Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
§ DKN.5131.3.2021
21 czerwca 2021 r.
Charakter naruszenia, Ubezpieczyciele,
Dokonując oceny ryzyka powodowanego naruszeniami ochrony danych, Spółka wdrożyła metodykę oceny naruszenia opracowaną na podstawie metodyki ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa).
bezpieczeństwo.
Wytyczne 9/2022 w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z RODO
Wytyczne 9/2022 w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z RODO – wersja po konsultacjach publicznych
Wytyczne 7 2022 w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych
Wytyczne 7/2022 w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych - wersja do konsultacji publicznych.
Wytyczne 3/2022 w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform społecznościowych
Wytyczne 3/2022 w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform społecznościowych: Jak je rozpoznawać i jak ich unikać – wersja po konsultacjach publicznych
Wytyczne 4/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO
Wytyczne 4/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO ‒ wersja do konsultacji publicznych (w języku angielskim)
Wytyczne 8/2022 w sprawie identyfikacji organu wiodącego dla administratora i podmiotu
Wytyczne 8/2022 w sprawie identyfikacji organu wiodącego dla administratora i podmiotu przetwarzającego – wersja po konsultacjach publicznych
§ DKN.5130.2024.2020
11 lutego 2021 r.
Podmiot przetwarzający, Powierzenie przetwarzania, Zgodność z prawem, Wysokie ryzyko, Środki techniczne i organizacyjne, Szkolnictwo, Sektor publiczny,
W piśmie z […] kwietnia 2020 r., mimo iż KSSiP wspomniał o posiadanej polityce bezpieczeństwa danych, dokumentacji takiej nie przedstawił. Jednak do pisma z […] lipca 2020 r. załączył korespondencję elektroniczną zawierającą plan wdrożenia nowej platformy wskazujący strony (KSSiP/O.) odpowiedzialne za poszczególne czynności.
Podmioty przetwarzające dane osobowe zobligowane są nie tylko do zapewnienia zgodności z wytycznymi ww. rozporządzenia poprzez jednorazowe wdrożenie organizacyjnych i technicznych środków bezpieczeństwa, ale również do zapewnienia ciągłości monitorowania poziomu zagrożeń oraz zapewnienia rozliczalności w zakresie poziomu oraz adekwatności wprowadzonych
62. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 22.02.2022 r.
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO, wytyczne w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów społecznościowych, zestaw narzędzi dotyczących podstawowych zabezpieczeń ochrony danych na potrzeby w