018.I Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieuprawnione udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Sąd Okręgowy.

24 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.39.2018.II Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieuprawnione udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Sąd Rejonowy.

24 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.49.2018.II Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca zaskarżoną decyzję w mocy w sprawie skargi na przetwarzanie przez Prezesa Sądu Rejonowego danych osobowych Skarżącej.

24 lipca 2019 r.
ZSPR.440.1552.2018 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w przedmiocie zawartej umowy kredytu gotówkowego.

18 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.7.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane genetyczne, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie.

17 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.64.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na odmowę udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.

15 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.2.2019 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych z akt postępowania sądowego na rzecz osoby nieuprawnionej przez Prezesa Sądu Rejonowego.

11 lipca 2019 r.
ZSPR.440.985.2019 Ryzyko, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienia danych osobowych w zakresie imion, nazwisk oraz adresów użytkowników.

11 lipca 2019 r.
ZSZZS.440.790.2018 Sektor publiczny, Szkolnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO udzielająca upomnienia Szkole Podstawowej za nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych, polegające na naruszeniu art. 6 ust. 1 RODO poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim pisma, zawierającego dane osobowe Skarżącej w zakresie imienia, nazwiska i adresu zamieszkania.

08 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.88.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Schengen,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Komendanta Głównego Policji.

03 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.56.2019 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na niezgodne z przepisami przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.

02 lipca 2019 r.
ZSOŚS.440.136.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji danych osobowych Skarżącego na rzecz osób nieupoważnionych oraz niezgodnego z przepisami o ochronie danych osobowych przetwarzania jego danych osobowych.

28 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.50.2019.II Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Zgoda,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów.

28 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.31.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji.

27 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.793.2018 Pracodawca, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych.

27 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.794.2018 Administrator, Pracodawca, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie przez Przedsiębiorcę danych osobowych ZUS.

26 czerwca 2019 r.
ZSPR.440.1026.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienie przez Przedsiębiorcę danych osobowych w zakresie numeru IP komputera użytkownika.

25 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.159.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w zakresie usunięcia danych osobowych Skarżących ze zbioru danych Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK) prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji, a w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

18 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.11.2019 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego osobie nieuprawnionej przez sędziów lub pracowników Sądu Rejonowego.

18 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.81.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja nakazująca udostępnienie danych osobowych.

18 czerwca 2019 r.
ZSPU.440.339.2018 Prawa osoby, której dane dotyczą, Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie osobie nieupoważnionej danych osobowych osoby sygnalizującej nieprawidłowości.

17 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.50.2019 Dane dotyczące zdrowia, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżących i ich dzieci przez Przychodnię do Państwowego Inspektora Sanitarnego.

17 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.108.2019 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku na nieudostępnienie przez Prezesa UKE danych osobowych.

14 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.33.2019 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Straż gminna (miejska),

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego zebranych w toku postępowania wyjaśniającego w sprawie o wykroczenie drogowe przez Straż Gminną/Miejską.

14 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.57.2019 Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo do bycia zapomnianym,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na odmowę usunięcia danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Warszawie w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).

14 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.24.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Powiatowego Policji.

14 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.100.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Prokuraturę Rejonową.

11 czerwca 2019 r.
ZSZZS.440.592.2018 Anonimizacja, Sektor publiczny, Szkolnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie danych osobowych Skarżącej w zakresie imienia i nazwiska z zarządzenia Kuratora Oświaty, a w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku

10 czerwca 2019 r.
ZSOŚS.440.9.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Komendanta Głównego Policji w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP).

31 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.29.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Komendanta Komisariatu Policji.

30 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.104.2018 Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych na stronach internetowych przez NSA, Sp. z.o.o. oraz S.A.

29 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.26.2019 Podstawy prawne, Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny, Straż gminna (miejska), Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia danych osobowych abonenta.

29 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.29.2019 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

29 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.114.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Służba Więzienna, Udostępnienie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez funkcjonariusza Zakładu Karnego.

28 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.49.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prezesa Sądu Rejonowego.

28 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.154.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Służba Więzienna, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi Skarżącego na ujawnienie jego danych danych osobowych osobom nieupoważnionym przez funkcjonariuszy Zakładu Karnego.

23 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.50.2019 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Opiniodawczy Zespół Sądowych Specjalistów w Sądzie Okręgowym.

