Wyniki wyszukiwania: Wszystko Artykuły Decyzje Załączniki
Wytyczne 7/2022 w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych
Wytyczne 7/2022 w sprawie certyfikacji jako narzędzia do przekazywania danych
§ DKN.5131.3.2021
21 czerwca 2021 r.
Charakter naruszenia, Ubezpieczyciele,
Dokonując oceny ryzyka powodowanego naruszeniami ochrony danych, Spółka wdrożyła metodykę oceny naruszenia opracowaną na podstawie metodyki ENISA (Agencja Unii Europejskiej ds. Cyberbezpieczeństwa).
bezpieczeństwo.
Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 zatwierdzone przed EROD
Wytyczne Grupy Roboczej Art. 29 zatwierdzone przed EROD dostępne są na tej stronie
Wytyczne 03/2022 w spr. zwodniczych wzorców projekt. w interfejsach platform mediów społeczn...
Wytyczne 03/2022 w sprawie zwodniczych wzorców projektowych w interfejsach platform mediów społecznościowych: jak je rozpoznać i ich unikać
Wytyczne 04/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO
Wytyczne 04/2022 w sprawie obliczania administracyjnych kar pieniężnych na mocy RODO
Prezes UODO ponownie ukarał spółkę Morele.net
Prezes UODO jeszcze raz przeanalizował naruszenie przepisów RODO w Morele.net w związku z dużym wyciekiem danych i ponownie ukarał administratora. Tym razem kara wyniosła ponad 3,8 mln zł  Po tym jak Naczelny Sąd Administracyjny 9 lutego 2023 r. uc
Wytyczne 9/2022 w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z RODO
Wytyczne 9/2022 w sprawie zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych zgodnie z RODO
§ DKE.523.39.2021
26 lipca 2021 r.
Sektor prywatny, Umorzenie,
Do celów realizacji postanowień Umowy ramowej, Spółka opracowała Instrukcję operacyjną z 24 kwietnia 2013 r. dotyczącą doręczeń akcesoriów, umów (w tym umów  o świadczenie usług telekomunikacyjnych marki (…)) oraz innych dokumentów, wystawianych przez O.
Wobec braku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych przez D.
§ DKN.5131.42.2022
19 grudnia 2023 r.
Administrator, Ryzyko, Wysokie ryzyko, Analiza ryzyka, Zgłaszanie naruszeń, Charakter naruszenia, Zawiadomienie osób, Sądy,
Trybunał uznał w tym wyroku, że „sprawowanie wymiaru sprawiedliwości” obejmuje „politykę informacyjną sądu” w celu zapewnienia relacji medialnej danej sprawy.
3) Kategorie danych osobowych, których dotyczyło naruszenie [art. 83 ust. 2 lit. g) rozporządzenia 2016/679].