Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i monitorów

Informacje o postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez Urząd Ochrony Danych Osobowych dostępne są na stronie https://ezamowienia.gov.pl/pl/

„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego i monitorów”, oznaczenie niniejszego postępowania: DA.201.2.2024. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, dostępne jest na Platformie e-Zamówienia.

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-2405a2b3-d14d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

Na stronie https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2405a2b3-d14d-11ee-a3b5-e25d731b0da9

udostępnione będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z prowadzonym postępowaniem.

Podmiot udostępniający: Departament Administracyjny
Wytworzył informację:
user Robert Tyszewicz
date 2024-02-23
Wprowadził informację:
user Rodryg Sztrubel
date 2024-02-23 13:02:57
Ostatnio modyfikował:
user Rodryg Sztrubel
date 2024-02-23 13:14:54