23 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.112.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi Skarżącego w przedmiocie odmowy udzielenia informacji przez Komendanta Głównego Policji o przetwarzaniu danych osobowych w bazach Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych.

21 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.73.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna,

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi dotyczącej niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych Skarżącego przez Zakład Karny.

20 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.153.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącej przez Prezesa Sądu Okręgowego.

17 maja 2019 r.
ZSPU.440.705.2018 Fundacje/stowarzyszenia, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych (w tym ich publikacji) pozyskanych ze źródeł ogólnodostępnych.

17 maja 2019 r.
ZSPU.440.156.2019 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych przez wspólnotę mieszkaniową i jej zarządcę.

16 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.72.2018 Podstawy prawne, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych Skarżącego przez Sąd Okręgowy.

15 maja 2019 r.
ZSOŚS.440.11.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych Skarżącej przez Prezesa Sądu Rejonowego.

15 maja 2019 r.
ZSPU.440.423.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie wykorzystania danych osobowych przez Prezydenta Miasta pozyskanych w związku z wnioskiem o przyznanie stypendium szkolnego w postępowaniu karnym.

07 maja 2019 r.
ZSPR.440.301.2018 Ubezpieczyciele, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na bezprawne przetwarzanie danych osobowych w związku z dochodzeniem roszczeń

25 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.469.2018 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez zarządcę nieruchomości danych osobowych skarżącego jednostce budżetowej miasta na potrzeby windykacji należności z tytułu bezumownego korzystania z gruntu

25 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.5.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego żądania usunięcia przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych skarżącego z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP) oraz z bazy Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych (KCIK).

25 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.13.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku o usunięcie przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych Skarżącego z KSIP.

25 kwietnia 2019 r.
ZSPR.440.43.2019 Bezpieczeństwo przetwarzania, Fundacje/stowarzyszenia, Integralność i poufność, Sektor prywatny, Zabezpieczenie danych,

Decyzja Prezesa UODO stwierdzająca naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i poufności przetwarzanych danych osobowych i nakładająca karę.

23 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.129.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Służba Więzienna,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na nieuprawnione przetwarzanie danych osobowych przez służbę więzienną w związku z realizacją wniosku o uzyskanie widzenia z osobą pozbawioną wolności.

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.153.2019 Administrator, Integralność i poufność, Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie publikacji danych osobowych na klatce schodowej

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.435.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych danych osobowych skarżącego w treści decyzji administracyjnej.

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.799.2018 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w przedmiocie udostępnienia danych osobowych przez Spółdzielnię.

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.803.2018 Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiającą uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię.

18 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.99.2018 Kościoły/związki wyznaniowe, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO wydana na skutek rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, utrzymująca w mocy decyzję nakazującą związkowi wyznaniowemu spełnienie obowiązku informacyjnego

17 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.47.2019 Podstawy prawne, Sektor publiczny, Straż gminna (miejska), Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez urząd gminy danych osobowych skarżącej straży gminnej w związku z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym w sprawie o wykroczenie drogowe

17 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.19.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Sądy, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotyczącą nieprawidłowości przetwarzania danych osobowych skarżących przez Prezesa Sądu Rejonowego.

17 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.121.2018 Mieszkalnictwo, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową

16 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.636.2018 Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych odmawiająca uwzględnienia wniosku.

16 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.131.2019 Mieszkalnictwo, Powierzenie przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na niewłaściwe zabezpieczenie danych osobowych przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej.

16 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.71.2019 (II) Mieszkalnictwo, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję, która dotyczyła udostępnienia danych osobowych przez zarządcę wspólnoty mieszkaniowej na rzecz banku w związku z utworzeniem rachunków wirtualnych do obsługi płatności wspólnoty.

15 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.200.2019 Prawo dostępu do danych, Samorząd,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie wydana po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie dotyczącej ewentualnych nieprawidłowości w zakresie umożliwienia dostępu do zbyt szerokiego zakresu danych pracownikom urzędu miasta

15 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.146.2019 Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na upublicznienie przez spółdzielnię mieszkaniową kserokopii obwieszczenia o licytacji komorniczej mieszkania

12 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.512.2018 Podstawy prawne, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej prywatnych danych osobowych Skarżącego, wobec zaistnienia pomyłki pracownika – dane zostały już usunięte.

12 kwietnia 2019 r.
ZSZZS.440.659.2018 Dane dotyczące zdrowia, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych i udostępnienia danych osobowych na rzecz osoby trzeciej.

