Wniesienie odwołania

Aby wnieść odwołanie, należy zwrócić się na piśmie do WON Europolu w terminie trzech miesięcy od otrzymania odpowiedzi od Europolu. Jeżeli złożyli Państwo wniosek o dostęp lub o sprawdzenie, poprawienie lub usunięcie informacji ponad trzy miesiące temu i nadal nie otrzymali odpowiedzi od Europolu, również mogą Państwo skierować sprawę do WON Europolu.

W piśmie skierowanym do WON Europolu należy nakreślić podstawy skargi, wyjaśniając dokładnie kim Państwo są, na co się skarżą i na jakiej podstawie. Należy załączyć wszelką dokumentację uzupełniającą, jak np. egzemplarz wniosku o dostęp i wszelkie pisma, które otrzymali Państwo od Europolu. Należy również przedłożyć dowód tożsamości, np. fotokopię paszportu.

Z chwilą otrzymania skargi, WON Europolu wystosuje do Państwa pismo w terminie czterech tygodni w celu potwierdzenia odbioru Państwa pisma oraz w celu przekazania ogólnych informacji dotyczących procedury odwoławczej. Mogą Państwo wycofać odwołanie w każdej chwili.

Dalsze informacje na temat procedur stosowanych przez Komisję Odwoławczą można znaleźć w art. 11 i 28 regulaminu WON Europolu.

Korespondencję należy kierować pod następujący adres:
Secretariat of the Europol Joint Supervisory Body
Rue de la Loi 175
B-1048 BRUSSELS
BELGIA

2018-05-21 Metadane artykułu
Podmiot udostępniający: Departament Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej Biura GIODO
Wytworzył informację: Urszula Góral 2009-09-15
Wprowadził‚ informację: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 09:05:40
Ostatnio modyfikował: Grzegorz Cześnik 2018-05-21 09:47:33