Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Wytyczne 3/2022 w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform społecznościowych
Wytyczne 3/2022 w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform społecznościowych: Jak je rozpoznawać i jak ich unikać ‒ wersja do konsultacji społecznych (wersja w języku angielskim)
Wytyczne 4/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO
Wytyczne 4/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO ‒ wersja do konsultacji publicznych (w języku angielskim)
Wytyczne 8/2022 w sprawie identyfikacji organu wiodącego dla administratora i podmiotu
Wytyczne 8/2022 w sprawie identyfikacji organu wiodącego dla administratora i podmiotu przetwarzającego - wersja do konsultacji publicznych.
62. posiedzenie plenarne Europejskiej Rady Ochrony Danych, 22.02.2022 r.
Europejska Rada Ochrony Danych (EROD) przyjęła wytyczne dotyczące art. 60 RODO, wytyczne w sprawie tzw. dark patterns w interfejsach platform mediów społecznościowych, zestaw narzędzi dotyczących podstawowych zabezpieczeń ochrony danych na potrzeby w
„Realna ochrona danych osobowych w zdalnej rzeczywistości”
To temat tegorocznej konferencji, jaką organizuje Urząd Ochrony Danych Osobowych w ramach obchodów XV Dnia Ochrony Danych Osobowych. Wydarzenie online odbędzie się 28 stycznia i będzie transmitowane za pośrednictwem strony internetowej UODO.  Celem
§ DKN.5131.7.2020
11 stycznia 2021 r.
Administrator, Prawidłowość, Analiza ryzyka, Sektor prywatny,
Sp. z o.o. w związku z niespełnieniem standardów bezpieczeństwa, do których spełnienia P. Sp. z o.o. była zobowiązana umową ze Spółką  oraz „wprowadziła zaostrzone wymagania dotyczące minimalnych środków technicznych  i organizacyjnych, które spełniać ma Wykonawca (mimo że dotychczasowe były zgodne  z obowiązującymi normami prawnym)”.
d) Stopień odpowiedzialności administratora z uwzględnieniem środków technicznych  i organizacyjnych wdrożonych przez niego na mocy art. 25 i 32 (art. 83 ust. 2 lit. d rozporządzenia 2016/679);Stwierdzone naruszenie miało związek z brakiem wdrożenia lub nieprawidłowym wdrożeniem przez Spółkę
Czy inspektor ochrony danych powinien być wyznaczany na podstawie takich samych kwalifikacji jak było to w przypadku administratora bezpieczeństwa informacji?
Wymogi stawiane inspektorom ochrony danych przez przepisy RODO są podobne do tych stawianych wcześniej ABI, ale nie są identyczne. Zgodnie z art. 36a ust. 5 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych, osoba powoływana na stanowisko ABI powinna była pos
Rekordowa kara dla administratora za naruszenie ochrony danych
Na Fortum Marketing and Sales Polska S.A. została nałożona administracyjna kara pieniężna w wysokości ponad 4,9 mln zł. za niewdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych oraz brak weryf