12 kwietnia 2019 r.
ZSZZS.440.672.2018 Dane dotyczące zdrowia, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez NFZ.

11 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.840.2018 Mieszkalnictwo, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na nieuprawnione udostępnienie danych osobowych skarżących przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz osoby ubiegającej się o przyznanie dodatku mieszkaniowego

10 kwietnia 2019 r.
ZWAD.405.1981.2018 Sektor publiczny, Szkolnictwo, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie niezgodnego z art. 34 RODO poinformowania osób, których dane dotyczą, o naruszeniu ochrony ich danych

10 kwietnia 2019 r.
ZSPU.440.489.2018 Mieszkalnictwo, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez spółdzielnię mieszkaniową, tj. na bezprawne ich udostępnienie na liście lokatorów oraz przy domofonach, a także na odmowę wglądu do dokumentacji spółdzielni.

10 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.23.2019 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku o usunięcie przez Komendanta Głównego Policji danych osobowych Skarżącego z KCIK.

06 kwietnia 2019 r.
ZSPU.421.2.2018 Obowiązek informacyjny, Rejestr czynności przetwarzania, Samorząd, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca prezydentowi miasta skorygowanie dopełnienia obowiązku informacyjnego poprzez uzupełnienie zakresu informacji przekazywanych osobom realizującym obowiązek meldunkowy, a także nakazująca uzupełnienie rejestru czynności przetwarzania związanych z prowadzeniem rejestru mieszkańców, i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

05 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.156.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z uwagi, iż prywatne dane osobowe Skarżącego zostały usunięte z listy osób posiadających licencję syndyka.

03 kwietnia 2019 r.
ZSPU.421.8.2018 Obowiązek informacyjny, Ograniczenie przechowywania, Samorząd, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca burmistrzowi uzupełnienie klauzuli informacyjnej dla osób realizujących obowiązek meldunkowy, a także dostosowanie okresu przechowywania dokumentów do obowiązujących przepisów prawa i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

03 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.125.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi Skarżącej na udostepnienie przez podmiot telekomunikacyjny danych osobowych prokuraturze w związku z toczącym się postepowaniem.

01 kwietnia 2019 r.
ZSOŚS.440.28.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sektor publiczny, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych skarżącego przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego bez podstawy prawnej

28 marca 2019 r.
ZWAD.405.1274.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko, Zawiadomienie osób,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie, w której informacje o przyznaniu świadczenia pieniężnego z ubezpieczenia zostały udostępnione osobie nieuprawnionej.

27 marca 2019 r.
ZSZZS.440.60.2018 Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie przez powiatowy inspektorat sanitarny numeru telefonu osoby, która wnioskowała do inspektoratu o usunięcie wszelkich danych, które dotyczą jej oraz jej małoletnich dzieci, pozyskanych od podmiotu leczniczego i w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku

27 marca 2019 r.
ZWAD.405.1383.2018 Sektor prywatny, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO

25 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.3.2019 Charakter naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych przez sąd rejonowy z powodu niestwierdzenia naruszenia ochrony danych osobowych

22 marca 2019 r.
ZSZZS.440.660.2018 Prawo dostępu do danych, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na byłego pracodawcę dotyczącej nieprawidłowości w realizacji prawa dostępu do danych i udostępnienia ich kopii.

21 marca 2019 r.
ZSPR.440.195.2019 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca udostępnienie Skarżącej numeru IP i adresów e-mail.

21 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.96.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na komendanta miejskiego policji w sprawie udostępnienia danych osobowych skarżącego osobom nieuprawnionym

20 marca 2019 r.
ZSZZS.440.727.2018 Powierzenie przetwarzania, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez pracodawcę danych osobowych osobom nieuprawnionym

20 marca 2019 r.
ZSPR.440.493.2019 Bankowość, Podstawy prawne, Prawo do bycia zapomnianym, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego usunięcia danych osobowych Skarżącej z Banku oraz z Biura Informacji Kredytowej.

19 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.24.2019 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny, Straż gminna (miejska), Telekomunikacja, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące skargi Komendanta Straży Miejskiej na odmowę udostępnienia danych osobowych przez operatora telekomunikacyjnego

19 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.61.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)

18 marca 2019 r.
ZSZZS.440.842.2018 Prawo dostępu do danych, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca pracodawcy przekazanie skarżącej kopii jej danych osobowych znajdujących się w jej aktach osobowych.

15 marca 2019 r.
ZSPR.421.3.2018 Kara pieniężna za nieudzielenie informacji, Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca dopełnienie obowiązku informacyjnego oraz nakładająca karę.

14 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.84.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych Skarżącego przez Prezesa Sądu Rejonowego, w tym na udostępnienie ich Ministrowi Sprawiedliwości.

14 marca 2019 r.
ZSZZS.440.632.2018 Dane dotyczące zdrowia, Sektor prywatny, Sektor publiczny, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję (dot. przetwarzania danych osobowych Skarżących i danych osobowych ich małoletniego syna przez NZOZ, PPIS oraz Wojewodę).

13 marca 2019 r.
ZSZZS.440.257.2018 Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję odmawiającą uwzględnienia wniosku na przetwarzanie danych osobowych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

11 marca 2019 r.
ZWAD.405.85.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące niepoinformowania osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych

11 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.52.2018 Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku skarżącego dotyczącego udostępnienia przez Policję danych osobowych Polskiemu Związkowi Łowieckiemu.

11 marca 2019 r.
ZSPR.440.1052.2018 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

06 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.147.2018 Bankowość, Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Rekrutacja, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z powodu usunięcia przez administratora strony internetowej danych osobowych skarżących przetwarzanych w związku z postępowaniem upadłościowym na skutek ich żądania

05 marca 2019 r.
ZSOŚS.440.8.2018 Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Schengen,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

21 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.94.2018 Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Schengen,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

20 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.93.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

19 lutego 2019 r.
ZSZZS.440.658.2018 Pracodawca, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w zakresie przetwarzania adresu mailowego i w pozostałym zakresie umarzająca postępowanie.

15 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.68.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Służba Więzienna, Udostępnienie danych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

15 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.155.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja umarzająca postępowanie.

12 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.90.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Charakter naruszenia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie skarżącej w sprawie udostępnienia danych osobowych przez Sąd.

06 lutego 2019 r.
ZSZZS.440.748.2018 Dane dotyczące zdrowia, Minimalizacja danych, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca PPIS usunięcie danych osobowych w zakresie numeru telefonu.

05 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.95.2018 Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie udostępnienia danych osobowych Skarzącej przez Sąd wobec innych uczestników postępowania

01 lutego 2019 r.
ZSOŚS.440.133.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Szyfrowanie, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku Skarżącego na udostępnienie danych osobowych prokuratora.

31 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.109.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie wizerunku Skarżącego w aktach sprawy.

30 stycznia 2019 r.
ZSZZS.440.370.2018 Prawa osoby, której dane dotyczą, Rekrutacja, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca urzędowi celno-skarbowemu usunięcie danych osobowych skarżącego umieszczonych na stronie internetowej urzędu w związku z przeprowadzoną rekrutacją

30 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.42.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przekazania Skarżącej danych osobowych policjantów.

30 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.138.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przekazania przez Prokuraturę danych osobowych Skarżącego dziennikarzowi.

30 stycznia 2019 r.
ZSPU.440.574.2018 Fundacje/stowarzyszenia, Obowiązek informacyjny, Prawa osoby, której dane dotyczą,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie przez fundację danych osobowych skarżącego pochodzących z rejestrów publicznie dostępnych dla potrzeb serwisu internetowego w którym dane te są udostępniane

30 stycznia 2019 r.
ZSZZS.440.310.2018 Dane dotyczące zdrowia, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca usunięcie przez PPIS numeru telefonu Skarżącej, a w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku.

25 stycznia 2019 r.
ZSPU.421.1.2018 Obowiązek informacyjny, Rejestr czynności przetwarzania, Samorząd, Sektor publiczny,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie przetwarzania przez burmistrza danych osobowych w rejestrze mieszkańców.

23 stycznia 2019 r.
ZWAD.405.158.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

23 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.13.2018.II Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Naczelny Sąd Administracyjny.

21 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.144.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku dotyczącego przetwarzania danych osobowych skarżącego przez KSIP

19 stycznia 2019 r.
ZSZZS.440.104.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Udostępnienie danych dotyczących stanu zdrowia przez pracodawcę.

18 stycznia 2019 r.
ZSPR.440.998.2018 Sektor prywatny, Ubezpieczyciele, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku o nakazanie ubezpieczycielowi zaprzestania przetwarzania danych skarżącego

14 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.43.2018 Sądy, Straż Graniczna, Udostępnienie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie.

14 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.120.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja umarzająca postępowanie.

07 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.22.2018 Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

04 stycznia 2019 r.
ZSPR.440.631.2018 Administrator, Minimalizacja danych, Prawo do bycia zapomnianym, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie na internetowej giełdzie długów danych osobowych dłużnika w zakresie imienia i nazwiska oraz nazwy miejscowości i ulicy.

04 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.26.2018.II Dane dotyczące zdrowia, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych, Zgodność z prawem,

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

04 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.107.2018.II Administrator, Straż Graniczna, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję dotyczącą udostępnienia danych osobowych Skarżącej przez Komendanta Głównego Straży Granicznej na rzecz Dyrektora Domu Pomocy Społecznej.

04 stycznia 2019 r.
ZSOŚS.440.106.2018 Charakter naruszenia, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez komendanta stołecznego policji sądowi rejonowemu danych osobowych policjanta ze względu na nieodwracalność sytuacji

27 grudnia 2018 r.
ZSZZS.440.684.2018 Dane dotyczące zdrowia, Minimalizacja danych, Udostępnienie danych, Zdrowie,

Decyzja Prezesa UODO uchylająca decyzję GIODO w części dotyczącej przetwarzania przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego danych osobowych w zakresie numeru telefonu.

21 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.854.2018 Bankowość, Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca zaprzestania przetwarzania danych osobowych i w pozostałym zakresie odmawiająca uwzględnienia wniosku.

21 grudnia 2018 r.
ZWAD.405.153.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

21 grudnia 2018 r.
ZWAD.405.154.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

20 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.370.2018 Sektor prywatny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych przez spółkę w celu dochodzenia spłaty zadłużenia od następców prawnych spadkodawcy

20 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.148.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania nakazania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP)

20 grudnia 2018 r.
ZWAD.405.88.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych i wskazanie jej możliwych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia.

18 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.69.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP)

18 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.124.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Udostępnienie danych, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie przez prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz radcę prawnego będącego pełnomocnikiem prezesa danych osobowych skarżącego jako niezbędnych do dochodzenia prawa przed sądem

17 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.23.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia żądania usunięcia danych osobowych z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji (KSIP).

17 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.51.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) ze względu na ich usunięcie

14 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.913.2018 Obowiązek informacyjny, Sektor prywatny,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca spełnienie obowiązku informacyjnego poprzez podanie Skarżącemu treści jego danych osobowych

13 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.126.2018 Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawo dostępu do danych, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na Komendanta Głównego Policji w związku z odmową udostępnienia informacji o przetwarzaniu danych osobowych skarżącego w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP)

12 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.195.2018 Bankowość, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca Bankowi zaprzestania przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy Prawo bankowe.

11 grudnia 2018 r.
ZSOŚS.440.92.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania oraz na odmowę udzielenia informacji odnośnie do danych osobowych skarżącego zgromadzonych i przetwarzanych w KSIP

10 grudnia 2018 r.
ZSPR.440.783.2018 Bankowość, Obowiązek informacyjny,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na odmowę spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 33 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz na pozyskiwanie dodatkowych danych osobowych na potrzeby weryfikacji tożsamości wnioskodawcy.

07 grudnia 2018 r.
ZSZZS.440.780.2018 Pracownik, Szkolnictwo,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi byłego pracownika na niewłaściwe zabezpieczenie i przechowywanie jego danych osobowych przez przedszkole

26 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.135.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Zgodność z prawem,

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

23 listopada 2018 r.
ZSZZS.440.736.2018 Podstawy prawne, Szkolnictwo,

Decyzja Prezesa UODO utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję (dot. skargi na przetwarzanie danych osobowych przez Uczelnię).

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.140.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.115.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Schengen, Zgodność z prawem,

Decyzja umarzająca postępowanie.

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.19.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane dotyczące zdrowia, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Sądy, Zgodność z prawem,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

22 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.53.2018 Dane dotyczące zdrowia, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na udostępnienie przez Komendanta Powiatowego Policji jako pracodawcę sprawozdania z postępowania dyscyplinarnego osobom nieuprawnionym.

21 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.75.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

21 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.121.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.9.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.29.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.28.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.27.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.26.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.25.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.23.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.22.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.11.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

20 listopada 2018 r.
ZWAD.405.10.2018 Ubezpieczyciele, Wysokie ryzyko,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ubezpieczycielowi ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony jej danych osobowych i wskazanie jej możliwych negatywnych konsekwencji zdarzenia, a także powiadomienie jej o podjętych działaniach zaradczych i proponowanych środkach, które osoba ta może zastosować, by zminimalizować ewentualne negatywne skutki naruszenia

15 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.58.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

15 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.40.2018 Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania.

15 listopada 2018 r.
ZSOŚS.440.5.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na przetwarzanie danych osobowych w Krajowym Systemie Informacyjnym Policji (KSIP) w sytuacji, gdy nastąpiło zatarcie skazania

29 października 2018 r.
ZSZZS.440.717.2018 Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie opublikowania na jej stronie internetowej skanu podpisu, znajdującego się we wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i autoreferacie.

26 października 2018 r.
ZSOŚS.440.62.2018 Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Schengen,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na przetwarzanie danych osobowych w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) z powodu usunięcia tych danych przez sąd .

23 października 2018 r.
ZSOŚS.440.76.2018 Obowiązek informacyjny, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Zgodność z prawem,

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję.

22 października 2018 r.
ZSPU.440.379.2018(2) Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO w sprawie skargi na udostępnienie danych osobowych w zakresie numeru PESEL przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

22 października 2018 r.
ZSPU.440.379.2018 Samorząd, Sektor publiczny, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia wniosku w sprawie skargi na udostępnienie nr PESEL przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

18 października 2018 r.
ZSOŚS.440.57.2018 Dane dotyczące zdrowia, Dane genetyczne, Inne szczególne kategorie danych osobowych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na ujawnienie świadkowi przez sąd rejonowy informacji o nieprawomocnym skazaniu skarżącego.

18 października 2018 r.
ZSOŚS.440.113.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie z powodu wycofania skargi dotyczącej przetwarzania przez prezesa sądu rejonowego wizerunku skarżącego

11 października 2018 r.
ZSOŚS.440.60.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podstawy prawne, Rejestr czynności przetwarzania, Straż Graniczna, Straż miejska/policja, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO odmawiająca uwzględnienia skargi na odmowę usunięcia danych osobowych skarżącego z baz danych Straży Granicznej, ze względu na niezbędność przetwarzania danych dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa

28 września 2018 r.
ZSOŚS.440.17.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Dane genetyczne, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Podmiot przetwarzający, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja umarzająca postępowanie.

25 września 2018 r.
ZSOŚS.440.77.2018.II Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Prawo dostępu do danych, Rejestr czynności przetwarzania, Zgodność z prawem,

Decyzja utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie skargi na przetwarzanie przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji danych osobowych Skarżącego w Automatycznym Systemie Identyfikacji Daktyloskopijnej oraz w Centralnej Registraturze Daktyloskopijnej.

24 września 2018 r.
ZSOŚS.440.80.2018 Charakter naruszenia, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na nieudostępnienie danych osobowych właściciela psa przez Komendanta Rejonowego Policji.

18 września 2018 r.
ZSOŚS.440.54.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych, Zgodność z prawem,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie w sprawie skargi na odmowę udostępnienia przez komendanta miejskiego policji danych osobowych osób, które bezprawnie przebywały na terenie prowadzonego przez skarżącego pola namiotowego.

14 września 2018 r.
ZSOŚS.440.45.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Służba Więzienna,

Decyzja Prezesa UODO umarzająca postępowanie dotyczące przetwarzania danych osobowych skarżącego przez areszt śledczy z powodu stwierdzenia bezprzedmiotowości postępowania

04 września 2018 r.
ZSOŚS.440.26.2018.I Charakter naruszenia, Dane dotyczące zdrowia, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Decyzja odmawiająca uwzględnienia wniosku.

24 sierpnia 2018 r.
ZSOŚS.440.9.2018 Inne szczególne kategorie danych osobowych, Podstawy prawne, Policja/prokuratura, Prawa osoby, której dane dotyczą, Udostępnienie danych,

Decyzja Prezesa UODO nakazująca ponowne zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu ochrony danych osobowych w celu przekazania jej wszystkich informacji wymaganych zgodnie z art. 34 ust. 2 RODO

13 lipca 2018 r.
ZSOŚS.440.13.2018 Bezpieczeństwo przetwarzania, Ocena skutków przetwarzania dla ochrony danych, Prawa osoby, której dane dotyczą, Sądy,

Dotyczy przetwarzania danych osobowych przez NSA w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych. Decyzja umarzająca postępowanie.